Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Dodaj do ulubionych

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W trakcie studiów studenci nauczą się analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji, zarządzać procesem produkcyjnym w celu tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników i nadmiaru zapasów, a także posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych. Ponadto, poznają zasady projektowania i nadzorowania systemów BHP w przedsiębiorstwach, prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie BHP, jak również podejmowania decyzji w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych.

Po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi można pracować na różnorodnych stanowiskach. Z pozyskaną na studiach wiedzą można podjąć pracę jako inżynier produkcji, specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw organizacji produkcji, czy inżynier procesu.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który wymaga od kandydatów wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Warto również posiadać umiejętności w zakresie języka obcego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno- technicznych oraz nauk o Ziemi. To kierunek, dzięki któremu można poznać zarówno systemy informatyczne wspomagające produkcję, jak i formy kontroli i motywacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to różnorodna wiedza oraz liczne umiejętności. Studenci uczą się między innymi jak zarządzać procesem produkcyjnym, wdrażać zmiany w organizacjach, projektować nowe systemy produkcyjne. Dzięki realizowanym zajęciom poznają zasady planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach, zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych.

Studenci Inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi nabywają umiejętności w zakresie tworzenia i eksploatowania baz danych, przeprowadzania symulacji komputerowych, projektowania i nadzorowania systemów BHP. Co ważne, studia przygotowują do pracy zespołowej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi trwają zazwyczaj 3,5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Wykształcenie związane z Inżynierią i zarządzaniem procesami przemysłowymi daje dość dużą swobodę na rynku zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować między innymi jako: inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, specjaliści do spraw BHP, logistycy, kierownicy projektów, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu, kierownicy produktu, inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne,
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Komentarze (0)