Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną studia - kierunek studiów

Znajomość języka rosyjskiego wraz z realiami jakie panują za naszymi wschodnimi granicami może okazać się bardzo przydatną umiejętnością. Rosja jest w tym momencie w czołówce państw na świecie, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą i militarną oraz jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Jeśli chodzi o geografię - współcześnie jest największym państwem na świecie i mieści 145 mln mieszkańców. Dysponuje ponadto największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii.

Samym językiem rosyjskim posługuje się ok. 250-300 mln ludzi, a w czasach, gdy istniał ZSRR język ten był obowiązkowo nauczany we wszystkich krajach, które wchodziły w skład Układu Warszawskiego. Według badań Eurostatu jest wciąż jednym z najpopularniejszych języków obcych, który znają i wciąż uczą się Polacy. Jest językiem urzędowym w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Kirgistanie, paru regionach Mołdawii, Gruzji i na Krymie oraz jest jednym z oficjalnych języków ONZ oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Jeśli więc chcesz nauczyć się języka rosyjskiego, a niekoniecznie pociąga Cię nauka całej kulturalnej otoczki z zakresu filologii, kierunek Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną będzie dla Ciebie odpowiednim.

Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, gramatyki opisowej, analizay tekstów, gramatyki języka rosyjskiego, podstaw traslatoryki, tłumaczenia pisemnego tekstów użytkowych, lingwistycznych podstaw przekładów ale też warsztatów tłumaczeniowych ustnych. Program studiów nie będzie jednak pozbawiony całkowicie części filologicznej natomiast nie powinna być tak obszerna jak na klasycznych studiach tego typu, ponieważ tym właśnie różni się lingwistyka stosowana od filologii. Zatem, poznasz historię Rosji i jej literaturę, oraz obszar kulturowy, ale nie w tak dużym stopniu, w jakim byś poznał, gdybyś wybrał klasyczne studia filologiczne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UAM

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię rosyjską z lingwistyką stosowaną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości języka rosyjskiego na zaawansowanym poziomie
 • podstaw językoznawstwa
 • podstaw translatoryki
 • analizy tekstów
 • znajomości historii, literatury i kultury obszaru rosyjskojęzycznego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Absolwent kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

Komentarze (0)