Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Dodaj do ulubionych

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów studenci kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie języka włoskiego, zaznajamiają się z historią, kulturą, literaturą i sztuką Włoch, jak również poznają zagadnienia związane z historią chrześcijaństwa i piśmiennictwem chrześcijańskim.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, dowolny przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu kształcenia można zaangażować się w różnorodne dziedziny życia związane z obszarem języka i kultury włoskiej, podjąć pracę w branży turystycznej, czy też po uzyskaniu stosownych uprawnień zostać nauczycielem języka włoskiego w Polsce, bądź języka polskiego we Włoszech.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem kierunek, którym powinni zainteresować się zarówno ci, których interesuje filologia, a także kultura i historia słonecznej Italii.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot dowolny.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM?

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem to ciekawe połącznie, mające na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem pozwalają na uzyskanie praktycznej umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim, jak również zdobycie wszechstronnej wiedzy o języku, historii, geografii i religii Włoch, a także poznanie elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnienia jak retoryka i języki mediacji, geografia i organizacja turystyki we Włoszech, pozyskiwanie i zarządzanie funduszami na kulturę i turystykę, czy teoria komunikacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM?

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM?

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem kładą szczególny nacisk na przygotowanie lingwistyczne i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych i praktycznych – przede wszystkim komunikacyjnych i tłumaczeniowych. Dzięki temu absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, wydawnictwach, mediach, ośrodkach dla emigrantów, szkołach językowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem:

 • biura podróży,
 • wydawnictwa,
 • media,
 • szkoły językowe,
 • ośrodki dla emigrantów.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Komentarze (0)