FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Aplikują na kierunek filologia rosyjska z językiem dodatkowym można zdobyć wiedzę z obszaru nauk filologicznych, historycznych i kulturoznawczych. W ramach kształcenia studenci nauczą się języka rosyjskiego oraz dodatkowe języka obcego: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie kilku języków obcych oraz nauczą się analizy tekstów literackich.

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w szkołach językowych, placówkach edukacyjnych, mediach, redakcjach czasopism, wydawnictwach, branży turystycznej i hotelarskiej oraz w biurach tłumaczeniowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na złożenie aplikacji na kierunek filologia rosyjska z językiem dodatkowym, należy zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez uczelnię realizującą powyższe studia. Dzięki temu kandydaci zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym to:

 • dowolny język obcy nowożytny

 • język polski

 • dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM?

Znajomość języka rosyjskiego otwiera wiele zawodowych drzwi zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy. W czasie kształcenia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym studenci będą mieli okazję nauczyć się języka oraz rozwinąć wszechstronną wiedzę z zakresu innych zagadnień związanych z rosyjskim obszarem językowym. Ponadto skupią się na rozwijaniu niezwykle cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym będzie oscylował wokół zagadnień związanych z kulturą, językiem oraz historią Rosji. Studenci dowiedzą się więcej na temat panujących tam realiów społeczno-politycznych i gospodarczych. Co więcej, będą uczęszczać na zajęcia z realioznawstwa Rosji oraz gramatyki praktycznej i opisowej.

Jednak poza wiedzą teoretyczną skupią się także na rozwijaniu cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz poznają dodatkowy język obcy. W czasie licznych warsztatów poznają również zasady dokonywania analizy wybranych tekstów z kanonu literatury rosyjskiej i światowej, a także nauczą się przeprowadzania tłumaczeń ustnych i pisemnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM?

Studia na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM?

Absolwenci kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym nie powinni mieć problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy zawodowej zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, gdzie zajmą się nauczaniem języka rosyjskiego. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z mediami, redakcjami czasopism, wydawnictwami, czy różnymi instytucjami kultury. Dzięki znajomości przynajmniej dwóch języków obcych, absolwenci podejmą pracę w instytucjach i korporacjach międzynarodowych oraz w branży turystycznej i hotelarskiej. Dobrym rozwiązaniem będzie również założenie własnej działalności.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia rosyjska z językiem dodatkowym:

 • wydawnictwa

 • szkoły językowe

 • mass media

 • instytucje kultury

 • biura tłumaczeniowe

 • branża turystyczna

 • branża hotelarska

 • instytucje i korporacje międzynarodowe

 • własna firma.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM DODATKOWYM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia