Filologia ugrofińska studia - kierunek studiów

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że do grupy języków ugrofińskich (uralskich) należy język węgierski. Obok fińskiego, estońskiego i mordwińskiego jest on najważniejszym językiem z tej grupy. Posługuje się nimi ok. 24 mln osób i zamieszkują one północną Europę, Syberię oraz... Węgry. Podobieństwo jednak języka fińskiego do węgierskiego jest niewielkie, a na pewno nie większe niż pomiędzy językami z gałęzi indoeuropejskiej (słowiańskiej).

Studia na kierunku Filologia ugrofińska oferują Ci możliwość dwóch specjalizacji – fińskiej i węgierskiej.

Język fiński najbliżej jest spokrewniony z językiem estońskim, a dalej z węgierskim. Obok języka szwedzkiego jest językiem urzędowym w Finlandii, natomiast w Szwecji uznawany jest za oficjalny język mniejszości narodowej. Co ciekawe, jest również językiem mniejszości w Republice Karelii w Rosji. Jest on uważany za język żywy, melodyjny oraz rozwijający się, mający bogatą i cenioną na świecie literaturę – o której będziesz się uczył, jeśli wybierzesz specjalizację fińską.

Językiem węgierskim posługuje się ok. 14 mln osób – przede wszystkim na Węgrzech. Spotkamy się z nim jednak również w południowej Słowacji, Siedmiogrodzie w Rumunii, północnej Serbii, wschodniej Sowenii, zachodniej Ukrainie a nawet wschodniej Austrii.

Jako absolwent kierunku Filologia ugrofińska będziesz wyposażony w umiejętności takie jak podstawowa wiedza o teorii, metodyce i praktyce translatologii, wiedza z zakresu historii i literatury węgierskiej bądź fińskiej, ale też wiedza o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą. Osią, wokół której jest ukształtowany program tych studiów jest nauka języka, ale należy pamiętać, że studia filologiczne dostarczają również wiedzę ogólną, taką jak filozofia, socjologia, historia danego kraju, jego literatura, kultura czy realia współczesne. Dla przyszłych tłumaczy będzie to nieoceniona wiedza, która ułatwi im procesy translatorskie.

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA UGROFIŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek filologia ugrofińska prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UW

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię ugrofińską

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości wybranego języka ugrofińskiego (węgierski bądź fiński)
 • podstaw językoznawstwa
 • analizy tekstów
 • translatoryki
 • znajomości historii Węgier lub Finlandii
 • kultury, sztuki i literatury Węgier bądź Finlandii

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia ugrofińska

Absolwent kierunku Filologia ugrofińska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA UGROFIŃSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA UGROFIŃSKA

Komentarze (0)