Dodaj do ulubionych

Polonistyka - komparystyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Polonistyka - komparystyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku polonistyka - komparystyka:

 • filozofia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Polonistyka-komparystyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Polonistyka-komparystyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA STUDIA I STOPNIA

POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku polonistyka-komparystyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku polonistyka – komparystyka?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Jak każde studia polonistyczne, także te oparte o model komparatystyczny, wiążą się z koniecznością poznania literatury polskiej – jej prądów, przedstawicieli i najważniejszych dzieł.

W Twojej perspektywie naukowej znajdzie się również najnowsza literatura polska a wiedzę z zakresu literackiego dorobku naszego kraju uzupełnisz o rozeznanie w literaturze europejskiej i światowej, tworząc w ten sposób tekstową bazę, potrzebną do praktykowania literaturoznawstwa porównawczego.

Literatura nie istniałaby bez językowego stelażu a język porządkujemy za pomocą zasad – opanujesz więc podstawy gramatyki opisowej języka polskiego. Nauczysz się analizować i interpretować dzieła literackie, opanujesz podstawy poetyki i teorii literatury.

Ponadto weźmiesz udział w zajęciach z kultury języka, poznasz metody prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych oraz historię komparatystyki jako metody badawczej. Zapoznasz się także z podstawami języka łacińskiego i kultury antycznej oraz opanujesz w mowie i piśmie wybrany język nowożytny. Zgłębisz tradycję retoryki i dowiesz się za pomocą jakich środków formułować skuteczną argumentację logiczną.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii literatury polskiej – prądów, dzieł, przedstawicieli
 • kierunków rozwoju i trendów we współczesnej literaturze polskiej
 • literatury europejskiej światowej
 • gramatyki opisowej języka polskiego
 • kultury języka
 • metod prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych
 • historii i metod komparatystyki literackiej
 • znajomości wybranego języka nowożytnego w mowie i piśmie
 • znajomości języka łacińskiego i elementów kultury antycznej
 • metod prowadzenia badań literaturoznawczych i językoznawczych
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • poetyki i teorii literatury
 • historii i metod komparatystyki literackiej
 • historii i tradycji retoryki i stylistyki
 • środków i sposobów formułowania argumentacji logicznej

Jak wyglądają studia na kierunku polonistyka – komparystyka?

Specjalista o wąskiej perspektywie poznawczej, który nie ma ochoty wychylać się poza własne podwórko naukowe, by poznać istotne konteksty kulturowe, historyczne i społeczne dla zagadnień, którymi się zajmuje, nigdy nie zdoła rozwikłać niektórych kwestii badawczych.

Odkrywanie nowych dróg interpretacyjnych odbywa się bowiem dzięki przenikaniu się wątków i prądów, dzięki sąsiadowaniu kultur i poznawaniu wspólnych podwalin dla z pozoru różnych literatur lub języków. Nie inaczej ma się sprawa z polszczyzną i literaturą polską, które poza cechami immanentnymi, specyficznymi dla piśmiennictwa tej części Europy, którą rozsiano wokół rzeki Wisły, ujawniają wiele cech widocznych dopiero na tle innych gramatyk i literatur.

Jaką wiedzę o twórczości rodzimych pisarzy może dostarczyć poloniście lektura amerykańskich behawiorystów i czy Borowski ma coś wspólnego z Hemingwayem?  Czy echa turpizmu, tak charakterystycznego dla Grochowiaka i Brylla, jesteśmy w stanie odnaleźć w innych dziedzinach działalności artystycznej?

Czym właściwie jest postmodernizm i czy literatura polska, tak jak literatura światowa, ma swoich wyrazistych przedstawicieli w tym nurcie? Jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na każde z tych pytań, jeśli wybierzesz studia na kierunku polonistyka – komparystyka.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek polonistyka – komparystyka jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku polonistyka - komparystyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek polonistyka – komparystyka, zdobędą wszechstronne wykształcenie językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturowe. Studenci zapoznają się także z polskim i w mniejszym stopniu, światowym dorobkiem kulturowym. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Literatura staropolska
 • Historia literatury polskiej 1918-1945
 • Gramatyka języka polskiego
 • Podstawy warsztatu literaturoznawczego

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów, wykształcisz szereg istotnych umiejętności praktycznych. Jako student rozwiniesz zdolności z obszaru analizowania i interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz dzieł z kanonu literatury polskiej i światowej.

Studenci nauczą się także formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także redakcji i edycji tekstów użytkowych oraz naukowych. Istotnym elementem kształcenia będzie nauka wybranego języka obcego, którego znajomość zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze interesowałeś się literaturą i językiem, zależy Ci na świadomym użytkowaniu polszczyzny oraz na zdobyciu obszernej wiedzy z zakresu literatury polskiej, europejskiej i światowej, z łatwością znajdujesz analogie i różnice między badanymi zjawiskami i potrafisz objaśniać cechy szczegółów na tle całości a swoje wymarzone studia wyobrażasz sobie jako nieustanne poszukiwanie nowych kontekstów interpretacyjnych dla zagadnień, którymi zajmujesz się jako przyszły polonista, studia na kierunku polonistyka – komparystyka mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować plonistykę - komparystykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek polonistyka - komparystyka:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku polonistyka - komparystyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku polonistyka – komparatystyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyka – komparystyka?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku polonistyka – komparystyka?

Jako specjalista z zakresu literatury i języka o rozległej wiedzy ogólnej i rozwiniętych umiejętnościach porównawczych, odnajdziesz się z pewnością w pracy wspierającej i stymulującej rozwój szeroko rozumianej kultury – z Twojej wiedzy chętnie skorzystają więc domy kultury, muzea i galerie sztuki czy teatry, doceniające interdyscyplinarny charakter Twojego wykształcenia.

Orientacja w szerokich kontekstach literackich – od literatury polskiej, przez kanon literatury powszechnej aż po literaturę światową – będzie dla Ciebie znakomitą podstawą do sprawdzenia się w roli opiniotwórczego dziennikarza radiowego, telewizyjnego lub prasowego, związanego z branżą kulturalną.

Absolwenci komparatystyki bardzo często decydują się na karierę naukowo-badawczą, znajdują zatrudnienie w wydawnictwach, pracują jako korektorzy, animatorzy kultury lub nauczyciele języka polskiego – po zdobyciu dodatkowych kompetencji pedagogicznych.

 

Absolwent kierunku polonistyka - komparysyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka polskiego
 • pracownik wydawnictw – redaktor, korektor, sekretarz redakcji
 • pracownik instytucji kultury (domów kultury, muzeów, galerii sztuki, teatrów)
 • dziennikarz radiowy, prasowy lub telewizyjny
 • pracownik naukowo-badawczy
 • animator kultury

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA

Komentarze (0)