BIZNES MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

BIZNES MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Biznes międzynarodowy - studia podyplomowe

Studia na kierunku biznes międzynarodowy studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku biznes międzynarodowy - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biznes międzynarodowy - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | biznes międzynarodowy - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby zdobyć informacje na temat prowadzenia biznesu na rynku międzynarodowym oraz zyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W rekrutacji na kierunek biznes międzynarodowy zwykle może wziąć udział każdy, kto ukończył studia I lub II stopnia. Przeważnie wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć dokumenty w odpowiednim terminie. Studia mogą być prowadzone w języku angielskim, dlatego konieczna może być jego dobra znajomość. O akceptacji kandydata może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach może obowiązywać limit miejsc. Należy także pamiętać, że kierunek może nie zostać otwarty, jeśli zapisze się na niego zbyt mała liczba chętnych. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami np. czesnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIZNES MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Kierunek biznes międzynarodowy jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są zwykle przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów z dziedzin związanych z tematyką studiów. Program może być realizowany w języku angielskim. Studenci mogą uczestniczyć zarówno w teoretycznych wykładach, jak i ćwiczeniach, podczas których zdobywają umiejętności praktyczne. Często biorą także udział w dyskusjach i debatach, na których mają możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń. Postępy w nauce mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biznes międzynarodowy możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku biznes międzynarodowy zdobywają szeroką wiedzę na temat trendów współczesnego świata. Mogą zapoznać się ze zmianami oraz wewnętrznymi zasadami działania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. W programie mogą się również pojawić tematy związane z ekonomią międzynarodową. Słuchacze trenują także często umiejętności rozmowy w języku angielskim oraz poznają specjalistyczne wyrażenia. Pozwala to na lepsze przygotowani do pracy na rynku zagranicznym. Studenci mogą również zapoznać się z technikami marketingowymi i uczą się je aplikować w środowisku międzynarodowym. W trakcie zajęć mogą także zostać poruszone tematy związane z logistyką i transportem.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku biznes międzynarodowy, to np.:

  • various forms and strategies of internationalization and globalization of companies
  • methods of international management
  • international financial transactions and settlements

Studenci mogą także brać udział w zajęciach z zarządzania. Uczą się kierować zasobami ludzkimi, mając na uwadze wielokulturowe środowisko pracy. Często mają okazję zapoznać się z technikami negocjacyjnymi. Mają również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Studia na kierunku biznes międzynarodowy trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

Absolwenci kierunku biznes międzynarodowy są przygotowani do pracy w organizacjach nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Dzięki znajomości języka specjalistycznego mogą zostać zatrudnieni w przedsiębiorstwach międzynarodowych dowolnego sektora. Są przygotowani do prowadzenia działalności z uwzględnieniem różnic kulturowych i komunikacji po angielsku. Studia mogą się także przyczynić do otrzymania awansu w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Absolwenci mają także umiejętności pozwalające na dalszy samorozwój i planowanie własnej ścieżki kariery.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku biznes międzynarodowy to m.in.:

  • oczyszczalnie ścieków
  • zakłady gospodarki komunalnej

 

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia