JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Język i społeczeństwo to niezwykle nowoczesny i interesujący kierunek, który powstał jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata i współczesnej rzeczywistości. Obecnie bardzo istotna stała się zdolność odpowiedniej komunikacji i dopasowania dyskursu do konkretnej sytuacji społecznej, co często jest gwarancją sukcesu zawodowego czy tego związanego z innymi aspektami naszego życia. 
Dlatego też nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy potrafiliby połączyć wiedzę językoznawczą z kompetencjami społecznymi oraz wykorzystać te umiejętności w swojej praktyce zawodowej. Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w rekrutacji na te innowacyjne studia będą mogli rozwijać się na kilku polach jednocześnie i podołać wymogom stawianym przez obecny rynek pracy. Jeżeli więc masz wiele zainteresowań i pasji i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość zawodową, to koniecznie wybierz ten perspektywiczny kierunek!
 
Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku język i społeczeństwo?
 
W trakcie tych przyszłościowych i zarazem interesujących studiów będziesz miał szansę ugruntować swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacić ją o zupełnie nowe, istotne w tej branży, aspekty. Jako student będziesz uczęszczał na wiele rozwijających wykładów i warsztatów praktycznych, dzięki którym dowiesz się więcej na temat kwestii językoznawczych, społecznych czy kulturowych.
W trakcie studiów zaznajomisz się z różnymi formami komunikacyjnymi i konkretnymi modelami dyskursu oraz dowiesz się, w jaki sposób dokonywać analizy lingwistycznej i retorycznej. Co więcej, poznasz specyfikę nowych mediów oraz języka używanego w tych branżach. Oprócz zajęć obligatoryjnych, w ofercie kształcenia przewidziano także przedmioty fakultatywne, które pozwolą Ci rozwinąć swoje zainteresowania i tym samym zwiększyć perspektywy zawodowe. Ponadto, na lektoracie z wybranego przez siebie języka obcego, ugruntujesz swoje zdolności komunikacyjne, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć karierę międzynarodową.
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
Po ukończeniu tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał wszechstronną i wielopłaszczyznową wiedzę i kompetencje, dzięki czemu zyskasz duże szanse na zdobycie ciekawej i atrakcyjnej pracy zgodnej z uzyskanym przez ciebie wykształceniem. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w różnorodnych firmach i instytucjach, w których cenieni są specjaliści z obszaru komunikacji.
Jako absolwent idealnie odnajdziesz się w środowisku medialnym, między innymi telewizji, prasie czy internecie. Ponadto, będziesz miał wszelkie, niezbędne kompetencje konieczne do związania się zawodowo z agencjami reklamowymi czy działami marketingu, zarówno w małych firmach, jak i dużych, międzynarodowych korporacjach. Równie ciekawą opcją może okazać się praca w instytucjach kultury, ośrodkach badania opinii czy organizacjach pożytku publicznego. Ponadto, po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz kontynuować naukę na doktoracie i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowo-badawczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako że język i społeczeństwo to studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Język i społeczeństwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 13.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA,JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO:

 • wiedza językoznawcza
 • umiejętności komunikacyjne
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • umiejętność analizy dyskursów
 • znajomość różnych modeli komunikacyjnych
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku język i społeczeństwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Język i społeczeństwo to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Osoby, które aplikują na powyższe studia, zdobędą kompleksowe wykształcenie humanistyczne i społeczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku język i społeczeństwo będziesz miał dostęp do bogatej oferty zajęć i wykładów akademickich, tematycznie związanych z naukami społecznymi, humanistycznymi i językoznawczymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty powiązane z powyższą tematyką:

 • Modele analizy dyskursu
 • Tożsamość i budowanie więzi społecznych
 • Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce
 • Dialog społeczny i międzykulturowy

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku język i społeczeństwo wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać pogłębionej analizy różnorodnych typów dyskursu społecznego. Studenci poznają także specyfikę i mechanizmy współczesnej komunikacji. Podczas licznych warsztatów praktycznych, dowiesz się w jaki sposób gromadzić, przetwarzać i analizować dane oraz informacje. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek język i społeczeństwo można realizować tylko na drugim stopniu kształcenia. W tym przypadku na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku język i społeczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku język i społeczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek język i społeczeństwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO

 • media
 • redakcje czasopism
 • nowe media
 • wydawnictwa
 • agencje reklamowe
 • ośrodki badania opinii
 • instytucje administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego
 • działy marketingu i PR

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO

Komentarze (0)