Dodaj do ulubionych

Chemia studia w języku angielskim - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawych studiów magisterskich w dziedzinie chemii, które pozwolą rozwinąć Ci również inne umiejętności? Studia chemiczne w języku angielskim mogą stanowić świetną kontynuację Twoich poprzednich studiów. Rozwiną bowiem Twoje zainteresowania w tym zakresie, a jednocześnie sprawią, że będziesz przygotowany do podjęcia studiów nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

 

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów zgłębisz zagadnienia związane z chemią i technologią chemiczną, opartą na podstawach nauk matematycznych, przyrodniczych, a także technicznych. Zdobędziesz umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych, również w niestandardowych sytuacjach, często na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji.

 

Praca po studiach

Jako absolwent staniesz się specjalista w wybranej specjalności, a w przyszłości będziesz mógł podjąć pracę w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz mógł także pracować w szkolnictwie.

Jeżeli zatem chciałbyś podjąć wyzwanie kontynuowania swojej edukacji w języku angielskim to ten kierunek powinien przypaść Ci do gustu!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Studia magisterskie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMISTRY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Chemistry stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Chemistry stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Chemistry stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE CHEMISTRY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemistry

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując chemię w języku angielskim

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozszerzonej wiedzy z zakresu chemii oraz wybranej specjalności,
 • dyskutowania na tematy chemiczne za równo ze specjalistami jak i niespecjalistami,
 • rozwiązywaniem problemów chemicznych, również w niestandardowych sytuacjach, na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji,
 • organizowania pracy grupowej i kierowania zespołem,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Jak wyglądają studia na kierunku Chemistry?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemistry jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk chemicznych, dzieki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych i ścisłych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych oraz rozwijających przedmiotów związanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Preparation and application of colloids,
 • Microcapsulation,
 • X-ray structure analysis,
 • Pharmaceutical analysis

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku chemistry zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student poznasz zaawansowane metody badawcze i technologie chemiczne. Ponadto, nauczysz się obsługiwać nowoczesne aparatury i urządzenia laboratoryjne, stosowane na co dzień w branży chemicznej. Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, to będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i tym samym zwiększyć swoje szanse na międzynarodową karierę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMISTRY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia drugiego stopnia na kierunku chemistry będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu uzyskasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku chemistry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMISTRY STUDIA I STOPNIA

CHEMISTRY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek chemistry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemistry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
14
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
24
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemistry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia w języku angielskim

Absolwent kierunku chemia w języku angielskim znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik laboratorium chemicznego w branży spożywczej, przetwórczej czy petrochemii,
 • nauczyciel chemii, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMISTRY

Komentarze (0)