JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM

Dodaj do ulubionych

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek język francuski stosowany z hiszpańskim zdobędą wszechstronną wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury Francji, a także poznają wybrane dzieła literatury francuskiej i hiszpańskiej. Studenci nauczą się także języka francuskiego i hiszpańskiego oraz ich zastosowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto poznają także zasady gramatyczne, w tym z zakresu fonetyki, składni czy morfologii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych, szkołach językowych, biurach tłumaczeniowych, czasopismach oraz w firmach, w których wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek język francuski stosowany z hiszpańskim należy dopełnić formalności oraz spełnić istotne warunki, dzięki którym kandydaci dostaną się na wymarzony kierunek.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim to:

 • język angielski lub inny język obcy nowożytny.

Kandydaci powinni także dostarczyć wymagane dokumenty, których lista znajduje się na oficjalnej stronie wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Język francuski stosowany, z hiszpańskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku język francuski stosowany, z hiszpańskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM?

Studia na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim będą idealnym wyborem dla osób, którym zależy na rozwijaniu wiedzy filologicznej oraz nauce języków obcych, a także poznaniu kultury, historii i literatury francuskiej i hiszpańskiej. W czasie kształcenia zdobędą kwalifikacje uprawniające do pracy na arenie międzynarodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim zdobędą wiedzę na temat literatury, kultury i historii francuskiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Ponadto poznają zasady gramatyki, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki, składni i morfologii. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się praktycznego zastosowania języka francuskiego i hiszpańskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poznają specjalistyczną terminologię biznesową, ekonomiczną czy kulturową. Uzyskaną wiedzę i umiejętności studenci wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM?

Studia na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM?

Ukończenie studiów na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim daje wiele zawodowych możliwości zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji kultury, wydawnictw i redakcji czasopism. Wiedzę i umiejętności uzyskane podczas studiów można wykorzystać podczas pracy w biurach tłumaczeniowych oraz w korporacjach międzynarodowych i we wszystkich firmach, w których wymagana jest znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku język francuski stosowany z hiszpańskim:

 • instytucje kultury

 • media

 • redakcje czasopism

 • wydawnictwa

 • biura tłumaczeniowe

 • korporacje międzynarodowe

 • szkoły językowe

 • szkoły publiczne i prywatne

 • własna działalność gospodarcza

 • placówki naukowo-badawcze

 • biznes

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK FRANCUSKI STOSOWANY, Z HISZPAŃSKIM

Komentarze (0)