Ekonomia - Warszawa

Ekonomia - Warszawa

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomia +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ekonomia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku ekonomia - studia online

23.06.2024

Ekonomia studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Ekonomia w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 39 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi bankiera czy maklera. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości czy zarządzania finansami.

Ekonomia - Warszawa
Studia na kierunku ekonomia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
Studia w Warszawie na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, albowiem jest to dziedzina łącząca w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci ekonomii zostaną wyposażeni w wiedzę o mikroekonomii i makroekonomii, a także narzędziach analitycznych. W ramach kształcenia nauczą się przeprowadzania analizy ekonomicznej, rozwiązywania problemów gospodarczych czy podejmowania decyzji finansowych. 
Program kształcenia na ekonomii przewiduje możliwość wyboru specjalizacji takich jak: ekonomia międzynarodowa, inwestycje kapitałowe, ekonomia przedsiębiorstwa czy biznes internetowy. Interdyscyplinarność wiedzy, jaką student zdobywa podczas kształcenia na kierunku ekonomia, ułatwia mu odnalezienie się na wymagającym rynku pracy. 
Absolwent ekonomii można szukać zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy bankach. Jednakże należy pamiętać, że ekonomista znajdzie pracę w firmach niemal z każdej branży. Sporym atutem absolwenta studiów ekonomicznych jest jego obszerna wiedza i analityczny umysł, które sprawiają, że może on liczyć na zatrudnienie w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają przed nimi także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Ekonomia Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie można podjąć na 12 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na ekonomii w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 3400 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PW 60 punktów, na UKSW 68,85 pkt., UW 82,5 pkt.

Gdzie studiować ekonomię w Warszawie

W Warszawie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 5 uczelniach publicznychSzkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)Uniwersytecie Warszawskim (UW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Politechnice Warszawskiej (PW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2024/2025 oferuje bezpłatne nauczanie oferuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach wyżej wymienionych oraz uczelniach prywatnych. Ceny w 2024 roku wahają się od 3400 zł do 20200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek ekonomia - uczelnie w Warszawie

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. ekonomia Warszawa - przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Warszawie? Przepustką na studia ekonomiczne jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze, z zaznaczeniem języka obcego nowożytnego i matematyki. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Warszawie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia emerytalna, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza, modelowanie wieloagentowe, statystyka społeczna, modele równowagi ogólnej.

 

Ekonomia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2024/2025 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów maturalnych, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Ekonomia Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku ekonomia w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami maturalnymi, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, historia albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Ekonomia Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek ekonomia na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej 

 

Ekonomia Szkoła Główna Gospodardstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek ekonomia w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić trzy przedmioty obowiązkowe – matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia albo fizyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Warszawie

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia II stopnia) stacjonarne II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku ekonomia w Warszawie: zarządzanie projektem, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia polityczna, statystyka matematyczna, zaawansowane finanse przedsiębiorstwa.

Na kierunku ekonomia zgłębisz informacje o różnego rodzaju produktach finansowych, co pozwoli ci na wykonywanie dokładnych analiz rynkowych na potrzeby tworzenia statystycznych raportów, które znajdą zastosowanie przy okazji wdrażania innowacji w zakresie finansów danej gospodarki. Poznasz kilka wybranych komputerowych programów statystycznych, które nie tylko znacznie ułatwią ci przeprowadzanie bardziej złożonych operacji na liczbach, dostępnych danych i istniejących pomiędzy nimi zależnościach, ale również pogłębią cenne umiejętności IT.

Wiedza na temat historii i przemian politycznych, mających szczególny wpływ na obecny kształt światowej gospodarki pozwoli ci wyciągać wnioski z dokonań ważnych w perspektywie zarządzania danymi aspektami finansowymi ludzi. Dzięki temu wykonywane przez ciebie ekonomiczne prognozy i analizy rynkowe będą jeszcze bardziej trafne.

Ponadto zdobędziesz przydatne w przyszłej pracy zawodowej oraz codziennym życiu umiejętności interpersonalne, które pozwolą ci na efektywną pracę w grupie, a także przeprowadzanie skutecznych negocjacji, co może okazać się szczególnie istotne dla przyszłych przedsiębiorców.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studenci ekonomii zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do rozumienia mechanizmów rządzących współczesną gospodarką, analizowania i interpretowania danych ekonomicznych czy zarządzania działalnością gospodarczą. Ekonomia to studia skierowane do osób zainteresowanych m.in. kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym, rachunkowością i finansami czy zarządzaniem strategią finansową przedsiębiorstwa.

Ekonomiści potrafią np.: interpretować przyczyny oraz prognozować przebieg i skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie; wyceniać wartość ekonomiczną podmiotów gospodarczych i projektów biznesowych; diagnozować zdarzenia i zjawiska w mediach ekonomicznych firmy i jej otoczenia; rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne w instytucjach.

Ekonomia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne w Warszawie, mogą również podjąć pracę np. w organizacji lub instytucji międzynarodowej, instytucji sektora finansowego, biurze rachunkowym lub księgowym czy w agencji consultingowej i ratingowej. Ekonomiści odnajdują się na stanowiskach m.in. kierowniczych, analitycznych, doradczych czy związanych z kontrolą wewnętrzną i komunikacją w biznesie.

 

Jakie są specjalności na kierunku Ekonomia w Warszawie

Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Po jakim profilu na kierunek ekonomia w Warszawie

Ekonomia w Warszawie to wymagający kierunek, dlatego większe szanse na sukces mają ci kandydaci, którzy już orientują się w podstawach tej dziedziny. Najlepiej więc wybrać te studia po nauce w technikum ekonomicznym, gdzie uczniowie zdobywają podstawy mikro- i makroekonomii, statystyki czy przedsiębiorczości. Podobną wiedzę, jednak niepotwierdzoną tytułem technika, zdobywają uczniowie liceów o profilach menedżersko-ekonomicznych oraz ekonomiczno-biznesowych.

Dobrym wyborem jest także nauka w liceum ogólnokształcącym w klasach matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, czy geograficznych. Ukończenie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem tych przedmiotów z pewnością pomoże w zdaniu egzaminów maturalnych wymaganych na studia ekonomiczne.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku ekonomia w Warszawie są trudne

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie obejmują wiele dziedzin takich jak mikro i makroekonomia, rachunkowość, finanse czy marketing. Obszerny program sprawia, że studia te mogą być trudne. Najlepiej na kierunku odnajdą się osoby wszechstronnie uzdolnione, które nie mają problemu z nauką przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

Mimo potencjalnych trudności studia z ekonomii w Warszawie dają duże możliwości rozwoju. Kierunek ten oferuje zdobycie uniwersalnych umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym. To otwiera także wiele możliwości w innych branżach niż ekonomia.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na ekonomii w Warszawie

Ekonomia w Warszawie to wymagający kierunek, który czerpie zarówno z nauk humanistycznych, jak i ścisłych. Jednym z wyzwań, które czeka studentów, mogą być zajęcia z matematyki i analizy matematycznej, która wymieniana jest wśród najtrudniejszych przedmiotów na kierunku.

Trudności sprawiają także zajęcia z ekonometrii, która zajmuje się analizą danych ekonomicznych, wykorzystując przy tym złożone metody statystyczne. Wśród najtrudniejszych przedmiotów niektórzy wymieniają jeszcze mikroekonomię, makroekonomię czy statystykę. Należy jednak pamiętać, że trudność przedmiotów zależy przede wszystkim od indywidualnych zdolności studenta.

 

Czy studia na kierunku ekonomia w Warszawie to studia z przyszłością

Ekonomia rzadzi światem! To dziedzina, która wykorzystywana jest w naszej codzienności, a także w wielu różnych branżach. W tym w finanasach, polityce, zarządzaniu czy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Studiując ten kierunek w Warszawie, zdobędziesz umiejętności, które pozwolą ci z powodzeniem patrzeć w przyszłość.

Ekonomia jest nie tylko przyszłością, ale pozwala także na jej przewidywanie. Przez dynamiczne zmiany w światowej gospodarce, osoby z tym wykształceniem, są w stanie lepiej je zrozumieć i przewidywać. Dlatego też umiejętności te niezwykle cenne są m.in. w biznesie.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na ekonomię w Warszawie

Ekonomia w Warszawie to kierunek studiów, który co roku przyciąga kilku kandydatów na jedno miejsce. Przez duże zainteresowanie, nie jest łatwo się dostać. Miejsce na bezpłatne studia na ekonomii w Warszawie mają tylko najlepsi maturzyści. Żeby myśleć o tym kierunku, trzeba dobrze przemyśleć wybór rozszerzonych egzaminów maturalnych.

Wyniki matury nie zawsze są takie, o jakich marzymy. Dlatego chcąc iść na ten kierunek warto jest brać udział w olimpiadach z wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości. Laureaci i finaliści tych olimpiad mają pewne miejsce na studiach, niezależnie od wyników zdanej matury.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku ekonomia w Warszawie jest matematyka

Matematyka to jeden z podstawowych przedmiotów, na którym opierają się studia z ekonomii z Warszawie. Studenci zetkną się z tą dziedziną już na początku swojej przygody ze studiami pod postacią analizy matematycznej. Matematyka to dziedzina, która bardzo oddziałuje także na przedmioty ściśle powiązane z ekonomią.

To dlatego, że wiele koncepcji ekonomicznych opiera się na analizie matematycznej, która pozwala np. prognozować zachowania rynkowe. Wśród przedmiotów, w których zrozumieniu pomoże matematyka jest m.in. statystyka oraz ekonometria.

 

Czy warto iść na ekonomię

Ekonomia należy do najważniejszych kierunków, bez którego trudno wyobrazić sobie przestrzeń wyższego kształcenia. Jest to kierunek, na którym odnajdą się osoby o różnych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość, ponieważ z dyplomem w kieszeni można rozwijać się na różnych stanowiskach, od specjalistycznych po menedżerskie, jak również prowadzić własną działalność biznesową.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Ekonomia studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu ekonomii. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Warszawie

Studia na kierunku Ekonomia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

Ekonomia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po ekonomii

Jaka praca po ekonomii

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi oraz bankowością. Ponadto, absolwenci mogą objąć stanowisko analityka finansowego, specjalisty do spraw rozwoju rynku czy komentatora ekonomicznego. Dobrym rozwiązaniem może być praca w firmach ubezpieczeniowych, jednostkach administracji centralnej oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej praca po ekonomii

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po ekonomii w Warszawie

Ekonomia to studia, których ukończenie niemal gwarantuje pracę w zawodzie. Niezależnie od dziedziny, każda firma potrzebuje swojego ekonomisty. Dokładne miejsce i pozycja zależeć może jednak od kilku czynników takich jak posiadane umiejętności, ukończona specjalizacja czy doświadczenie zawodowe.

Absolwenci ekonomii z powodzeniem odnajdują się w branży finansowej i bankowości, przemyśle czy administracji. Ekonomiści odgrywają istotną rolę zarówno w dużych korporacjach, jak i małych przedsiębiorstwach. Ważne jest jednak by pamiętać o stałym doskonaleniu swoich umiejętności, co pozwoli na umocnienie twojej pozycji na rynku pracy.

 

Ile zarabia się po ekonomii

Absolwenci Ekonomii mogą pochwalić się obszerną wiedzą, otwierającą wszechstronne perspektywy zawodowe. Wiedzą jak funkcjonuje gospodarka, potrafią przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju, jak również orientują się w zagadnieniach dotyczących organizacyjnych uwarunkowań działalności firm.

Solidna wiedza teoretyczna oraz jasno określone umiejętności pozwalają na wykonywanie obowiązków zawodowych między innymi w: przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jak również jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non- profit. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2024 roku:

 • analityk bankowy – 7500 złotych
 • analityk inwestycyjny – 8300 złotych
 • analityk finansowy – 7700 złotych
 • samodzielny księgowy – 6500 złotych
Jak wygląda rekrutacja na ekonomię w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na ekonomię w Warszawie

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 140 mniej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (6 osób na miejsce).
 

Ekonomia - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na ekonomię w Warszawie

Ekonomia w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ubiegało się 6 kandydatów na jedno miejsce.

 

Jakie przedmioty liczą się na ekonomię w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku ekonomia w Warszawie najważniejszym przedmiotem, który liczy się podczas rekrutacji jest matematyka, język obcy oraz język polski. Niektóre uczelnie uwzględniają także przedmiot dodatkowy wybrany spośród WOSu, matematyki, geografii, historii, fizyki i informatyki.

Sprawdź ekonomia Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na ekonomię w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na ekonomię rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 82,5 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 68,85 pkt., Politechnice Warszawskiej 60 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na ekonomię w Warszawie

Po przeliczeniu progów punktowych na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim trzeba było osiągnąć 83% na egzaminie z rozszerzonej matematyki, języka obcego i języka polskiego. Przy wyższym wyniku z rozszerzonej matematyki, na studia mogli dostać się też kandydaci zdający podstawowy język polski i język obcy.

Aby dostać się na studia na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podobnie jak w przypadku studiów na UW, nie wystarczy wynik jednego dobrze zdanego przedmiotu. Szanse mają tylko Ci kandydaci, którzy osiągną bardzo dobre wyniki matury z wszystkich wymaganych w rekrutacji przedmiotów.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje to, ile punktów uzyskali oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także, które miejsce zajęli oni na liście rankingowej – liczba miejsc na studiach jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 100
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnym dla każdej uczelni terminie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wybrane kierunki w prywatnym profilu, dzięki czemu mogą oni nie tylko poznać swoje miejsce na liście rankingowej, ale również dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska - 18 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przeważnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które dostarczane są osobiście przez kandydatów do siedziby szkoły. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na przyjmowanie plików wysłanych poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska -  od 19 do 24 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować ekonomię w Warszawie

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy zastanawiają się nad Ekonomią otrzymują szeroki wybór uczelni. Na edukacyjnej mapie miasta stołecznego odnaleźć można wiele miejsc, w których Ekonomia widnieje w ofertach dydaktycznych.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa

dowiedz się więcej

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których można studiować Ekonomię również jest całkiem sporo. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

 

Ekonomia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiegow Warszawie
 • Uczelnia Ekonomiczna w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku ekonomia w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku ekonomia w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3400 zł do 20200 zł za pierwszy rok studiów.

Naukę stacjonarną w uczelniach publicznych można podjąć całkowicie bezpłatnie. Za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych lub studia w prywatnych szkołach wyższych należy jednak zapłacić.

Ekonomia studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 7600 zł
 • Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie – od 18200 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 7200 zł
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 7000 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - od 5200 zł
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna – od 3400 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 6000 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - od 11040 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie – od 6336 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Warszawie?

Ekonomię w Warszawie można studiować w pięciu uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Studia stacjonarne, niestacjonarne lub online oferuje także siedem uczelni niepublicznych w Warszawie:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

 

Ponadto ekonomię jako specjalność na innym kierunku (metody ilościowe ekonomii i systemy informacyjne) można studiować w jednej uczelni publicznej w Warszawie – Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Warszawie?

Bezpłatną naukę na studiach na kierunku ekonomia oferuje pięć uczelni publicznych w Warszawie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia bezpłatne realizowane są tylko w ramach studiów stacjonarnych (dziennych).

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Warszawie?

Niestacjonarne studia na kierunku ekonomia oferuje wiele warszawskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Dowiedz się więcej ekonomia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Warszawie?

Niestacjonarna nauka na kierunku ekonomia w Warszawie jest płatna, a cena za rok akademicki na tych studiach waha się od 5700 zł do 17400 z. ceny - ekonomia Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety w Warszawie żadna ze szkół wyższych nie oferuje kandydatom możliwości bezpłatnego studiowania w trybie niestacjonarnym. Studenci, którzy nie chcą płacić za studia, powinni zdecydować się na aplikowanie na studia stacjonarne w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Warszawa studia i stopnia

Ekonomia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Warszawa studia stacjonarne

Ekonomia Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ekonomia w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Warszawie opinie?

Konrad, student pierwszego roku Ekonomii w Warszawie, mówi:

„Ekonomia to prestiżowy kierunek studiów. Zgłębianie jej w Warszawie, nadaje jeszcze ważniejszego znaczenia. Wiem, że dzięki zdobytemu wykształceniu będę miał duże szanse na wymagającym rynku pracy."

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

komentarze (10)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Hania W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zastanawiam się nad Waszą uczelnią, aczkolwiek czy macie jakieś swoje akademiki ?

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula ja chciałabym zapytać o praktyki, czy takowe są w programie, w jakim wymiarze i czy uczelnia pomaga znaleźć staże?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

Witaj, Hania! Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kaktus W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

@hania ja też się zastanawiam aczkolwiek akademiki nie są dla mnie :) można coś na własną rękę zalatwić. @doradco czy jest możliwość opłaty ratalnej?

Jeremi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy można uzyskać dofinansowanie do takiego zakwaterowania?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kaktus odpowiedz

Witaj, kaktus! Pytasz o płatności za czesne? Jeśli tak, istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty. Możesz zapłacić z góry za cały rok bądź semestr lub rozłożyć kwotę na 10 równych rat. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Klara odpowiedz

Witaj, Klara! Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, dlatego też i na tym kierunku możesz się podjąć praktyk. Nie są one obowiązkowe, jednak bardzo polecamy je wszystkim studentom. Zadaniem Biura Karier jest pomoc w znalezieniu ciekawych ofert :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy praktyki nie są obowiązkowe tylko na tym kierunku czy ogólnie dotyczy to wszystkich, które oferujecie? @DoradcaOnlineVistula A czy wybierając opłatę ratalną płacimy więcej w skali całego semestru czy cena jest niezmienna niezależnie czy płacimy z góry czy na raty?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia