Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie studia - kierunek studiów

Nietrudno jest wyobrazić sobie zestaw żelaznych kompetencji dobrego menadżera. To zdecydowany i charyzmatyczny zarządca procesu, grupy ludzi lub firmy, który zdobywa autorytet dzięki wyjątkowej komunikatywności, krytycznemu podejściu wobec siebie, zdolności do szybkiego reagowania na zmiany i odwagi w podejmowaniu decyzji. Należy mieć jednak świadomość, że rynek pracy dość szybko nasyca się osobami, które powielają schematy i inwestują w rozwój potencjalnie pożądanych umiejętności, które bardzo często okazują się wydmuszkami i nie czynią z nich wyróżniających się specjalistów. Kluczem do wartościowego uzupełnienia kompetencji przyszłego menadżera może okazać się inwestycja w poszerzenie jego wiedzy o wiadomości z dodatkowej dziedziny. Taką okazję oferują studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomicno-menadżerskie. Przewagą absolwentów takich interdyscyplinarnych kursów jest większa samodzielność: mogą korzystać oni z solidnej, ekonomicznej wiedzy i rozwiązywać dzięki niej problemy firm, przedsiębiorstw i instytucji, skutecznie i sprawnie pełniąc funkcje kierownicze.

Czego nauczysz się w toku studiów, jeśli zdecydujesz się na ten kierunek? Staniesz się specjalistą od diagnozowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych. Nauczysz się jak sporządzać prognozy, dokumentacje i biznesplany finansowe oraz posługiwać się oprogramowaniem rachunkowym. Przyjrzysz się schematowi podejmowania strategicznych decyzji w instytucjach finansowych, bankach i firmach ubezpieczeniowych. Weźmiesz udział w zajęciach z mikro- i makroekonomii, analizy matematycznej i algebry, opanujesz podstawy logiki i statystyki, zetkniesz się z różnymi odmianami rachunkowości, takimi jak rachunkowość zarządcza i rachunkowość finansowa. Zdobędziesz kompetencje negocjacyjne i mediacyjne, dowiesz się, czym jest skuteczny marketing we współczesnym wydaniu, jak prowadzić własną działalność gospodarczą i wykorzystywać narzędzia informatyczne do usprawnienia procesu zarządzania.

Jakie kierunki rozwoju zawodowego będziesz mógł rozważać, kiedy ukończysz studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie? Z powodzeniem odnajdziesz się w roli analityka finansowego działającego w strukturach firm i przedsiębiorstw różnych branż, na stanowiskach kierowniczych, jako osoba odpowiedzialna za interpretację i ocenę zjawisk gospodarczych lub zarządzanie zasobami ludzkimi. Jako osoba o wysoce rozwiniętych kompetencjach menadżerskich możesz zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci międzykierunkowych studiów ekonomiczno-menadżerskich bardzo często zostają również doradcami biznesowymi, audytorami lub osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem – pozwalają im na to wypracowane umiejętności analityczne i interpersonalne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania teorii i narzędzi matematycznych do diagnozowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • znajomości i wykorzystywania w praktyce badawczej metod statystycznych oraz ekonometrycznych
 • sporządzania prognoz, dokumentacji i biznesplanów finansowych
 • posługiwania się oprogramowaniem rachunkowym
 • schematów podejmowania strategicznych decyzji związanych z funkcjonowaniem instytucji bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych
 • podstaw mikro- i makroekonomii
 • klasycznych dziedzin matematyki: algebry, analizy matematycznej
 • podstaw logiki
 • mediacji, negocjacji i rozwiązywania sporów
 • najnowszych trendów w marketingu
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie?

Absolwent kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • audytor
 • analityk finansowy
 • projektant modeli ekonometrycznych i metod statystycznych
 • menadżer procesów lub zespołów w firmach i instytucjach branży bankowej, finansowej i ubezpieczeniowej
 • samodzielny przedsiębiorca
 • doradca biznesowy
 • członek kadry kierowniczej średniego i wysokiego szczebla
 • specjalista do spraw zarządzania ryzykiem
 • mediator

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

Komentarze (0)