BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

Advertisement

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe

Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy są zainteresowani tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego i chcieliby związać swoją karierę zawodową z opiniowaniem wypadków, diagnostyką i rzeczoznawstwem.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Kierunek bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe jest zwykle otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli studia co najmniej I stopnia. Wymagane może być jednak wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe. Czynniki te mogą zdecydować o akceptacji kandydata na studia. Liczba miejsc może być ograniczona. Nauka wiążę się zwykle z dodatkowymi kosztami, takimi jak m.in. czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

Kierunek bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe realizowany jest niestacjonarnie. W zależności od sytuacji zajęcia mogą być prowadzone również zdalnie za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych. Wśród kadry wykładowczej znajdują się najczęściej pracownicy dydaktyczni uczelni, a także zewnętrzni specjaliści i eksperci. Studenci mogą zdobywać wiedzę na podczas m.in. wykładów, seminariów i ćwiczeń. Mają czasem także możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje. Studia mogą się kończyć obroną pracy dyplomowej samodzielnie przygotowanej przez słuchacza.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe przygotowują się do pracy m.in. w charakterze rzeczoznawcy. Mogą zapoznać się z podstawową mechaniką ruchu samochodów podczas wypadków, a także uzyskać informacje na temat ich budowy i możliwości identyfikacji. Słuchacze uczą się często, w jaki sposób opisywać zdarzenia drogowe i wydawać profesjonalne opinie. W trakcie studiów mogą zapoznać się z metodami oceny pojazdów oraz ich zużycia, a także technikami diagnostycznymi. W programie mogą się znaleźć również zajęcia omawiające kwestie związane z transportem materiałów niebezpiecznych. Studenci mogą nauczyć się oceniać wartość pojazdów i tworzyć kosztorysy napraw.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe to m.in.:

  • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • zderzenia samochodów
  • techniki gromadzenia informacji
  • podstawy techniki samochodowe

Oprócz przedmiotów podstawowych podczas studiów mogą się pojawić dodatkowe zagadnienia fakultatywne np. ekspertyza samochodów, naprawy nadwozi i ocena jakości, rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena samochodów czy komputerowe programy rekonstrukcji wypadków.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe mogą podjąć pracę związaną z wykonywaniem czynności w obszarze technik samochodowych. Mogą szukać zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy tworzyć rekonstrukcje wypadków czy kosztorysować naprawy samochodów. Zdobyta wiedza pozwala często także na diagnostykę i badanie pojazdów oraz opiniowanie powypadkowe.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe to m.in.:

  • rzeczoznawca
  • ekspert w obszarze techniki samochodowej

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia