Kierunki studiów

Kierunki studiów

SPECJALNOŚCI

Specjalności lub ścieżki kształcenia realizowane są w ramach danego kierunku studiów. Podczas wyboru studiów warto sprawdzić jakie specjalności lub ścieżki kształcenia oferowane są przez poszczególne uczelnie, co pozwoli wam w przyszłości na ukierunkowany profil kształcenia.

POLECANE DLA CIEBIE

Studia
Rekrutacja na studia
Jakie studia wybrać
Jakie zdawać przedmioty
Matura 2024
 

KIERUNKI STUDIÓW


Wybór kierunku studiów niejednemu spędza sen z powiek. Najtrudniejsze zadanie mają ci, którzy nie wiedzą do końca, co chcieliby robić w przyszłości, nie mówiąc już o zawodzie wykonywanym. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja tych, którzy zamierzają studiować to, co ich pasjonuje. Wtedy wystarczy znaleźć kierunek, na którym wykładane przedmioty pozwalają na rozwijanie umiejętności i pozyskiwanie wiedzy na pasjonujący temat.

 

Trzecią grupę stanowią osoby, które wybierają kierunek pozwalający w przyszłości na wykonywanie konkretnej pracy. W praktyce wybór kierunku wiąże się także z przedmiotami zdawanymi na maturze i wynikami maturalnymi. Dlatego warto wybrać kierunek jak najwcześniej, by móc przygotować się z konkretnych przedmiotów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, pogrupowanych w wygodne i przejrzyste kategorie, zawężające pole waszych poszukiwań do minimum. Dzięki temu z łatwością znajdziecie interesujące was studia. Wybierzcie swoją przyszłość świadomie.

 

Miejscowość
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Uczelnia
Typ uczelni
Czas trwania
Specjalności: 59 Poziom studiów Forma studiów

Agriculture

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Agrobiologia

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Agrobiznes

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agroekologia i ochrona roślin

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agroekonomia

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agronomia

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agronomia i agrobiznes

II stopnia niestacjonarne

Agronomia z agrobiznesem

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Agrotechnika i agrobiznes

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Bioinżynieria

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Bioinżynieria rolnicza

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia i genetyka w leśnictwie

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Chemia rolna

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Diagnozowanie upraw i ochrona roślin

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Doradztwo agrotechniczne

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo rolnicze

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Ekologiczny chów zwierząt

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Genetyka i hodowla roślin

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka w leśnictwie

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Gleboznawstwo i ochrona gruntów

II stopnia stacjonarne

Gospodarka leśna

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka leśna z łowiectwem

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka leśna z rynkiem drzewnych

II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka łowiecka

I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Hodowla i użytkowanie koni

I stopnia stacjonarne

Hodowla zwierząt

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

I stopnia stacjonarne

Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Horse usage

I stopnia, II stopnia stacjonarne

Inżynieria żywności

II stopnia stacjonarne

Rekomendowane uczelnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDZIAŁY: 12

Kierunki studiów: 103 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 30

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 9

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 3

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WYDZIAŁY: 9

Kierunki studiów: 64 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 28

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

WYDZIAŁY: 6

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 11

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 16

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 23

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WYDZIAŁY: 16

Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 45

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

WYDZIAŁY: 10

Kierunki studiów: 105 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 60

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 104

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 154

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 97

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 19

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

WYDZIAŁY: 25

Kierunki studiów: 149 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 77

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 6

Profil uczelni
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 14

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 4

Profil uczelni
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

WYDZIAŁY: 4

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 16

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 68 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 43

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 6

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 55

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 43

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

WYDZIAŁY: 10

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 27

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 9

Profil uczelni
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 7

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska

WYDZIAŁY: 7

Kierunki studiów: 37 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 12

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 7

Profil uczelni
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 32 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 98

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 13

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

WYDZIAŁY: 4

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 22

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

WYDZIAŁY: 3

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 45

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 15

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

WYDZIAŁY: 2

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 3

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

WYDZIAŁY: 13

Kierunki studiów: 109 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 59

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 10

Profil uczelni
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 44

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 64

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYDZIAŁY: 12

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 18

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 3

Profil uczelni
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 81 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 37

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 5

Profil uczelni
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

WYDZIAŁY: 7

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 33

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Profil uczelni
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 89 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie)

Studia podyplomowe: 50

Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Profil uczelni
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

WYDZIAŁY: 5

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia)

Studia podyplomowe: 5

Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Domy studenckie: 2

Profil uczelni

Grupa kierunku

Studia to niezwykle obszerne zagadnienie, dlatego dla wprowadzenia pewnego porządku przyjęło się stosować podział na poszczególne dziedziny np. nauki humanistyczne, nauki inżynieryjno - techniczne czy nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Kierunki studiów w miastach

Największymi ośrodkami akademickimi są największe miasta w Polsce. W nich ulokowane są uczelnie publiczne i niepubliczne, na dodatek o różnych profilach kształcenia. Ale w mniejszych miejscowościach również rodzą się możliwości zdobycia wykształcenia i aby je znaleźć wystarczy tylko poszukać.

Popularne kierunki

Świat się zmienia. To, być może, banalne stwierdzenie ma olbrzymi wpływ na kształcenie wyższe i oferty edukacyjne wszystkich uczelni. Obszar kształcenia wyższego rządzi się swoimi prawami i aby je zrozumieć należy jak najwięcej się o nich dowiedzieć. Zobacz jakie kierunki są najbardziej popularne.

Propozycje dnia

Kierunki studiów na uczelniach

Szkoły wyższe przygotowały bardzo bogatą ofertę kierunkową, dzięki czemu każdy kandydat może mieć pewność, że uda mu się znaleźć propozycję kształcenia spełniającą wszystkie jego oczekiwania. Uczelnie w Polsce dziś bowiem bacznie śledzą tendencje pojawiające się na aktualnym rynku zatrudnienia.
miasto
grupa kierunku

Warszawa

Jakie są kierunki studiów

Jakie są kierunki studiów

Kierunki studiów 2024

Każdemu maturzyście towarzyszy jeden z ważniejszych dylematów w życiu – jaki kierunek studiów wybrać? Wbrew pozorom podjęcie decyzji nie zawsze jest proste, ponieważ dziś różnorodne uczelnie w Polsce oferują kierunki, które mogą wydawać się interesujące i wartościowe pod kątem zdobywanej wiedzy i umiejętności. Sprawdź zatem, jakie kierunki studiów czekają w roku akademickim 2024!

 

Czym są kierunki studiów?

Pytanie, czym są kierunki studiów, może wydać się dość banalne. Z prawnego punktu widzenia kierunek studiów to nic innego jak wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, która realizowana jest przez uczelnię w oparciu o określony program dydaktyczny. Spróbujmy przyjrzeć się zatem tej definicji z bliska!

W praktyce oznacza to, że kierunki studiów stanowią doprecyzowanie obszarów kształcenia i studiów. Przed maturzystą, który twierdzi, że planuje wybrać przykładowo studia prawnicze, kierunki ekonomiczne czy studia psychologiczne, rozpościera się bardzo długa droga!

Musi on bowiem znacząco doprecyzować swoje zainteresowania oraz zawodowe aspiracje i wybrać w związku z tym jeden z kierunków studiów, który znajduje się w danej grupie. Studia psychologiczne tworzą chociażby kierunki takie jak etnologia i antropologia kulturowa, psychologia czy nauki o rodzinie i wiele, wiele innych.

 

Typy i tryby kierunków studiów

Kierunki studiów w Polsce mają najczęściej charakter dwustopniowy. Studenci swoją przygodę z nauką wyższą najczęściej rozpoczynają od kształcenia I stopnia i mogą wybrać naukę na studiach licencjackich lub inżynierskich.

Studia licencjackie realizowane są na większości uniwersytetach i akademiach. Najczęściej czas ich trwania obejmuje trzy lata, więc sześć semestrów. Studia inżynierskie są nieco dłuższe. Osoby, które wybiorą kierunki z tej grupy, zdobywają wiedzę i kwalifikacje najczęściej przez trzy i pół roku (choć i od tego są wyjątki – przykładowo kierunek taki jak architektura na studiach I stopnia zakłada aż cztery lata nauki!), co przekłada się na siedem semestrów.

Niezależnie od tego czy wybierzesz kierunki studiów realizowane jako licencjackie lub inżynierskie, to i tak w ramach kształcenia I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę oraz kwalifikacje. Na zakończenie nauki przystąpisz również do obrony pierwszej poważnej pracy dyplomowej.

Po ukończeniu nauki na studiach I stopnia możesz śmiało pomyśleć o dalszym kształceniu. Na osoby, które chcą zadbać o kompletność wykształcenia, czekają kierunki realizowane na studiach II stopnia, czyli studiach magisterskich. One również mogą się różnić czasem trwania w zależności od tego, jaka uczelnia zostanie wybierana. Kierunki studiów II stopnia zakładają najczęściej dwa lata lub półtora roku nauki.

To jednak nie koniec! Niektóre kierunki studiów w Polsce mają charakter jednolity. Mówimy wtedy o nich, że są to studia jednolite magisterskie. Grupa tego typu propozycji kształcenia nie jest długa i obejmuje przykładowo kierunki studiów takie jak psychologia, farmacja, prawo, kierunek lekarsko-dentystyczny, grafika itd. Studenci, którzy zdecydują się na naukę jednolitą, kształcić się będą co najmniej przez 5 lat.

