Finanse i rachunkowość - Warszawa

Finanse i rachunkowość - Warszawa

Finanse i rachunkowość - Warszawa
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Finanse i rachunkowość studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Finanse i rachunkowość w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 73 różne specjalności. Studia można podjąć na 14 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Finanse i rachunkowość Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się rachunkowości i realizacji operacji bankowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.
Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w bankach, zakładach ubezpieczeń, czy biurach maklerskich.

 
Uczelnie
W Warszawie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW), Politechnice Warszawskiej (PW) oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 14800 zł za pierwszy rok studiów.  Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Finanse i rachunkowość +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finanse i rachunkowość w języku angielskim stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Nietrudno się domyślić, że najważniejszym przedmiotem w procesie kwalifikacyjnym jest matematyka. Czasami do procesów rekrutacyjnych wlicza się także inne przedmioty, takie jak: język polski i język obcy. Warto jednak dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia rozwoju, zarządzania bankiem, rachunkowość zarządcza, prawo finansowe i podatkowe, prawo celne, czy optymalizacja podatkowa.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyką oraz jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki). dowiedz się więcej

 

Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić 3 przedmioty: matematykę, język obcy nowożytny oraz język polski albo geografię, albo wiedzę o społeczeństwie, albo historię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na finansach i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk matematycznych i ekonomicznych. Studenci nauczą się dokonywania analizy finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto zdobędą umiejętność zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także księgowania operacji gospodarczych i sporządzania raportów finansowych.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (2,5 tys. zgłoszeń) oraz w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 800 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, agencjach ubezpieczeniowych czy w działach finansowych firm z różnych gałęzi gospodarki. Po ukończeniu studiów można także objąć stanowisko księgowego, maklera, agenta ubezpieczeniowego, doradcy biznesowego i inwestycyjnego oraz analityka finansowego.

 

Program studiów i przedmioty

Pierwszym skojarzeniem dla słowa „rachunkowość”, będącego jednym z dwóch członów nazwy kierunku, o którym właśnie czytasz, dla wielu osób bez wątpienia jest „liczenie”. A ta operacja nieodłącznie związana jest z matematyką. Dlatego też naukę na Finansach i rachunkowości w Warszawie rozpoczniesz od wykonywania zadań obliczeniowych.

W związku z tym, że czysta teoria na niewiele się zda w perspektywie podjęcia przyszłego zawodu, to każdy ze studentów Finansów i rachunkowości na jednej z uczelni w Warszawie przejdzie przez szereg zajęć praktycznych.

W ich trakcie będzie miał okazję poznać wiele programów komputerowych, służących do wykonywania bardziej skomplikowanych działań na liczbach, dzięki którym jego przyszła praca będzie znacznie sprawniejsza. Nie bez znaczenia pozostanie również nauka obsługi podstawowych programów statystycznych, których działanie także zgłębisz.

Ponadto poznasz podstawy kodeksu prawnego obejmującego bankowość i szeroko rozumiane finanse państwa, wzbogacisz swoje kompetencje interpersonalne o umiejętność profesjonalnej obsługi klientów oraz dowiesz się, na czym dokładnie polega istota ubezpieczeń.

Szerokie możliwości oferowane przez współczesny rynek pracy, wynikające z kompetencji uzyskanych podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, dają szansę na odpowiednie dobranie swojej ścieżki zawodowej.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Finansiści wyróżniają się znajomością m.in. specyfiki nowoczesnych rynków finansowych; zasad sporządzania sprawozdań finansowych, bilansów i raportów; metod oceniania ryzyka inwestycyjnego. Finanse i rachunkowość poświęcone są np. podstawom rachunkowości finansowej i zarządczej czy sprawozdawczości i analizy ekonomiczno-finansowej. Studenci poznają także m.in. regulacje księgowe oraz specyfikę podatkowego systemu oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

Finanse i rachunkowość to kierunek skierowany do osób zainteresowanych m.in. przepisami prawa podatkowego i gospodarczego, funkcjonowaniem instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych, teorią rynku kapitałowego, inwestycjami, rodzajami źródeł dofinansowania przedsięwzięć oraz koncepcjami zarządzania i strategii wzrostu w przedsiębiorstwach. Studenci tego kierunku rozwijają cenne umiejętności związane np. z negocjacją, komunikacją w biznesie czy prezentacją.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia np. w działach ekonomiczno-księgowych, biurach rachunkowych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych czy w domach maklerskich. Finansiści mogą aplikować na stanowisko m.in. księgowego, audytora, analityka, doradcy czy menedżera. Ponadto finanse i rachunkowość przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, bezpłatne studia oferuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGH, SGGW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4600 zł do 14800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na wybrane kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc. Na uczelnie przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także plasują się na jednym z najwyższych miejsc na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku finansach i rachunkowości w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski - 330
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - 320

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 5400 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 5000 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – 12900 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5400 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 8400 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – od 9240 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 7800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 8900 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie – od 5750 zł
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – od 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy, w których publikowane są wyniki rekrutacji na studia, są różne dla poszczególnych uczelni. Kandydaci o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia są informowani poprzez system IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Przed dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni warto zapoznać się z preferowaną przez szkołę wyższą formą doręczenia pliku. Zazwyczaj zrobić to można osobiście, bezpośrednio w siedzibie uczelni – czasem jednak szkoły dopuszczają możliwość wysłania kompletnego zestawu dokumentów poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną.
 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mają zazwyczaj kilka dni na doręczenie kompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych. Formalności dopełniać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Należy pamiętać o tym, żeby zdążyć złożyć dokumenty w terminie! Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – od 21.07.2023 do 26.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość to wykształceni specjaliści, wyróżniający się szczegółową wiedzą z zakresu rynków finansowych, bankowości, rachunkowości i ubezpieczeń. Z racji tego, że zagadnienia finansowe funkcjonują w niemal każdym elemencie współczesnej rzeczywistości, to osoby kończące studia stają przed wieloma możliwościami zawodowymi. Absolwenci tego kierunku pracują między innymi jako: analitycy ryzyka, analitycy bankowości detalicznej, czy doradcy podatkowi. A na jakie wynagrodzenie mogą liczyć?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • doradca inwestycyjny – 10000 złotych
 • analityk biznesowy – 8700 złotych
 • analityk giełdowy – 7300 złotych
 • analityk finansowy – 7750 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem dostarczającym wiedzy praktycznej, na którą istnieje duże zapotrzebowanie na rynku, a ponadto wiedza ta otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zawodowe. Warto podkreślić, że Finanse i rachunkowość to kierunek, którego nie wybiera się z przypadku, drogą losowania bądź z braku innych pomysłów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wymaga od studentów nie tylko pewnych umiejętności, ale również zainteresowań.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Warszawie mają bardzo duży wybór uczelni, w których Finanse i rachunkowość widnieją jako realizowany kierunek. Co ważne, kierunek ten można studiować w uczelniach publicznych i niepublicznych, jak również zazwyczaj w różnych trybach nauczania.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których studiować można Finanse i rachunkowość jest znacznie więcej niż uczelni publicznych. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat rynków finansowych, rynków ubezpieczeniowych, finansów przedsiębiorstw oraz polityki pieniężnej i banków komercyjnych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • makroekonomia gospodarki otwartej
 • ekonomia polityczna
 • statystyka matematyczna
 • instrumenty finansowe
 • rachunkowość finansowa

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną niewiadomą: gdzie studiować?

Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Warszawie opinie?

„Chyba każdy kto chce studiować Finanse i rachunkowość, chciałby studiować ten kierunek w Warszawie. Tutaj znajdują się wszystkie instytucje, banki i firmy. Studia w Warszawie to także dobry start w karierę zawodową.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Warszawa studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (10)

viko odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Ostatnio studia online są modne :P myślę, czy nie spróbować ale nie wiem czy wystarczy mi czasu.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: viko odpowiedz

Witaj, Viko! Pamiętaj, że studiując w trybie online to Ty decydujesz jak rozplanować swój wolny czas - 50% zajęć odbywa się w trybie online, a pozostałe 50% - na uczelni. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowany? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: viko odpowiedz

@viko wydaje mi się, że bez problemu znajdziesz na nie czas, poza tym teraz większość studiów jest prowadzona w trybie zdalnym

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sabina W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy podczas studiów na kierunku rachunkowość można liczyć na wymiany studenckie na uczelniach zagranicznych czy raczej nie ma takiej możliwości ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sabina odpowiedz

Witaj, Sabina! Jako student kierunku ''Finanse i rachunkowość'' możesz wybrać, czy chcesz odbyć praktyki zawodowe w Polsce czy też za granicą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryka W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jeżeli chodzi o praktyki zagraniczne to uczelni wszystko organizuje czy student ?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ela W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy ten kierunek jest też w trybie zaocznym?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ela odpowiedz

Witaj, Ela! Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są prowadzone w trzech trybach - stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz w trybie online. Czy jesteś zainteresowana tym kierunkiem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia