Mechanika i budowa maszyn - Warszawa

Mechanika i budowa maszyn - Warszawa

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

29.03.2024

Mechanika i budowa maszyn studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 19 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechanice i budowie maszyn w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PW 85 punktów, na WAT 25 pkt.

Mechanika i budowa maszyn - Warszawa
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Opis kierunku
Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów, na którym studenci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wytwarzania i eksploatacji maszyn. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące grafiki, automatyki i nauki o materiałach, są nimi np.: materiały i kompozyty niemetalowe, wytrzymałość elementów maszyn czy termodynamika techniczna. W trakcie nauki studenci poznają specyfikę maszyn przemysłowych i silników samochodowych, a także zdobędą wiedzę marketingową i handlową wykorzystywaną w branży mechanicznej. 
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą umiejętności z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Ponadto nauczą się kierowania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności związanych z eksploatacją maszyn i doborem odpowiednich materiałów inżynierskich, a także z prowadzeniem badań w jednostkach badawczych.
Absolwent mechaniki i budowy maszyn zakończy studia techniczne, będąc wyposażony w umiejętności z zakresu m.in. modelowania procesów, projektowaniem narzędzi czy racjonalizacji działań w licznych obszarach przedsiębiorstwa. Mechanicy po uzyskaniu kompleksowego wykształcenia mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku konstruktora układów mechanicznych, specjalisty utrzymania ruchu, a także inżyniera produkcji. Absolwenci tego kierunku zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w branżach takich jak: biomechanika, sprzęt medyczny, mechatronika.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Mechanika i budowa maszyn Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn w Warszawie

W Warszawie mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

 

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 140 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach wymienionych powyżej oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5800 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. mechanika i budowa maszyn przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie? Przedmiotem priorytetowym, bez którego nawet nie warto startować w procesie rekrutacji jest matematyka. W grupie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, biologia, informatyka i chemia.

 

Mechanika i budowa maszyn Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 na kierunek mechanika i budowa maszyn uwzględnia takie przedmioty maturalne jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka albo biologia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Uczelnie w Warszawie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie: ergonomia, socjologia, mechanika techniczna, algebra liniowa, statyka, grafika inżynierska, dynamika, podstawy automatykii sterowania, odlewnictwo.

Kierunki studiów w Warszawie, zwłaszcza te techniczne, to możliwość zdobycia wiedzy z obszaru budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. To również szansa na otrzymanie odpowiedzi na pytanie jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn.

Każdy student, chcący rozwijać swoje zainteresowania, otrzyma szeroką gamę specjalności, w kierunku których będzie mógł podążać.

Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice, Automatyzacja maszyn roboczych, Konstrukcje cienkościenne – to tylko niektóre z pozycji, jakie widnieją na długiej liście oferowanych specjalności.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich, zarządzania pracami zespołu i posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia inżynierskie w Warszawie na mechanice i budowie maszyn poświęcone są m.in.: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; projektowaniu maszyn za pomocą nowoczesnych narzędzi obliczeniowych; doborowi materiałów stosowanych do budowy maszyn; zarządzaniu i koordynacji pracy i ocenie jej wyników. Studenci tego kierunku studiów zdobywają wiedzę na temat np.: technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn różnego rodzaju, a także komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania.

Mechanika i budowa maszyn pozwala studentom rozwinąć także kompetencje, które niezbędne są m.in. do organizacji i zarządzania. Studia na tym kierunku studiów pogłębiają zagadnienia poświęcone np.: optymalizacji techniczno-ekonomicznej; rozwojowi przedsiębiorstwa od strony technologicznej; kooperacji z partnerami w biznesie; cyklom życia produktów; metodom i narzędziom analizy kosztów; zmieniającym się uwarunkowaniom działalności ekonomicznej.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są kompleksowo przygotowani do pracy np. w nowoczesnym przemyśle maszynowym w roli inżyniera. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach i organizacjach wytwarzających, serwisujących lub sprzedających maszyny i urządzenia; zespołach projektowych; przedsiębiorstwach i instytucjach, które wymagają wiedzy technicznej. Ponadto absolwenci teog kierunku mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na mechanice i budowie maszyn w Warszawie

Współczesne studia w Warszawie z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Ile trwają studia na mechanice i budowie maszyn w Warszawie

Ile trwają studia na mechanice i budowie maszyn w Warszawie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź 

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po mechnice i budowie maszyn

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami budowlanymi, przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwami transportowymi, stacjami diagnostycznymi pojazdów samochodowych, biurami projektowymi, oraz z ośrodkami badawczo-naukowymi.

czytaj dalej praca po mechanice i budowie maszyn

Jak wygląda rekrutacja na mechanikę i budowę maszyn w Warszawie

Pierwszym krokiem na drodze do podjęcia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie jest rejestracja elektroniczna za pośrednictwem internetowej strony wybranej uczelni.

Do dokumentów, które należy dostarczyć na biurko wyznaczonej ku celom rekrutacyjnym komisji, należy kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do dokumentów o standardowych wymiarach oraz dokładnie wypełniony formularz aplikacyjny.

Mechanika i budowa maszyn - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

Sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na mechanikę i budowę maszyn w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na mechanikę i budowę maszyn rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Warszawskiej 85 punktów, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 25 pkt.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci zakwalifikują się na wybrane studia, decyduje lista rankingowa, utworzona podczas postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przyjmują te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym – na poszczególnych kierunkach liczba miejsc jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn:

 • Politechnika Warszawska: 140
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji udostępniane są indywidualnie przez uczelnie w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Kandydaci w ten sposób mogą nie tylko dowiedzieć się o tym, czy zakwalifikowali się na wybrane kierunki, ale także zobaczyć, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w jednej z kilku dopuszczalnych przez uczelnię form. Zazwyczaj kandydaci decydują się na osobiste doręczenie kompletnego zestawu do siedziby uczelni – niektóre szkoły wyższe pozwalają jednak kandydatom złożyć dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Najczęściej mają oni na to kilka dni, dlatego warto jak najszybciej dopełnić wszystkich niezbędnych formalności związanych z aplikowaniem na studia. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy zakwalifikowanych osób.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025) 

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 5800 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów.

Mechanika i budowa maszyn studia Warszawa - ceny 2023

 • Politechnika Warszawska – 7000 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5800 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 7680 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

 • Jaka praca po studiach na kierunku logistyka w Warszawie?

  Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie? Przyszłościową, dobrze płatną, dającą gwarancję ciągłego samorozwoju oraz możliwości pochwalenia się nią w gronie najbliższych osób.

  Znaczna część studentów Mechaniki i budowy maszyn swoje pierwsze propozycje zawodowe otrzymuje jeszcze na studiach. Najczęściej pracę oferują firmy, będące jednocześnie miejscem staży i praktyk przyszłych absolwentów. Jako student tego kierunku będziesz mógł jednocześnie dorabiać w branży bezpośrednio związanej z twoim tokiem kształcenia.

   

  Absolwenci, tuż po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, najczęściej kierują swoje kroki ku międzynarodowym korporacjom związanym bezpośrednio z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną lub pograniczem branży IT. Taki zawód jest nie tylko źródłem dużej satysfakcji, ale również stanowi dobry początek przygody z pracą zarobkową.

   

  Po ukończeniu studiów na opisywanym kierunku, studenci znajdą zatrudnienie również w biurach projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i centrach technologicznych związanych inżynierią mechaniczną. Interdyscyplinarność wiedzy wyniesionej ze studiów będzie gwarancją odniesienia dużych sukcesów w każdej z wcześniej wymienionych dziedzin.

  Dla największych fanów prędkości znajdzie się miejsce w przemyśle maszyn budowlanych oraz przemyśle motoryzacyjnym, gdzie będą mogli czuwać nad prawidłowością wszystkich procesów produkcyjnych, a nawet brać w nich czynny udział. To doskonała praca dla tych, którzy własną wizję idealnego pojazdu chcieliby przełożyć na rzeczywistość.

  ►►

  Najbardziej ambitni i jednocześnie dążący do otworzenia własnego biznesu, będą mieli możliwość spróbowania swoich sił w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez ten kierunek studiów, są bardzo szerokie. Dodatkowym atutem jest możliwość podjęcia ich w Warszawie, mieście uchodzącym za prestiżowe i oferującym zawodową różnorodność.

   

  Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

   

  Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
  Konstruktor mechanik 7000 zł
  Mechanik automatyki przemysłowej 6240 zł
  Technolog programista CNC 6330 zł
  Diagnosta 4980 zl

  źródło: zarobki.pracuj.pl, wynagrodzenia.pl (2023)

   

  Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn?

  Będąc absolwentem kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, będziesz mieć wiele możliwości podjęcia przyszłej pracy, dzięki wielu umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów inżynierskich.

  Najczęściej absolwenci Mechaniki i budowy maszyn decydują się na podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za produkcję maszyn, samolotów, urządzeń medycznych, podzespołów, samochodów, a także w jednostkach naukowo-badawczych i instytutach naukowych.

  Część absolwentów decyduje się również na poprowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Mechaniki i budowy maszyn możemy zaliczyć m.in. konstruktora oraz diagnostę. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

   

  Konstruktor

  Będąc absolwentem kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn w Warszawie będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. jako konstruktor. Odpowiada on za wykonywanie różnych projektów i prac. Konstruktor odpowiada również za testy maszyn, które następnie dopuszczane są do użytku. Mediana zarobków konstruktora wynosi około 7000 zł brutto miesięcznie.

   

  Diagnosta

  Po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn jako absolwent możesz również podjąć zatrudnienie jako diagnosta. Czym zajmuje się diagnosta? Odpowiada on za wykonywanie testów maszyn, dzięki czemu praca na produkcji jest bezpieczna, a linia produkcyjna nie zostaje wstrzymana na zbyt długo. Mediana zarobków diagnosty wynosi około 4980 zł brutto miesięcznie.

  Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

   

  *Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

   

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie opinie?

 

Maciek, student Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Zawsze wiedziałem, że jak będę miał wyjeżdżać na studia, to tylko do Warszawy. Prestiżowe uczelnie, ciekawe perspektywy pracy zawodowej, dobre zarobki. Studiowanie w Warszawie po prostu się opłaca, jest początkiem drogi zawodowej, bo dyplom uzyskany na stołecznych uczelniach naprawdę bardzo wiele znaczy na rynku pracy.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia