Finanse i rachunkowość - Warszawa

Finanse i rachunkowość - Warszawa

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Finanse i rachunkowość +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Finanse i rachunkowość w Warszawie - uczelnie publiczne


Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 

Finanse i rachunkowość studia Warszawa - ceny uczelnie publiczne 2023/2024

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (studia stacjonarne): bezpłatne
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (studia niestacjonarne) od 4600 zł 
 • Uniwersytet Warszawski (studia stacjonarne): bezpłatne
 • Uniwersytet Warszawski (studai niestacjonarne) – od 8900 zł 
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia stacjonarne): bezpłatne
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia niestacjonarne) 6800 zł 

23.06.2024

Finanse i rachunkowość studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Finanse i rachunkowość w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 73 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi rewidenta czy księgowego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej czy funkcjonowania instytucji finansowych. 

Finanse i rachunkowość - Warszawa
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. Program studiów opiera sie na fuzji teorii i praktyki, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty kształcenia. W trakcie zajęć studenci uczą się rachunkowości i realizacji operacji bankowych, a także dokonywania analizy finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto zdobędą umiejętność zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także księgowania operacji gospodarczych i sporządzania raportów finansowych.

Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych. W programie finansów i rachunkowości znajdziemy takie przedmioty jak np.: ekonometria, bankowość komercyjna, ubezpieczenia, mikroekonomia czy podstawy rachunkowości finansowej. 

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera przed nimi furtkę nowych możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych czy biurach maklerskich.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Finanse i rachunkowość Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie można podjąć na 14 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UW wyniósł 82,5 punktu.

Gdzie studiować finanse i rachunkowość w Warszawie

W Warszawie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychSzkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW), Politechnice Warszawskiej (PW) oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować finanse i rachunkowość bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2024/2025, bezpłatne studia oferuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGH, SGGW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny w 2024 roku wahają się od 4600 zł do 20200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. finanse i rachunkowość Warszawa - przedmioty maturalne

Nietrudno się domyślić, że najważniejszym przedmiotem w procesie kwalifikacyjnym jest matematyka. Czasami do procesów rekrutacyjnych wlicza się także inne przedmioty, takie jak: język polski i język obcy. Warto jednak dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia rozwoju, zarządzania bankiem, rachunkowość zarządcza, prawo finansowe i podatkowe, prawo celne, czy optymalizacja podatkowa.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyką oraz jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki). dowiedz się więcej

 

Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić 3 przedmioty: matematykę, język obcy nowożytny oraz język polski albo geografię, albo wiedzę o społeczeństwie, albo historię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na finansach i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2024/2025 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów maturalnych, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia II stopnia) stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie: ekonomia polityczna, teoria wymiany międzynarodowej, analiza matematyczna, statystyka matematyczna, instrumenty finansowe, bankowość komercyjna, bankowość centralna.

Pierwszym skojarzeniem dla słowa „rachunkowość”, będącego jednym z dwóch członów nazwy kierunku, o którym właśnie czytasz, dla wielu osób bez wątpienia jest „liczenie”. A ta operacja nieodłącznie związana jest z matematyką. Dlatego też naukę na Finansach i rachunkowości w Warszawie rozpoczniesz od wykonywania zadań obliczeniowych.

W związku z tym, że czysta teoria na niewiele się zda w perspektywie podjęcia przyszłego zawodu, to każdy ze studentów Finansów i rachunkowości na jednej z uczelni w Warszawie przejdzie przez szereg zajęć praktycznych.

W ich trakcie będzie miał okazję poznać wiele programów komputerowych, służących do wykonywania bardziej skomplikowanych działań na liczbach, dzięki którym jego przyszła praca będzie znacznie sprawniejsza. Nie bez znaczenia pozostanie również nauka obsługi podstawowych programów statystycznych, których działanie także zgłębisz.

Ponadto poznasz podstawy kodeksu prawnego obejmującego bankowość i szeroko rozumiane finanse państwa, wzbogacisz swoje kompetencje interpersonalne o umiejętność profesjonalnej obsługi klientów oraz dowiesz się, na czym dokładnie polega istota ubezpieczeń.

Szerokie możliwości oferowane przez współczesny rynek pracy, wynikające z kompetencji uzyskanych podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, dają szansę na odpowiednie dobranie swojej ścieżki zawodowej.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Finansiści wyróżniają się znajomością m.in. specyfiki nowoczesnych rynków finansowych; zasad sporządzania sprawozdań finansowych, bilansów i raportów; metod oceniania ryzyka inwestycyjnego. Studia ekonomiczne w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość poświęcone są np. podstawom rachunkowości finansowej i zarządczej czy sprawozdawczości i analizy ekonomiczno-finansowej. Studenci poznają także m.in. regulacje księgowe oraz specyfikę podatkowego systemu oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

Finanse i rachunkowość to kierunek skierowany do osób zainteresowanych m.in. przepisami prawa podatkowego i gospodarczego, funkcjonowaniem instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych, teorią rynku kapitałowego, inwestycjami, rodzajami źródeł dofinansowania przedsięwzięć oraz koncepcjami zarządzania i strategii wzrostu w przedsiębiorstwach. Studenci tego kierunku rozwijają cenne umiejętności związane np. z negocjacją, komunikacją w biznesie czy prezentacją.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia np. w działach ekonomiczno-księgowych, biurach rachunkowych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych czy w domach maklerskich. Finansiści mogą aplikować na stanowisko m.in. księgowego, audytora, analityka, doradcy czy menedżera. Ponadto finanse i rachunkowość przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Po jakim profilu na kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie

Finanse i rachunkowość w Warszawie to kierunek, który wymaga orientacji w działaniu na liczbach i odnajdywania się w świecie ekonomii. Najlepiej do takiego wyzwania przygotowuje nauka w technikum ekonomicznym, gdzie uczniowie zdobywają podstawy mikro- i makroekonomii oraz rachunkowości.

Dobrym wyborem jest także nauka w liceum ogólnokształcącym w klasach matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, czy geograficznych. Ścisły charakter klas ułatwi przyszłym studentom pracę na dużych liczbach. Ukończenie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem tych przedmiotów z pewnością pomoże także w zdaniu egzaminów maturalnych wymaganych na studia z finansów i rachunkowości.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie są trudne

Studia ekonomiczne na finansach i rachunkowości w Warszawie są wymagającym wyborem. Kierunek ten obejmuje zaawansowaną wiedzę ekonomiczną i takie dziedziny jak mikro- i makroekonomia, bankowość czy finanse. Łatwiej z odnalezieniem się na studiach będą miały osoby z umysłem ścisłym. To dlatego, że ważnym elementem tych studiów jest matematyka.

Ze względu na duży zakres materiału wyzwaniem dla studentów finansów i rachunkowości, są często przedmioty specjalistyczne. Mimo potencjalnych trudności studia na tym kierunku dają duże możliwości rozwoju. Zdobyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy m.in. bankach, firmach doradczych, zakladach ubezpieczeniowych czy działach finansowych.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na finansach i rachunkowości w Warszawie

Finanse i rachunkowość to dziedzina, która powiązana jest z liczbami. Dlatego też studenci tego kierunku na warszawskich uczelniach, wiele godzin poświęcają na nauce matematyki. Właśnie ten przedmiotw Warszawie to kierunek, którego studenci nie unikną operacji na dużych liczbach. Dlatego też jednym z przedmiotów, na które kładziony jest nacisk, jest matematyka wykładana pod postacią analizy matematycznej i statystyki matematycznej.

Do grona wymagających można zaliczyć także zajęcia z mikroekonomii, rachunkowości finansowej czy finansów publicznych. Należy jednak pamiętać, że trudność przedmiotów zależy przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji studenta.

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie to studia z przyszłością

Absolwenci finansów i rachunkowości to eksperci, bez których trudno wyobrazić sobie działanie banków, czy dużych korporacji. Ukończenie tych studiów zapewnia przyszłość w wielu branżach, ponieważ każda firma potrzebuje specjalistów potrafiących zarządzać finansami.

