PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE studia-kierunek studiów

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, to kierunek studiów magisterskich o niezwykle nowatorskiej formule. Ich międzywydziałowy charakter umożliwia studentom zdobycie wiedzy z obszaru wielu dziedzin, bez potrzeby studiowania na kilku kierunkach jednocześnie. Ich program kierowany jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia o profilu humanistycznym, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności tłumaczeniowe. Jesteś osobą o rozległych zainteresowaniach kulturalnych?
Pasjonujesz się współczesną literaturą polską i obcą? Dobrze znasz przynajmniej jeden język obcy i chciałbyś pogłębiać swoje kompetencje z tej dziedziny? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco, chociaż na jedno z tych pytań, to studia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe będą dla Ciebie idealnym wyborem!
 
Czego nauczysz się na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe?
Ze względu na swój międzywydziałowy charakter, studia te są niezwykle elastyczne. Jako student będziesz miał możliwość dokonania samodzielnego wyboru języka obcego, w zakresie którego będziesz chciał się doskonalić. Będziesz musiał zdecydować pomiędzy językiem angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, a węgierskim. Twój program studiów będzie indywidualnie dostosowany do Ciebie i decyzji, jaką podejmiesz.
Na początku każdego semestru zostanie Ci przydzielony opiekun, pod którego okiem będziesz realizował projekt translatorski z wybranego przez siebie języka. Ponadto, oprócz przedmiotów rozwijających twoje kompetencje językowe, w toku studiów będziesz miał możliwość uczestnictwa w wielu innych, ciekawych zajęciach. Poznasz tajniki pracy tłumacza i dowiesz się jak optymalnie wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.
W czasie kursu pogłębisz swoją wiedzę z obszaru współczesnej literatury polskiej i obcej. Co więcej, dostaniesz szansę uczęszczania na zajęcia fakultatywne z zakresu edytorstwa, antropologii czy kulturoznawstwa. Wykładowcy przekażą Ci niezbędne wiadomości z teorii tłumaczenia literackiego, które będziesz mógł wykorzystać przy tworzeniu własnego projektu. Warsztaty w większości prowadzone są przez profesjonalnych tłumaczy, którzy chętnie podzielą się z tobą swoim doświadczeniem.
 
Jaka praca po tym kierunku?
W trakcie studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z obszaru tłumaczeń w wybranym przez siebie języku. Dodatkowo, będziesz miał kompetencje w zakresie analizowania i interpretacji tekstów literackich. Co więcej, doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów badawczych będzie niewątpliwym atutem na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią ci podjęcie pracy w wielu instytucjach kulturalnych.
Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach i czasopismach czy biurach tłumaczeniowych. Ponadto będziesz mógł wybrać zawód niezależnego tłumacza i otworzyć własną działalność gospodarczą. Doskonała znajomość języka obcego na poziomie C2 zapewnią Ci pracę w każdej międzynarodowej firmie. Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz mógł także kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na to, że są to studia drugiego stopnia w procesie rekrutacji pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru nauk humanistycznych. Ponadto, dodatkowym kryterium jest potwierdzona znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, włoski, francuski lub węgierski) przynajmniej na poziomie B2+.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek przekładoznawstwo literacko-kulturowe prowadzony jest przez:

Wydział Polonistyki UJ

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE:

⦁ znajomość wybranego języka obcego na poziomie C2
⦁ umiejętność pisemnego tłumaczenia tekstów literackich
⦁ znajomość współczesnej literatury polskiej i obcej
⦁ umiejętność pracy w grupie

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE:

⦁ niezależny tłumacz
⦁ wydawnictwa
⦁ redakcje
⦁ biura tłumaczeniowe
⦁ firmy międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Komentarze (0)