Polonistyka-komparystyka

Polonistyka-komparystyka

Studia na kierunku polonistyka-komparystyka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
  Miejscowość
   Status uczelni
   Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
   Forma studiów
   Czas trwania
   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   Polonistyka-komparatystyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
   forma: stacjonarne

   Polonistyka - komparystyka studia - kierunek studiów

   Studia na kierunku Polonistyka - komparystyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

   Studia na kierunku polonistyka-komparystyka
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów stacjonarne
   Poziom studiów studia I i II stopnia
   Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

   Uczelnie

   Studia na kierunku polonistyka-komparystyka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | polonistyka-komparystyka - uczelnie >

   Wymagania

   W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku polonistyka - komparystyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, historia, historia sztuki, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

   *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

   Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

   Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku polonistyka - komparystyka:

   • filozofia,
   • historia,
   • historia sztuki,
   • język obcy,
   • język polski,
   • język łaciński i kultura antyczna.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

   Polonistyka-komparystyka - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku polonistyka – komparystyka?

   Program studiów i przedmioty

   Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku polonistyka-komparystyka: literatura staropolska, poetyka z elementami teorii literatury, podstawy warsztatu literaturoznawczego, gramatyka języka polskiego, wprowadzenie do komparatystyki literackiej.

   Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Jak każde studia polonistyczne, także te oparte o model komparatystyczny, wiążą się z koniecznością poznania literatury polskiej – jej prądów, przedstawicieli i najważniejszych dzieł.

   W Twojej perspektywie naukowej znajdzie się również najnowsza literatura polska a wiedzę z zakresu literackiego dorobku naszego kraju uzupełnisz o rozeznanie w literaturze europejskiej i światowej, tworząc w ten sposób tekstową bazę, potrzebną do praktykowania literaturoznawstwa porównawczego.

   Literatura nie istniałaby bez językowego stelażu a język porządkujemy za pomocą zasad – opanujesz więc podstawy gramatyki opisowej języka polskiego. Nauczysz się analizować i interpretować dzieła literackie, opanujesz podstawy poetyki i teorii literatury.

   Ponadto weźmiesz udział w zajęciach z kultury języka, poznasz metody prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych oraz historię komparatystyki jako metody badawczej. Zapoznasz się także z podstawami języka łacińskiego i kultury antycznej oraz opanujesz w mowie i piśmie wybrany język nowożytny. Zgłębisz tradycję retoryki i dowiesz się za pomocą jakich środków formułować skuteczną argumentację logiczną.

    

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • historii literatury polskiej – prądów, dzieł, przedstawicieli
   • kierunków rozwoju i trendów we współczesnej literaturze polskiej
   • literatury europejskiej światowej
   • gramatyki opisowej języka polskiego
   • kultury języka
   • metod prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych
   • historii i metod komparatystyki literackiej
   • znajomości wybranego języka nowożytnego w mowie i piśmie
   • znajomości języka łacińskiego i elementów kultury antycznej
   • metod prowadzenia badań literaturoznawczych i językoznawczych
   • analizy i interpretacji dzieła literackiego
   • poetyki i teorii literatury
   • historii i metod komparatystyki literackiej
   • historii i tradycji retoryki i stylistyki
   • środków i sposobów formułowania argumentacji logicznej

   Jak wyglądają studia na kierunku polonistyka – komparystyka?

   Specjalista o wąskiej perspektywie poznawczej, który nie ma ochoty wychylać się poza własne podwórko naukowe, by poznać istotne konteksty kulturowe, historyczne i społeczne dla zagadnień, którymi się zajmuje, nigdy nie zdoła rozwikłać niektórych kwestii badawczych.

   Odkrywanie nowych dróg interpretacyjnych odbywa się bowiem dzięki przenikaniu się wątków i prądów, dzięki sąsiadowaniu kultur i poznawaniu wspólnych podwalin dla z pozoru różnych literatur lub języków. Nie inaczej ma się sprawa z polszczyzną i literaturą polską, które poza cechami immanentnymi, specyficznymi dla piśmiennictwa tej części Europy, którą rozsiano wokół rzeki Wisły, ujawniają wiele cech widocznych dopiero na tle innych gramatyk i literatur.

   Jaką wiedzę o twórczości rodzimych pisarzy może dostarczyć poloniście lektura amerykańskich behawiorystów i czy Borowski ma coś wspólnego z Hemingwayem?  Czy echa turpizmu, tak charakterystycznego dla Grochowiaka i Brylla, jesteśmy w stanie odnaleźć w innych dziedzinach działalności artystycznej?

   Czym właściwie jest postmodernizm i czy literatura polska, tak jak literatura światowa, ma swoich wyrazistych przedstawicieli w tym nurcie? Jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na każde z tych pytań, jeśli wybierzesz studia na kierunku polonistyka – komparystyka.

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek polonistyka – komparystyka jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

    

   Studia na kierunku polonistyka - komparystyka możemy podzielić na:

   1. Poziom:

    

   2. Forma:

    

   Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Osoby, które aplikują na kierunek polonistyka – komparystyka, zdobędą wszechstronne wykształcenie językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturowe. Studenci zapoznają się także z polskim i w mniejszym stopniu, światowym dorobkiem kulturowym. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

   • Literatura staropolska
   • Historia literatury polskiej 1918-1945
   • Gramatyka języka polskiego
   • Podstawy warsztatu literaturoznawczego

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie powyższych studiów, wykształcisz szereg istotnych umiejętności praktycznych. Jako student rozwiniesz zdolności z obszaru analizowania i interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz dzieł z kanonu literatury polskiej i światowej.

   Studenci nauczą się także formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także redakcji i edycji tekstów użytkowych oraz naukowych. Istotnym elementem kształcenia będzie nauka wybranego języka obcego, którego znajomość zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Jeśli zawsze interesowałeś się literaturą i językiem, zależy Ci na świadomym użytkowaniu polszczyzny oraz na zdobyciu obszernej wiedzy z zakresu literatury polskiej, europejskiej i światowej, z łatwością znajdujesz analogie i różnice między badanymi zjawiskami i potrafisz objaśniać cechy szczegółów na tle całości a swoje wymarzone studia wyobrażasz sobie jako nieustanne poszukiwanie nowych kontekstów interpretacyjnych dla zagadnień, którymi zajmujesz się jako przyszły polonista, studia na kierunku polonistyka – komparystyka mogą się okazać tym, czego szukasz.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku polonistyka - komparystyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

   Studia pierwszego stopnia na kierunku polonistyka – komparatystyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyka – komparystyka?

   Praca po studiach

   Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku polonistyka – komparystyka?

   Jako specjalista z zakresu literatury i języka o rozległej wiedzy ogólnej i rozwiniętych umiejętnościach porównawczych, odnajdziesz się z pewnością w pracy wspierającej i stymulującej rozwój szeroko rozumianej kultury – z Twojej wiedzy chętnie skorzystają więc domy kultury, muzea i galerie sztuki czy teatry, doceniające interdyscyplinarny charakter Twojego wykształcenia.

   Orientacja w szerokich kontekstach literackich – od literatury polskiej, przez kanon literatury powszechnej aż po literaturę światową – będzie dla Ciebie znakomitą podstawą do sprawdzenia się w roli opiniotwórczego dziennikarza radiowego, telewizyjnego lub prasowego, związanego z branżą kulturalną.

   Absolwenci komparatystyki bardzo często decydują się na karierę naukowo-badawczą, znajdują zatrudnienie w wydawnictwach, pracują jako korektorzy, animatorzy kultury lub nauczyciele języka polskiego – po zdobyciu dodatkowych kompetencji pedagogicznych.

    

   Absolwent kierunku polonistyka - komparysyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel języka polskiego
   • pracownik wydawnictw – redaktor, korektor, sekretarz redakcji
   • pracownik instytucji kultury (domów kultury, muzeów, galerii sztuki, teatrów)
   • dziennikarz radiowy, prasowy lub telewizyjny
   • pracownik naukowo-badawczy
   • animator kultury

   Zobacz inne kierunki filologiczne

   Filtrowanie
   Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
     Poziom studiów

     Miasta, które oferują studia na kierunku Polonistyka-komparystyka

     Teraz najważniejsze

     matura 2024

     zmiany na maturze 2024

     arkusze maturalne

     wyniki matur 2023

     rekrutacja na studia

     studia

     kierunki studiów

     studia podyplomowe

      

     Ciekawe

      


     gdzie studiować

      

      

     Nadchodzące wydarzenia

     Komentarze (0)