Germanische philologie studia - kierunek studiów

Język niemiecki to jednen z najbardziej popularnych jezyków obcych w Polsce, który daje wiele mozliosci rozwoju i często jest podstawą przyjęcia do pracy w wielu zagraniczych fimrach. Wiele dzieł literatury, naukowych, historycznych powstało dzięki autorom z Niemiec i aby przeczytać je bez pośrednictwa tłumaczy, najlepszym sposobem jest nauczenie się języka niemieckiego. Jeśli więc wiążesz swoją przyszłość z językiem i kulturą Niemiec – studia na kierunku Germanische philologie stoją przed Tobą otworem!

Jako student Germanische philologie będziesz uczył się nie tylko fonetyki, gramatyki praktycznej, opisowej, historycznej oraz kontrastywnej, czytania, pisania oraz rozumienia tekstów w języku niemieckim, ale i języka specjalistycznego – języka biznesu oraz gry słów. Warto podkreslić, że studia odbywają sie w całości w jezyku niemieckim. Będziesz wyposażony również w podstawową wiedzę literaturoznawczą kraju, jej historię, nurty oraz kulturę regionu. Poznasz również historię Niemiec i ich tradycję. Polska stwarza niezwykłe możliwości pracy dla osób, które ukończyły germanistykę. Dużo firm niemieckich ma swoje filie w Polsce, język ten nauczany jest w szkołach o wszystkich poziomach: od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Z racji polskiej polityki zagranicznej jest wysokie zapotrzebowanie na tłumaczy z języka niemieckiego na język polski. Jak widzisz, opcji do wyboru jest naprawdę dużo, a to nie wszystkie, ponieważ kierunek oferuje wiele specjalizacji jak np. językoznawstwo komputerowe, niemiecki prawniczo-ekonomiczny i finansowy, w naukach technicznych, redakcja multimediów lingwistycznych, stosunki europejskie itp.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Germanische philologie


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kultury, literatury oraz ogólnej wiedzy z zakresu Niemiec oraz obszarów niemieckojezycznych,
  • języka niemieckiego w stopniu biegłości językowej na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności
  • lingwistyki,
  • współczesnych realiów obszaru niemieckojezycznego,
  • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Germanische philologie


Absolwent kierunku Germanische philologie znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych,
  • pracownik w wydawnictwach,
  • pracownik w redakcjach czasopism,,
  • pracownik w instytucjach kulturalnych,
  • pracownik w regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Germanische philologie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:  język polski, język niemiecki

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku GERMANISCHE PHILOLOGIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Germanische philologie

GERMANISCHE PHILOLOGIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Kierunek germanische philologie prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (0)