Zdobyte umiejętności zapewniają dużą elastyczność zawodową i dają perspektywy pracy w bankowości, ubezpieczeniach czy konsultingu. Absolwenci mogą także z powodzeniem prowadzić własną firmę. Dodatkowe możliwości na rynku zawodowym daje umiejętność analizy danych, która ogrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na finanse i rachunkowość w Warszawie

Finanse i rachunkowość to jeden z popularniejszych kierunków w ofercie warszawskich uczelni publicznych. Aby dostać się na ten kierunek, należy odpowiedzialnie podejść do wyboru przedmiotów maturalnych. Przepustką na studia z finansów i rachunkowości są bardzo dobrze zdane rozszerzenia z matematyki, języka obcego, języka polskiego, geografii, historii lub fizyki. W przypadku niektórych uczelni, trzeba przejść także test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Ze względu na dużą popularność tych studiów, na bezpłatne studia na kierunku finanase i rachunkowość w Warszawie dostają sie tylko najlepsi maturzyści. Myśląc o tych studiach, warto brać udział w olimpiadach z przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej. Laureaci i finaliści tych konkursów mają pewne miejsce na studiach, niezależnie od wyników zdanej matury.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie jest matematyka

Matematyka to nauka, która jest kluczowa w dziedzinie finansów i rachunkowości. Studenci tego kierunku w Warszawie, mają z nią styczność w czystej formie, jak i pod postacią zajęć specjalistycznych, wykorzystujących matematykę. W programie studiów warszawskich uczelni można odnaleźć chociażby analizę matematyczną, statystykę matematyczną.

Matematka jest bazą wielu przedmiotów w programie studiów na finansach i rachunkowości w Warszawie. Jej elementy znaleźć można w analizie finansowej, bankowości, rachunkowości czy mikro i makroekonomii.

 

Czy warto iść na finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem dostarczającym wiedzy praktycznej, na którą istnieje duże zapotrzebowanie na rynku, a ponadto wiedza ta otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zawodowe. Warto podkreślić, że Finanse i rachunkowość to kierunek, którego nie wybiera się z przypadku, drogą losowania bądź z braku innych pomysłów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wymaga od studentów nie tylko pewnych umiejętności, ale również zainteresowań.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

 

Finanse i rachunkowość w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po finansach i rachunkowości

Jaka praca po finansach i rachunkowości

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, agencjach ubezpieczeniowych czy w działach finansowych firm z różnych gałęzi gospodarki. Po ukończeniu studiów można także objąć stanowisko księgowego, maklera, agenta ubezpieczeniowego, doradcy biznesowego i inwestycyjnego oraz analityka finansowego.

czytaj dalej praca po finansach i rachunkowości

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po finansach i rachunkowości w Warszawie

Ukończenie finansów i rachunkowości w Warszawie zapewnia dobry start w życiu zawodowym. Poza samym wykształceniem warto jednak zadbać o stały rozwój swoich umiejętności. Absolwenci finansów i rachunkowości odnajdują pracę w bankowości, konsultingu, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach i korporacjach posiadających swoje działy finansowe.

Wiedza na temat zarządzania finansami oraz umiejętności analityczne pozwolą odnaleźć się także w pracy w domach maklerskich. Ukończenie tych studiów może zapewnić niezależność i daje podstawy niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

 

Ile zarabia się po finansach i rachunkowości

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość to wykształceni specjaliści, wyróżniający się szczegółową wiedzą z zakresu rynków finansowych, bankowości, rachunkowości i ubezpieczeń. Z racji tego, że zagadnienia finansowe funkcjonują w niemal każdym elemencie współczesnej rzeczywistości, to osoby kończące studia stają przed wieloma możliwościami zawodowymi.

Absolwenci tego kierunku pracują między innymi jako: analitycy ryzyka, analitycy bankowości detalicznej, czy doradcy podatkowi. A na jakie wynagrodzenie mogą liczyć?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2024 roku:

 • doradca inwestycyjny – 10000 złotych
 • analityk biznesowy – 8700 złotych
 • analityk giełdowy – 7300 złotych
 • analityk finansowy – 7750 złotych
Jak wygląda rekrutacja na finanse i rachunkowość w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na finanse i rachunkowość w Warszawie

Finanse i rachunkowość to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk matematycznych i ekonomicznych. 
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (8 osób na miejsce).

Finanse i rachunkowość - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Warszawie

Finanse i rachunkowość w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ubiegało się 8 kandydatów na jedno miejsce.

 

Jakie przedmioty liczą się na finanse i rachunkowość w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie najważniejszymi przedmiotami, które liczy się podczas rekrutacji jest matematyka albo fizyka. Innymi branymi pod uwagę przedmiotami są język polski, język obcy, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Sprawdź finanse i rachunkowość Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na finanse i rachunkowość w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 82,5 punktu.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na finanse i rachunkowość w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim trzeba było osiągnąć 83% na egzaminach z rozszerzonego języka obcego, matematyki oraz języka polskiego. W przypadku języka angielskiego i polskiego zdawanego na poziomie podstawowym, trzeba było z tych przedmiotów uzyskać 100%, a z rozszerzonej matematyki 90%.

W przypadku studiów na Szkole Głównej Handlowej, poza wynikami egzaminu maturalnego, kandydaci przechodzą także test z wiedzy o przedsiębiorczości, który zapewnia dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Rekrutacja na wybrane kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc. Na uczelnie przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także plasują się na jednym z najwyższych miejsc na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku finansach i rachunkowości w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy, w których publikowane są wyniki rekrutacji na studia, są różne dla poszczególnych uczelni. Kandydaci o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia są informowani poprzez system IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Przed dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni warto zapoznać się z preferowaną przez szkołę wyższą formą doręczenia pliku. Zazwyczaj zrobić to można osobiście, bezpośrednio w siedzibie uczelni – czasem jednak szkoły dopuszczają możliwość wysłania kompletnego zestawu dokumentów poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną.
 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mają zazwyczaj kilka dni na doręczenie kompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych. Formalności dopełniać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Należy pamiętać o tym, żeby zdążyć złożyć dokumenty w terminie! Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować finanse i rachunkowość

Kandydaci na studia w Warszawie mają bardzo duży wybór uczelni, w których Finanse i rachunkowość widnieją jako realizowany kierunek. Co ważne, kierunek ten można studiować w uczelniach publicznych i niepublicznych, jak również zazwyczaj w różnych trybach nauczania.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dowiedz się więcej

 

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których studiować można Finanse i rachunkowość jest znacznie więcej niż uczelni publicznych. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

 

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniersytet WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4600 zł do 20200 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6800 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 7600 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – od 18200 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5160 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – od 5200 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5600 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 9400 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – 4600 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie – od 6516 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 7400 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Finanse i rachunkowość w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną niewiadomą: gdzie studiować?

Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie opinie?

„Chyba każdy kto chce studiować Finanse i rachunkowość, chciałby studiować ten kierunek w Warszawie. Tutaj znajdują się wszystkie instytucje, banki i firmy. Studia w Warszawie to także dobry start w karierę zawodową.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

komentarze (11)

Iga odpowiedz

Rozważałam różne uczelnie w Warszawie, ale ostatecznie wybór padł na WSKZ. Mają zajęcia online, więc nie będę musiała tracić czasu na dojazdy, a przy tym będę mogła uczyć się o dowolnej porze.

viko odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Ostatnio studia online są modne :P myślę, czy nie spróbować ale nie wiem czy wystarczy mi czasu.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: viko odpowiedz

Witaj, Viko! Pamiętaj, że studiując w trybie online to Ty decydujesz jak rozplanować swój wolny czas - 50% zajęć odbywa się w trybie online, a pozostałe 50% - na uczelni. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowany? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: viko odpowiedz

@viko wydaje mi się, że bez problemu znajdziesz na nie czas, poza tym teraz większość studiów jest prowadzona w trybie zdalnym

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sabina W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy podczas studiów na kierunku rachunkowość można liczyć na wymiany studenckie na uczelniach zagranicznych czy raczej nie ma takiej możliwości ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sabina odpowiedz

Witaj, Sabina! Jako student kierunku ''Finanse i rachunkowość'' możesz wybrać, czy chcesz odbyć praktyki zawodowe w Polsce czy też za granicą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jeżeli chodzi o praktyki zagraniczne to uczelni wszystko organizuje czy student ?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ela W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy ten kierunek jest też w trybie zaocznym?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ela odpowiedz

Witaj, Ela! Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są prowadzone w trzech trybach - stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz w trybie online. Czy jesteś zainteresowana tym kierunkiem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia