Studia weterynaryjne - stacjonarne

Studia weterynaryjne - stacjonarne

Studia weterynaryjne

Największy wybór studiów

weterynaryjnych w Polsce

Odkryj ponad 10 kierunków weterynaryjnych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

KIERUNKI WETERYNARYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

STUDIA WETERYNARYJNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach weterynaryjnych

Jak wyglądają studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne możemy określić mianem wyjątkowych, nie tylko dlatego, że nie występują w ofertach kształcenia wszystkich uczelni i kierunki z nimi związane nie stanowią standardu dydaktycznego.

Immanuel Kant, wybitny niemiecki filozof powiedział, że człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta. Całe szczęście, istnieją ludzie, którzy pragną poświęcać im baczniejszą uwagę i otaczać opieką, odbierając do tego solidne przygotowanie. Ponadto, jak mawiał Emil Zola, słynny francuski pisarz, los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. Właśnie dlatego, w ofertach dydaktycznych szkół wyższych funkcjonują studia weterynaryjne.

 

Studia weetrynaryjne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Omawiany przez nas obszar kształcenia swoją wyjątkowość czerpie z tego, jaką problematyką się zajmuje. Można przypuszczać, że skoro pewne studia są wyjątkowe, to nie należą do najłatwiejszych. I jest to jak najbardziej trafne przypuszczenie.

Studia weterynaryjne skierowane są do osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Ponadto, współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi, a co więcej, egzystuje na podstawie równości człowieka i zwierzęcia, czyli zaangażowania ludzi w ich życie dla dobra wszystkich.

Sztandarowym kierunkiem omawianych przez nas studiów jest Weterynaria, która posiada wyraźną cechę- we wszystkich uczelniach prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich. Naturalnie, istnieją także inne kierunki związane z nauką o zwierzętach, a za przykład może posłużyć Zootechnika, która zazwyczaj realizowana jest wedle podziału na pierwszy i drugi stopień.

Studia weterynaryjne to szczegółowa droga, którą musi przejść każdy student. Bogate programy nauczania składają się z takich przedmiotów, jak:

 • biologia,
 • biologia komórki,
 • anatomia zwierząt,
 • histologia i embriologia,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • biochemia,
 • fizjologia zwierząt,
 • ekonomika weterynaryjna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo ... 

 

Ponadto, harmonogramy kształcenia wypełnione są praktykami i stażami klinicznymi.

A jakie przedmioty znajdziemy na kierunku Zootechnika? Na przykład:

 • botanika,
 • zoologia,
 • genetyka,
 • anatomia zwierząt,
 • fizjologia zwierząt,
 • gospodarka rybacka,
 • chów i hodowla zwierząt futerkowych,
 • higiena i dobrostan zwierząt,
 • fizjologia żywienia zwierząt.

 

Kierunek Zootechnika posiada zazwyczaj obszary specjalności, a wśród najczęściej występujących wymienić można: Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, Hodowla i użytkowanie koni, Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe, czy też Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich.

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować weterynarię

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach weterynaryjnych

Ile trwają studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne trwają łącznie pięć lat, niezależnie od tego czy przebiegają w systemie jednolitych studiów magisterskich, czy też na podstawie podziału na pierwszy i drugi stopień. Omawiając ten obszar kształcenia warto skupić się na temacie prawa do wykonywania zawodu.

 

Aby wykonywać zawód lekarza weterynarii na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej należy ubiegać się o tzw. uznanie kwalifikacji zawodowych oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej.

 

Czy to skomplikowane? Nie.

W tym celu należy złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko- weterynaryjnej izby, na terenie, której zamierza się wykonywać zawód.

Ponadto, trzeba przekazać odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Co warte zauważenia, zawód lekarza weterynarii należy do zawodów sektorowych, w których uznanie kwalifikacji może odbyć się w sposób automatyczny, w sposób automatyczny na zasadzie praw nabytych, w sposób automatyczny poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających uzyskanie kwalifikacji, według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, ale lekarz posiada dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Chociaż brzmi to odrobinę niejasno, to najistotniejszą sprawą jest to, że wystarczy nam dyplom ukończenia studiów – pozostałe części układanki to po prostu dokumenty, które należy wypełnić i złożyć.

Zobacz jakie są:  studia weterynaryjne I stopnia | studia weterynaryjne I stopnia  |  studia weterynaryjne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nietrudno zgadnąć, iż priorytetowym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia weterynaryjne jest biologia. W drugiej kolejności występuje także chemia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Weterynaria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Biologia
 • Chemia

 

W zasadach kwalifikacyjnych bardzo często pojawia się adnotacja mówiąca o tym, że kandydaci na te studia, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

Z postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać zwolnione te osoby, które udokumentują posiadanie statusu laureata olimpiad centralnych i konkursów, choć zasady takich zwolnień należy dokładnie sprawdzić, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej uczelni.

 

Czy to wszystko?

Odnośnie wymagań oficjalnych, tak. Naturalnie, istnieją także pewne podstawy, na bazie których wybiera się studia weterynaryjne. Nie da się obrać omawianego obszaru kształcenia przez przypadek, gdyż w kandydatach musi istnieć, po prostu, chęć nabywania wiedzy o zwierzętach oraz umiejętności praca z nimi, czy ich ochrony i opieki nad nimi. Bez zainteresowania zwierzętami trudno wyobrazić sobie egzystencję na takich studiach.

Kierunki weterynaryjne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach weterynaryjnych

Jaka praca po studiach na kierunkach weterynaryjnych

Osoby, które kończą studia weterynaryjne posiadają wiedzę umożliwiającą:

 • badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie,
 • zapobieganie,
 • zwalczanie i leczenie chorób zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko- weterynaryjnych,
 • wydawanie recept na leki i materiały medyczne,
 • badanie zwierząt rzeźnych,
 • mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • ochronę zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie.

 

Co się z tym wiąże, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w lecznicach weterynaryjnych, jednostkach inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, czy też hurtowniach leków.

Ponadto, będą mogli spełniać się zawodowo w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
 • w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • bankach i firmach ubezpieczeniowych,
 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • przemyśle paszowym
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • weterynarz;
 • inspektor weterynaryjny;
 • pracownik laboratorium;
 • pracownik stacji hodowli zwierząt;
 • pracownik placówek naukowych itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach weterynaryjnych

Czy warto iść na studia na kierunkach weterynaryjnych

Na pewno niejeden maturzysta zadaje sobie pytanie, czy w ogóle warto iść na studia?

Nawet jeśli posiada określony plan, wybrany kierunek kształcenia i obszar zainteresowań, to i tak trzyma w sobie wątpliwości. Studia weterynaryjne to studia ciekawe, ale i niełatwe, dlatego nie powinny być obierane przez osoby, które chcą tylko „przemknąć” przez wyższe kształcenie i bezboleśnie uzyskać dyplom.

Studia weterynaryjne można określić mianem szlachetnych, które prowadzą do pozyskania wiedzy i umiejętności, które potem wykorzysta się do pomocy zwierzętom, jak również ludziom. Omawiany przez nas obszar kształcenia zdaje się być wartościowy także dlatego, że powinien trwać wiecznie.

Ciężko wyobrazić sobie świat bez zwierząt, prawda? Były, są i będą one obecne w naszym życiu. Bardziej czy mniej bezpośrednio i aktywnie, ale będą. Czy przytoczone argumenty ułatwiły udzielenie odpowiedzi na pytanie? 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

 

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Co dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne na pewno dadzą poczucie zdobywania wiedzy potrzebnej i wiedzy praktycznej.

 

Żaden student omawianego obszaru kształcenia nie powinien mieć wątpliwości, czy istnieje popyt na umiejętności, które rozwija. Wszystko, co poznaje się na tych studiach jest szczegółowe, konkretne i ukierunkowane.

 

Co jeszcze?

Studia weterynaryjne ćwiczą charakter. W jaki sposób? Niestety, jeśli komuś wydaje się, że na przykład zawód lekarza weterynarii polega na opiekowaniu się ślicznymi kotami i psami, to owszem ma rację – ale tylko w niewielkim procencie.

To praca, w której niejednokrotnie można spotkać się z cierpieniem zwierzęcia i podjąć działania mające na celu ich przerwanie. Nie każdy jest w stanie podjąć takie kroki i nie każdy posiada w sobie tak dużą siłę, aby patrzeć na ból.

Studia te to pewien trening, po ukończeniu których absolwenci posiadają nerwy ze stali. Studia weterynaryjne dadzą wiedzę, która będzie miała odbicie także w życiu człowieka, za przykład podając chociażby wiedzę na temat żywności. Omawiany przez nas obszar kształcenia to także pozyskanie takich umiejętności, jak obsługa aparatury radiograficznej, ultrasonograficznej, bądź innej, której użycie może pomóc zarówno zwierzętom, jak i ludziom.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne – również przez swoją wyjątkowość – nie należą do najłatwiejszych oraz takich, przez które można przejść wyłącznie czytając podręczniki i ucząc się na pamięć potrzebnych na egzamin tematów.

 

Po pierwsze, studia weterynaryjne mogą nie dać komfortu. O jaki rodzaj komfortu chodzi? Studenci, w ramach zajęć nie odwiedzają wyłącznie sal wykładowych, ale i takie miejsca jak fermy, chlewnie, czy ubojnie. Nie wiedząc, że przyjdzie nam pojawić się w takich miejscach obecność w nich może nie być najprzyjemniejsza.

Studia weterynaryjne mogą nie dać także poczucia, że nauka jest lekka, łatwa i przyjemna. Nic z tych rzeczy. Należy zdać sobie sprawę z tego, że lekarz weterynarii to nie tylko osoba spędzająca czas pracy w schludnym gabinecie, ale również osoba badająca mięso poubojowe, poddająca eutanazji, prowadząca wielotysięczne stada od urodzin do uboju i nierzadko poplamiona krwią.

Nie każdy jest w stanie to wytrzymać, nawet jeśli posiada świadomość, że jest to część wykonywanych obowiązków. To obszar kształcenia nie dla słabych – także w aspekcie fizycznym – nierzadko trzeba się pomocować ze zwierzęciem, przyjąć trudny poród, wykonać skomplikowany zabieg chirurgiczny. Do tych działań potrzeba wiele energii. Po powyższych przykładach widać, iż nie są to studia, które moglibyśmy określić mianem zwyczajnych – aczkolwiek i tak potrafią znacznie więcej dać.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach weterynaryjnych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach weterynaryjnych

Czytając powyższe akapity należy zacząć od tego, że warto sprawdzić samego siebie, aby przekonać się, czy faktycznie będziemy w stanie wytrwać na takich studiach.

 

Trzeba szczerze odpowiedzieć sobie na szereg pytań, aby być pewnym swojej decyzji i precyzyjnie wiedzieć, że jesteśmy gotowi. Niezwykle istotna jest świadomość tego, że wiedza i umiejętności zdobyte na studiach prowadzą do różnego rodzaju zadań wykonywanych w ramach obowiązków.

 

Czy praca może być satysfakcjonująca

Praca naturalnie może być satysfakcjonująca, ale na pewno nie przyjemna dla każdego. Idąc na studia weterynaryjne dobrze jest sprawdzić program nauczania, aby dowiedzieć się, jak szeroką problematykę poruszają i przygotować się na to, o czym będziemy się uczyć oraz przygotować się formułę praktyk i szkoleń, które będziemy musieli odbyć.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że studiów weterynaryjnych nie wybiera się z przypadku, bądź innych pomysłów na wyższe kształcenie, a także że sympatia do zwierząt i chęć obcowania z nimi to tylko jeden element układanki, która stanowi podstawę wyboru takich studiów.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – zaoczne

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – zaoczne

Które studia są lepsze – dzienne czy zaoczne? Które lepiej przygotowują do później wybieranych zawodów? Które zdają się być bardziej merytoryczne?

 

Odpowiedź na te pytania jest bardzo prosta: nie powinno prowadzić się takowych dyskusji, gdyż studia dają wykształcenie, niezależnie od tego, w jakiej formie są prowadzone. Studia weterynaryjne dostępne są w trybie zaocznym, a nawet na niektórych uczelniach obowiązuje osobny proces rekrutacji na studia dzienne i studia zaoczne.

Warto pamiętać o tym, że realizowane programy nauczania są identyczne, zatem będąc absolwentem posiada się taki sam bagaż wiadomości. Gdzie mogą występować różnice? W ilości oferowanych specjalności, albo obszarach tematycznych, które poruszają.

Sprawdź jakie są studia weterynaryjne zaoczne

 

 

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – opinie

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – opinie

Niejeden student przekonał się o tym, że o studiach można długo dyskutować, także w gronie osób, które nigdy nie przekroczyły progu szkoły wyższej.

 

Nierzadko w polemikach na temat kształcenia tworzą się dwa obozy- zwolenników i przeciwników studiowania. Jedni twierdzą, że to najważniejszy okres w życiu człowieka, a drudzy uważają, iż to zupełna strata czasu. Tak można bez końca.

Czy podobne rozmowy rozwijają się na temat studiów weterynaryjnych? Nie są to przecież studia tak powszechne jak te z zakresu filologii, czy matematyki. Nawet jeśli omawiany przez nas obszar kształcenia bywa przedmiotem dyskusji, to i tak warto zapytać o opinie tych, którzy wiedzą o nim najwięcej.

 

Kasia, studentka II roku Weterynarii z Wrocławia mówi:

„Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, na czym polegają studia na weterynarii. Ludzie myślą, że uczymy się robić zastrzyki małym pieskom i kotkom i jest to praca usłana różami. Nikt nie rozumie, że zwierzę tak jak człowiek cierpi, odczuwa ból i jest, po prostu normalnym pacjentem. Co gorsza, niektórzy mówią, że uczymy się leczyć zwierzęta, bo nie dostaliśmy się na „normalną, ludzką medycynę.”

 

Tomek, student Weterynarii z Olsztyna dodaje:

„Zawsze wiedziałem, że leczenie zwierząt sprawi mi więcej satysfakcji niż leczenie ludzi i nigdy nie przyszło mi do głowy pomyśleć, że to zajęcie mniej prestiżowe. Powiedziałbym nawet, że bardziej skomplikowane – z jednej przyczyny – zwierzę nie przyjdzie na wizytę i nie powie co mu dolega. To studia dla cierpliwych, wytrwałych oraz ludzi z charakterem. Jeśli nie chcesz się pobrudzić, nawet nie zastanawiaj się nad weterynarią.” 

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

ODKRYJ STUDIA WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (0)