BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

   Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe

   Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy są zainteresowani tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego i chcieliby związać swoją karierę zawodową z opiniowaniem wypadków, diagnostyką i rzeczoznawstwem.

    

   JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

   Kierunek bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe jest zwykle otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli studia co najmniej I stopnia. Wymagane może być jednak wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe. Czynniki te mogą zdecydować o akceptacji kandydata na studia. Liczba miejsc może być ograniczona. Nauka wiążę się zwykle z dodatkowymi kosztami, takimi jak m.in. czesne.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

   Kierunek bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe realizowany jest niestacjonarnie. W zależności od sytuacji zajęcia mogą być prowadzone również zdalnie za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych. Wśród kadry wykładowczej znajdują się najczęściej pracownicy dydaktyczni uczelni, a także zewnętrzni specjaliści i eksperci. Studenci mogą zdobywać wiedzę na podczas m.in. wykładów, seminariów i ćwiczeń. Mają czasem także możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje. Studia mogą się kończyć obroną pracy dyplomowej samodzielnie przygotowanej przez słuchacza.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe możemy podzielić na:

   1. Typ                                                                   

    

   2. Tryb:

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe przygotowują się do pracy m.in. w charakterze rzeczoznawcy. Mogą zapoznać się z podstawową mechaniką ruchu samochodów podczas wypadków, a także uzyskać informacje na temat ich budowy i możliwości identyfikacji. Słuchacze uczą się często, w jaki sposób opisywać zdarzenia drogowe i wydawać profesjonalne opinie. W trakcie studiów mogą zapoznać się z metodami oceny pojazdów oraz ich zużycia, a także technikami diagnostycznymi. W programie mogą się znaleźć również zajęcia omawiające kwestie związane z transportem materiałów niebezpiecznych. Studenci mogą nauczyć się oceniać wartość pojazdów i tworzyć kosztorysy napraw.

   Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe to m.in.:

   • bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • zderzenia samochodów
   • techniki gromadzenia informacji
   • podstawy techniki samochodowe

   Oprócz przedmiotów podstawowych podczas studiów mogą się pojawić dodatkowe zagadnienia fakultatywne np. ekspertyza samochodów, naprawy nadwozi i ocena jakości, rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena samochodów czy komputerowe programy rekonstrukcji wypadków.

    

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

   Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

   Absolwenci kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe mogą podjąć pracę związaną z wykonywaniem czynności w obszarze technik samochodowych. Mogą szukać zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy tworzyć rekonstrukcje wypadków czy kosztorysować naprawy samochodów. Zdobyta wiedza pozwala często także na diagnostykę i badanie pojazdów oraz opiniowanie powypadkowe.

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe to m.in.:

   • rzeczoznawca
   • ekspert w obszarze techniki samochodowej

    

   Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)