PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Dodaj do ulubionych

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE studia-kierunek studiów

Studia na kierunku Przekładoznawstwo literacko - kulturowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na to, że są to studia drugiego stopnia w procesie rekrutacji pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru nauk humanistycznych. Ponadto, dodatkowym kryterium jest potwierdzona znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, włoski, francuski lub węgierski) przynajmniej na poziomie B2+.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE:

Program studiów i przedmioty
Ze względu na swój międzywydziałowy charakter, studia te są niezwykle elastyczne. Jako student będziesz miał możliwość dokonania samodzielnego wyboru języka obcego, w zakresie którego będziesz chciał się doskonalić.
Będziesz musiał zdecydować pomiędzy językiem angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, a węgierskim. Twój program studiów będzie indywidualnie dostosowany do Ciebie i decyzji, jaką podejmiesz.
Na początku każdego semestru zostanie Ci przydzielony opiekun, pod którego okiem będziesz realizował projekt translatorski z wybranego przez siebie języka.
Ponadto, oprócz przedmiotów rozwijających twoje kompetencje językowe, w toku studiów będziesz miał możliwość uczestnictwa w wielu innych, ciekawych zajęciach. Poznasz tajniki pracy tłumacza i dowiesz się jak optymalnie wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.
W czasie kursu pogłębisz swoją wiedzę z obszaru współczesnej literatury polskiej i obcej. Co więcej, dostaniesz szansę uczęszczania na zajęcia fakultatywne z zakresu edytorstwa, antropologii czy kulturoznawstwa.
Wykładowcy przekażą Ci niezbędne wiadomości z teorii tłumaczenia literackiego, które będziesz mógł wykorzystać przy tworzeniu własnego projektu. Warsztaty w większości prowadzone są przez profesjonalnych tłumaczy, którzy chętnie podzielą się z tobą swoim doświadczeniem.
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 •  znajomość wybranego języka obcego na poziomie C2
 • umiejętność pisemnego tłumaczenia tekstów literackich
 • znajomość współczesnej literatury polskiej i obcej
 • umiejętność pracy w grupie

Jak wyglądają studia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek przekładoznawstwo literacko-kulturowe jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku Przekładoznawstwo literacko - kulturowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związane z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe zdobędziesz wszechstronną wiedzę humanistyczną. Jako student będziesz miał okazję poznać kulturę, literaturę oraz historię Polski oraz dodatkowego, wybranego obszaru językowego. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku
 • Stylistyka praktyczna i kultura języka
 • Warsztaty i projekty przekładowe
 • Introduction to Translation Studies

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek, wykształcą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie studiów nauczysz się dokonywać analizy wybranych zjawisk kulturowych oraz interpretacji tekstów z kanonu lietratury polskiej i światowej.

Ponadto nauczysz się zasad tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie języka polskiego oraz wybranego języka obcego. W toku nauczania, studenci będą realizować projekt przekładowy, dzięki któremu poznają specyfikę pracy tłumacza.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, to kierunek studiów magisterskich o niezwykle nowatorskiej formule. Ich międzywydziałowy charakter umożliwia studentom zdobycie wiedzy z obszaru wielu dziedzin, bez potrzeby studiowania na kilku kierunkach jednocześnie.
Ich program kierowany jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia o profilu humanistycznym, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności tłumaczeniowe. Jesteś osobą o rozległych zainteresowaniach kulturalnych?
Pasjonujesz się współczesną literaturą polską i obcą? Dobrze znasz przynajmniej jeden język obcy i chciałbyś pogłębiać swoje kompetencje z tej dziedziny? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco, chociaż na jedno z tych pytań, to studia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe będą dla Ciebie idealnym wyborem!
 
5. Gdzie studiować Przekładoznawstwo literacko - kulturowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Przekładoznawstwo literacko - kulturowe:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Przekładoznawstwo literacko - kulturowe trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE:

Praca po studiach
W trakcie studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z obszaru tłumaczeń w wybranym przez siebie języku. Dodatkowo, będziesz miał kompetencje w zakresie analizowania i interpretacji tekstów literackich.
Co więcej, doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów badawczych będzie niewątpliwym atutem na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią ci podjęcie pracy w wielu instytucjach kulturalnych.
Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach i czasopismach czy biurach tłumaczeniowych. Ponadto będziesz mógł wybrać zawód niezależnego tłumacza i otworzyć własną działalność gospodarczą.
Doskonała znajomość języka obcego na poziomie C2 zapewnią Ci pracę w każdej międzynarodowej firmie. Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz mógł także kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
 
Absolwent kierunku Przekładoznawstwo literacko - kulturowe znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • niezależny tłumacz
 • wydawnictwa
 • redakcje
 • biura tłumaczeniowe
 • firmy międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia