NADZÓR I KONTROLA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nadzór i kontrola to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku nadzór i kontrola zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biznesowych, ekonomicznych oraz finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się zarządzania oraz analizowania konkretnych zjawisk i procesów w obszarze nadzoru i kontroli, także sporządzania sprawozdań finansowych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, biurach rachunkowych, a także w firmach doradczych i konsultingowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek nadzór i kontrola należy zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku nadzór i kontrola to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata.

Po pozytywnym rozpatrzeniu ich kandydatury studenci muszą pamiętać o dostarczeniu określonych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NADZÓR I KONTROLA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Nadzór i kontrola stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nadzór i kontrola

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NADZÓR I KONTROLA?

Studia na kierunku nadzór i kontrola wyróżniają się praktycznym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć kompleksowe przygotowanie zawodowe z zakresu nauk ekonomicznych, gospodarczych orz finansów i rachunkowości. Większość zajęć będzie prowadzona przez specjalistów i praktyków biznesu, którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nadzór i kontrola możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek nadzór i kontrola zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, biznesowych czy finansowych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat biznesu krajowego i międzynarodowego oraz wykształcą zdolności z obszaru zarządzania finansami, przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W ramach licznych warsztatów nauczą się przeprowadzania analizy zjawisk ekonomicznych i biznesowych, a także kontrolingu finansowego. Studenci poznają także zasady wykorzystywania metod nadzoru, kontroli i audytu. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób korzystać z zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych, które wspomogą ich codzienną pracę. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NADZÓR I KONTROLA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NADZÓR I KONTROLA?

Studia na kierunku nadzór i kontrola trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku nadzór i kontrola na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NADZÓR I KONTROLA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nadzór i kontrola na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nadzór i kontrola na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NADZÓR I KONTROLA?

Absolwenci kierunku nadzór i kontrola nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji finansowych, jednostek administracji publicznej czy organizacji non-profit. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach rachunkowych, bankach i agencjach kredytowych. Absolwenci mogą także objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nadzór i kontrola:

  • banki
  • agencje kredytowe
  • biura rachunkowe
  • instytucje finansowe
  • jednostki administracji publicznej
  • organizacje non-profit
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NADZÓR I KONTROLA

Komentarze (0)