MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

Dodaj do ulubionych

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING studia-kierunek studiów

Studia na kierunku master in finance and accounting to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku Master in finance and accounting musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Master in finance and accounting stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku master in finance and accounting

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku master in finance and accounting

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku Master in finance and accounting?
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów i rachunkowości. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach, na których zostaniesz kompleksowo przygotowany do zajmowania się finansami i inwestycjami przedsiębiorstw.
Ponadto, poznasz najnowsze systemy bankowe oraz poznasz SQL, język używany do tworzenia baz danych. Jako, że studia przygotowują do rozpoczęcia kariery zagranicznej, zapoznasz się z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w dziedzinie rachunkowości.
Dodatkowo przez cały okres nauki będziesz doskonalił swoje zdolności językowe i komunikacyjne oraz nauczysz się specjalistycznej terminologii stosowanej w branży finansowej.
Uzyskaną wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich. Doświadczenie możesz zdobywać także na wymianach zagranicznych, licznych konferencjach lub jako uczestnik kół naukowych.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • umiejętność zarządzania finansami i inwestycjami
 • umiejętność zarządzania ryzykiem
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość międzynarodowych rynków finansowych

Jak wyglądają studia na kierunku master in finance and accounting?

 

1. Typ i tryb studiów

Master in finance and accounting to kierunek, który możesz zrealizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia stacjonarne, będziesz uczęszczał na zajęcia w wybrane dni tygodnia. Natomiast, studia niestacjonarne przewidują realizacje programu w czasie zjazdów odbywających się w dane weekendy semestru.

Studenci, którzy zdecydują się na powyższe studia uzyskają wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

Studia na kierunku master in finance and accounting możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Decydując się na studia na kierunku master in finance and accounting będziesz miał możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów właśnie z tego obszaru tematycznego, między innymi:

 • Advanced Corporate Finance
 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced SQL
 • Corporate Governance and Control

W trakcie studiów dowiesz się więcej na temat finansów przedsiębiorstw oraz poznasz specyfikę poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, pogłębisz swoją wiedzę na temat bankowości międzynarodowej. Jako student będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, których pełną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku master in finance and accounting zdobędziesz szereg umiejętności praktycznych. W czasie studiów nauczysz się planowania inwestycji czy dokonywania analiz finansowych i gospodarczych.

Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności menedżerskie i poznasz nowoczesne techniki zarządzania finansami oraz innymi aspektami funkcjonowania firmy.

Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, będziesz miał okazję osiągnąć wysoki poziom językowy oraz poznać specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Master in finance and accounting to niezwykle perspektywiczny kierunek skierowany do wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyć nowe umiejętności i cenne doświadczenie.
Ich nowoczesny i interdyscyplinarny charakter sprawia, że studenci mają możliwość kształcenia się na kilku płaszczyznach jednocześnie oraz zdobycia ciekawego i przyszłościowego zawodu.
Jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata oraz tendencje panujące na współczesnym rynku pracy wszystkie zajęcia i wykłady realizowane są w języku angielskim. Dzięki takiemu zabiegowi absolwenci mają nie tylko wykształcenie z obszaru finansów, lecz także są kompleksowo przygotowani do rozpoczęcia kariery międzynarodowej.
Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach językowych, a nauki ścisłe to twoja mocna strona, to wybór studiów na kierunku Master in finance and accounting będzie dobrą decyzją.
 
5. Gdzie studiować master in finance and accounting

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek master in finance and accounting:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA NIESTACJONARNE

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku master in finance and accounting trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ten można realizować tylko na drugim stopniu kształcenia. W praktyce oznacza to, że na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku master in finance and accounting na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku master in finance and accounting na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek master in finance and accounting na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING :

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku Master in finance and accounting będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem oraz wiedzę z obszaru międzynarodowych rynków finansowych. Uzyskane kwalifikacje i umiejętności praktyczne sprawią, że zyskasz szansę na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy w swoim zawodzie.
Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach związanych z finansowych. Ponadto możesz związać swoją przyszłość zawodową z bankami, firmami ubezpieczeniowymi lub firmami brokerskimi. Idealnie odnajdziesz się na stanowisku księgowego, kontrolera finansowego lub audytora. Równie ciekawym rozwiązaniem jest założenie własnej działalności gospodarczej.
Co więcej, doskonała znajomość języka angielskiego oraz specjalistycznej terminologii otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w światowych firmach i korporacjach, jak i poza granicami kraju. Po ukończeniu studiów możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich i zyskać nowe perspektywy zawodowe.
 
Absolwent kierunku master in finance and accounting znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • instytucje finansowe
 • banki
 • agencje ubezpieczeniowe
 • firmy i korporacje międzynarodowego
 • księgowy
 • kontroler finansowy
 • audytor finansowy
 • własna działalność gospodarcza

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

Komentarze (0)