FINANSE I CONTROLLING studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Od wielu lat studia z zakresu ekonomii cieszą się niemalejącą popularnością, bowiem nieustający rozwój gospodarczy sprawia, że różnego rodzaju instytucje i przedsiębiorstwa poszukują finansowych analityków i specjalistów. Jednak wraz ze zmieniającymi się gospodarkami, przekształceniom muszą podlegać profile kształcenia przyszłych absolwentów. Teraz same kwalifikacje z zakresu ekonomii i finansów to zbyt mało, by sylwetka potencjalnego pracownika była atrakcyjna na aktualnym rynku pracy. Studia na kierunku finanse i controlling pozwalają na rzetelne wykształcenie ekonomiczne. Drugim najważniejszym elementem kształcenia jest właśnie umiejętność planowania oraz ustalania celów finansowych danego przedsiębiorstwa. Controlling uważany jest za jedną z nowych funkcji zarządzania, ponieważ łączy w sobie zagadnienia związane z analizą, przy jednoczesnym zasilaniu w informacje na temat rozwoju danej instytucji. Zatem jeśli interesują cię zagadnienia związane z ekonomią, statystykami, uważasz matematykę za królową nauk i chcesz jednocześnie zgłębiać najnowsze metody zarządzania, by w przyszłości uzyskać rozwojowe zatrudnienie, to te studia są właśnie dla ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Przyszli absolwenci podczas trwania studiów uzyskają profesjonalną wiedzę z zakresu teorii zarządzania przedsiębiorstwami i poznają najnowsze techniki planowania przy organizacji pracy danej instytucji. By móc swoją wiedzą wykorzystywać na polu zawodowym muszą zapoznać się oni z gospodarczym prawem międzynarodowym, ponieważ współcześnie każda, nawet najmniejsza gospodarka, wchodzi w sieć interakcji nie tylko na arenie lokalnej. Podstawą kształcenia na tym kierunku jest rozpoznawania podstawowych doktryn gospodarczych, posiadanie wiedzy na temat uwarunkowań i różnic biznesowych danych regionów, a także umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Student, kończąc edukację, dysponować będzie rozległą wiedzą z zakresu metod statystycznych oraz ekonometrycznych. Sprawne analiza gospodarcza danego przedsiębiorstwa musi opierać się na znajomości najważniejszych przepisów, dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, które regulować będą działanie organizacji wybranych sektorów.

 

Praca po studiach

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku finanse i controlling są wyjątkowo różnorodne. Abiturienci mogą ubiegać się o pracę w różnorodnych korporacjach i instytucjach międzynarodowych, w których potrzebni są nie tylko analitycy ekonomiczni i finansowi, ale także osoby zajmujące się zarządzaniem i planowaniem celów finansowych przedsiębiorstwa. Absolwent tego kierunku przygotowany jest do pracy na stanowiskach kierowniczych wysokiego i średniego szczebla, może podjąć pracę we wszelkiego rodzaju biurach analiz gospodarczych, biurach podatkowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się doradztwem finansowym, czy w sektorze administracji publicznej. Wykwalifikowani ekonomiści i finansiści, którzy dysponują dodatkową wiedzą na temat controllingu stają się poważną konkurencją na aktualnym rynku pracy.

Wymagania rekrutacyjne:

Studia na kierunku finanse i controlling są zadedykowane dla osób po studiach licencjackich. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE I CONTROLLING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Finanse i controlling stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 23.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.07.2020
do 01.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 13.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANSE I CONTROLLING

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • podstawy ekonometrii, statystyki, matematyki analitycznej
 • podstawy ekonomii i socjologii
 • teorię organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • doktryny gospodarcze na arenie międzynarodowej
 • pojęcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • współczesny dorobek psychologii biznesu
 • metody statystyczne i ekonometryczne
 • narzędzia informatyczne do gromadzenia i analizy danych finansowych
 • podstawowe dyrektywy UE w zakresie prawa gospodarczego

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i controlling?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek finanse i controlling można realizować jedynie w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Dlatego też, ta opcja kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i studiowaniu.

Jeżeli zdecydujesz się na powyższe studia, zdobędziesz kompleksowe wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek finanse i controlling będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, gospodarczych oraz zarządzania. W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • statystyka matematyczna
 • controlling strategiczny
 • ubezpieczenia
 • logistyka
 • badania operacyjne

W czasie studiów, poznasz także specyfikę poszczególnych rynków finansowych oraz dowiesz się więcej na temat różnorodnych koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstw. Co więcej, nauczysz się konkretnych regulacji z obszaru prawa finansowego, gospodarczego i podatkowego, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku finanse i controlling zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim, rozwiniesz swoje zdolności z obszaru finansów i rachunkowości i nauczysz się przeprowadzania analiz finansowych i gospodarczych.

Co więcej, poznasz zasady działania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. W programie nauczania przewidziano także zajęcia z biznesowego języka angielskiego, dzięki którym zwiększysz swoje szanse na pracę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I CONTROLLING STUDIA NIESTACJONARNE

FINANSE I CONTROLLING STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek finanse i controlling jest dostępny jedynie na drugim stopniu kształcenia. Ta opcja będzie idealnym wyborem dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą kontynuować naukę i zyskać nowe kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry i po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku finanse i controlling na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I CONTROLLING STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek finanse i controlling na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku finanse i controlling na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek finanse i controlling na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • stanowiska specjalistyczne w systemie zarządzania
 • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
 • prowadzenie własnej działalności
 • urzędy pracy
 • biura analizy finansowej
 • biura podatkowe

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANSE I CONTROLLING

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I CONTROLLING

Komentarze (0)