Polonistyka - komparatystyka

Polonistyka - komparatystyka

Polonistyka - komparatystyka studia - kierunek studiów

Specjalista o wąskiej perspektywie poznawczej, który nie ma ochoty wychylać się poza własne podwórko naukowe, by poznać istotne konteksty kulturowe, historyczne i społeczne dla zagadnień, którymi się zajmuje, nigdy nie zdoła rozwikłać niektórych kwestii badawczych. Odkrywanie nowych dróg interpretacyjnych odbywa się bowiem dzięki przenikaniu się wątków i prądów, dzięki sąsiadowaniu kultur i poznawaniu wspólnych podwalin dla z pozoru różnych literatur lub języków. Nie inaczej ma się sprawa z polszczyzną i literaturą polską, które poza cechami immanentnymi, specyficznymi dla piśmiennictwa tej części Europy, którą rozsiano wokół rzeki Wisły, ujawniają wiele cech widocznych dopiero na tle innych gramatyk i literatur. Jaką wiedzę o twórczości rodzimych pisarzy może dostarczyć poloniście lektura amerykańskich behawiorystów i czy Borowski ma coś wspólnego z Hemingwayem? Czy echa turpizmu, tak charakterystycznego dla Grochowiaka i Brylla, jesteśmy w stanie odnaleźć w innych dziedzinach działalności artystycznej? Czym właściwie jest postmodernizm i czy literatura polska, tak jak literatura światowa, ma swoich wyrazistych przedstawicieli w tym nurcie? Jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na każde z tych pytań, jeśli wybierzesz studia na kierunku polonistyka – komparatystyka.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze interesowałeś się literaturą i językiem, zależy Ci na świadomym użytkowaniu polszczyzny oraz na zdobyciu obszernej wiedzy z zakresu literatury polskiej, europejskiej i światowej, z łatwością znajdujesz analogie i różnice między badanymi zjawiskami i potrafisz objaśniać cechy szczegółów na tle całości a swoje wymarzone studia wyobrażasz sobie jako nieustanne poszukiwanie nowych kontekstów interpretacyjnych dla zagadnień, którymi zajmujesz się jako przyszły polonista, studia na kierunku polonistyka – komparatystyka mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Jak każde studia polonistyczne, także te oparte o model komparatystyczny, wiążą się z koniecznością poznania literatury polskiej – jej prądów, przedstawicieli i najważniejszych dzieł. W Twojej perspektywie naukowej znajdzie się również najnowsza literatura polska a wiedzę z zakresu literackiego dorobku naszego kraju uzupełnisz o rozeznanie w literaturze europejskiej i światowej, tworząc w ten sposób tekstową bazę, potrzebną do praktykowania literaturoznawstwa porównawczego. Literatura nie istniałaby bez językowego stelażu a język porządkujemy za pomocą zasad – opanujesz więc podstawy gramatyki opisowej języka polskiego. Nauczysz się analizować i interpretować dzieła literackie, opanujesz podstawy poetyki i teorii literatury. Ponadto weźmiesz udział w zajęciach z kultury języka, poznasz metody prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych oraz historię komparatystyki jako metody badawczej. Zapoznasz się także z podstawami języka łacińskiego i kultury antycznej oraz opanujesz w mowie i piśmie wybrany język nowożytny. Zgłębisz tradycję retoryki i dowiesz się za pomocą jakich środków formułować skuteczną argumentację logiczną.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku polonistyka – komparatystyka? Jako specjalista z zakresu literatury i języka o rozległej wiedzy ogólnej i rozwiniętych umiejętnościach porównawczych, odnajdziesz się z pewnością w pracy wspierającej i stymulującej rozwój szeroko rozumianej kultury – z Twojej wiedzy chętnie skorzystają więc domy kultury, muzea i galerie sztuki czy teatry, doceniające interdyscyplinarny charakter Twojego wykształcenia. Orientacja w szerokich kontekstach literackich – od literatury polskiej, przez kanon literatury powszechnej aż po literaturę światową – będzie dla Ciebie znakomitą podstawą do sprawdzenia się w roli opiniotwórczego dziennikarza radiowego, telewizyjnego lub prasowego, związanego z branżą kulturalną. Absolwenci komparatystyki bardzo często decydują się na karierę naukowo-badawczą, znajdują zatrudnienie w wydawnictwach, pracują jako korektorzy, animatorzy kultury lub nauczyciele języka polskiego – po zdobyciu dodatkowych kompetencji pedagogicznych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek polonistyka – komparatystyka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język polski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Filologiczne

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku polonistyka – komparatystyka?

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii literatury polskiej – prądów, dzieł, przedstawicieli
  • kierunków rozwoju i trendów we współczesnej literaturze polskiej
  • literatury europejskiej światowej
  • gramatyki opisowej języka polskiego
  • kultury języka
  • metod prowadzenia badań językoznawczych i literaturoznawczych
  • historii i metod komparatystyki literackiej
  • znajomości wybranego języka nowożytnego w mowie i piśmie
  • znajomości języka łacińskiego i elementów kultury antycznej
  • metod prowadzenia badań literaturoznawczych i językoznawczych
  • analizy i interpretacji dzieła literackiego
  • poetyki i teorii literatury
  • historii i metod komparatystyki literackiej
  • historii i tradycji retoryki i stylistyki
  • środków i sposobów formułowania argumentacji logicznej

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyka – komparatystyka?

  Absolwent kierunku polonistyka - komparatystyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel języka polskiego
  • pracownik wydawnictw – redaktor, korektor, sekretarz redakcji
  • pracownik instytucji kultury (domów kultury, muzeów, galerii sztuki, teatrów)
  • dziennikarz radiowy, prasowy lub telewizyjny
  • pracownik naukowo-badawczy
  • animator kultury

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA

  Komentarze (0)