Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów studenci nauczą się analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji, zarządzać procesem produkcyjnym w celu tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników i nadmiaru zapasów, a także posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych. Ponadto, poznają zasady projektowania i nadzorowania systemów BHP w przedsiębiorstwach, prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie BHP, jak również podejmowania decyzji w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi można pracować na różnorodnych stanowiskach. Z pozyskaną na studiach wiedzą można podjąć pracę jako inżynier produkcji, specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw organizacji produkcji, czy inżynier procesu.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który wymaga od kandydatów wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Warto również posiadać umiejętności w zakresie języka obcego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

W programie studiów na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mikroekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Reengineering
 • Metody zarządzania produkcją
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Finanse przedsiębiorstwa

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
 • projektowania systemów zarządzania
 • zarządzania procesowego
 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych
 • współczesnego zarządzania projektowego
 • zarządzania kosztami
 • doboru i szkolenia personelu
 • systemów informatycznych wspomagających produkcję
 • kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach
 • zagadnień CSR

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno- technicznych oraz nauk o Ziemi. To kierunek, dzięki któremu można poznać zarówno systemy informatyczne wspomagające produkcję, jak i formy kontroli i motywacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to różnorodna wiedza oraz liczne umiejętności. Studenci uczą się między innymi jak zarządzać procesem produkcyjnym, wdrażać zmiany w organizacjach, projektować nowe systemy produkcyjne. Dzięki realizowanym zajęciom poznają zasady planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach, zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych.

Studenci Inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi nabywają umiejętności w zakresie tworzenia i eksploatowania baz danych, przeprowadzania symulacji komputerowych, projektowania i nadzorowania systemów BHP. Co ważne, studia przygotowują do pracy zespołowej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi trwają zazwyczaj od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Wykształcenie związane z Inżynierią i zarządzaniem procesami przemysłowymi daje dość dużą swobodę na rynku zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować między innymi jako: inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, specjaliści do spraw BHP, logistycy, kierownicy projektów, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu, kierownicy produktu, inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne,
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziom i forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)