Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Dodaj do ulubionych

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną studia - kierunek studiów

Studia na specjalności filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na specjalność Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię rosyjską z lingwistyką stosowaną

Program studiów i przedmioty

Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, gramatyki opisowej, analizay tekstów, gramatyki języka rosyjskiego, podstaw traslatoryki, tłumaczenia pisemnego tekstów użytkowych, lingwistycznych podstaw przekładów ale też warsztatów tłumaczeniowych ustnych.

Program studiów nie będzie jednak pozbawiony całkowicie części filologicznej natomiast nie powinna być tak obszerna jak na klasycznych studiach tego typu, ponieważ tym właśnie różni się lingwistyka stosowana od filologii. Zatem, poznasz historię Rosji i jej literaturę, oraz obszar kulturowy, ale nie w tak dużym stopniu, w jakim byś poznał, gdybyś wybrał klasyczne studia filologiczne.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości języka rosyjskiego na zaawansowanym poziomie
 • podstaw językoznawstwa
 • podstaw translatoryki
 • analizy tekstów
 • znajomości historii, literatury i kultury obszaru rosyjskojęzycznego

Jak wyglądają studia na kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną ?

Znajomość języka rosyjskiego wraz z realiami jakie panują za naszymi wschodnimi granicami może okazać się bardzo przydatną umiejętnością. Rosja jest w tym momencie w czołówce państw na świecie, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą i militarną oraz jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Jeśli chodzi o geografię - współcześnie jest największym państwem na świecie i mieści 145 mln mieszkańców. Dysponuje ponadto największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii.

Samym językiem rosyjskim posługuje się ok. 250-300 mln ludzi, a w czasach, gdy istniał ZSRR język ten był obowiązkowo nauczany we wszystkich krajach, które wchodziły w skład Układu Warszawskiego. Według badań Eurostatu jest wciąż jednym z najpopularniejszych języków obcych, który znają i wciąż uczą się Polacy. Jest językiem urzędowym w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Kirgistanie, paru regionach Mołdawii, Gruzji i na Krymie oraz jest jednym z oficjalnych języków ONZ oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 

1. Typ i tryb studiów

Specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia w trybie stacjonarnym będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. 
Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych.
 
Studia na specjalności filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na powyższej specjalności filologicznym zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury Rosji i Niemiec. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich, jak:
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Historia Rosji
 • Gramatyka języka rosyjskiego
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych.
Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu zdolności językowych z zakresu języka niemieckiego oraz rosyjskiego, z których osiągniesz poziom C1.
Ponadto zdobędziesz kompetencje dotyczące pisania oraz redakcji tekstów użytkowych w dwóch językach obcych. Studenci nauczą się również dokonywania tłumaczeń ustnych oraz pisemnych.
 

4. Dla kogo ta specjalność

Jeśli więc chcesz nauczyć się języka rosyjskiego, a niekoniecznie pociąga Cię nauka całej kulturalnej otoczki z zakresu filologii, specjalność Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną będzie dla Ciebie odpowiednim.

 

5. Gdzie studiować filologię rosyjską z lingwstyką stosowaną

Popularne uczelnie na których można studiować specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Absolwent kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

Komentarze (0)