Kierunki studiów w Polsce i aspekt formalny, który jest z nimi związany, to nie tylko typ, lecz także tryb nauki. Przyszli licencjaci, inżynierowie i magistrzy mogą rozpocząć naukę wyższą w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub on-line.

Kierunki studiów realizowane w trybie stacjonarnym cieszą się dziś największą popularnością – nauka ma charakter regularny, a w przypadku państwowych uczelni studenci nie muszą obawiać się opłat za czesne. Dziś coraz więcej jest propagatorów nauki w trybie niestacjonarnym, czyli zdalnym.

Trudno się temu dziwić – studenci, którzy wybiorą niestacjonarne kierunki studiów biorą najczęściej udział w weekendowych zjazdach naukowych i mogą równolegle zadbać o inne obszary rozwoju intelektualnego czy nawet zawodowego.

Obecnie także część uczelni przygotowało propozycje kształcenia zdalnego. Kierunki studiów on-line mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chętnie korzystają chociażby z platform e-learningowych.

 

Kierunki studiów możemy podzielić na:

1. Typ:

 • kierunki studiów I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie);
 • kierunki studiów II stopnia (magisterskie);
 • kierunki studiów podyplomowe;
 • doktoranckie.

 

2. Tryb:

 • kierunki studiów stacjonarne (1788 kierunków);
 • kierunki studiów niestacjonarne (692 kierunków);
 • kierunki studiów online (1314 kierunków).

 

 

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA

Kierunki studiów realizowane na I stopniu oznaczają najczęściej początek związany z nauką wyższą. Studentów czeka od 3 do nawet 4 lat nauki. Jej zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera po pomyślnej obronie pracy dyplomowej. Uzyskanie jednego z tych tytułów umożliwia także rozpoczęcie kształcenie II stopnia.

 

KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA

Kierunki studiów realizowane na II stopniu stanowią pewną kontynuację związaną z wcześniejszym etapem nauki. Kształcenie magisterskie ma bowiem charakter uzupełniający i pozwala na poszerzenie wiedzy oraz kwalifikacji. Studenci rozwijają swoje umiejętności przez 1,5 roku lub 2 lata – wszystko zależy od kierunku i wybranej uczelni. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

KIERUNKI STUDIÓW JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo? Farmacja? Kierunek lekarski czy może lekarsko-dentystyczny? Psychologia? Grafika? To między innymi te kierunki studiów mają charakter jednolity magisterski. Studenci, którzy je wybiorą, kształcić się będą od 4,5 roku do nawet 6 lat! Ich zwieńczeniem najczęściej jest obrona pracy dyplomowej i otrzymanie wyłącznie jednego, prestiżowego tytułu – magistra.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.):

 1. Informatyka (43607) - więcej o 2965niż rok wcześniej
 2. Psychologia(42267) - więcej o 1625
 3. Zarządzanie (33739) - mniej o 2793
 4. Kierunek lekarski (32264) - wiecej o 11247
 5. Prawo (23567) - więcej o 1501
 6. Ekonomia (1802618166) - mniej o 140
 7. Finanse i rachunkowość (13251) - mniej o 187
 8. Fizjoterapia (13240) - więcej o 2553
 9. Filologia angielska (13086 13913) - mniej o 827
 10. Pielęgniarstwo (12302 10595) - więcej o 1707
 11. Budownictwo (11945) - mniej o 1735
 12. Logistyka (10772) - mniej o 545
 13. Biotechnologia (10603) - więcej o 387
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji (8760) - mniej o 219
 15. Informatyka stosowana (8725) - więcej o 414
 16. Stosunki międzynarodowe (8589) - więcej o 409

 

Podział kierunków studiów na dziedziny

Kierunki studiów pozwalają na pewne uszczegółowienie różnorodnych dziedzin i nauk. Wstępny podział obejmuje kierunki humanistyczne i ścisłe – jest on jednak bardzo umowny i nie oddaje istoty poszczególnych, bardzo wąskich dyscyplin. Jeśli jednak wciąż myślisz, jaki kierunek studiów wybrać, pomyśl o tym, jak wyglądają twoje predyspozycje. Zastanów się, czy bliższe ci są przedmioty ścisłe czy może znacznie łatwiej przyswajasz zagadnienia z innych dziedzin.

To dopiero pierwszy krok na drodze do wyboru idealnego kierunku studiów! Pomyśl, jakie są twoje zainteresowania oraz czym chciałbyś zajmować się w przyszłości. Być może wtedy decyzja będzie łatwiejsza. Poniższa klasyfikacja pokazuje, jak wygląda tego typu uszczegółowienie.

Przykładowo – w obrębie nauk humanistycznych mogą znajdować się kierunki filologiczne czy historyczne. Nauki ścisłe i przyrodnicze tworzą również potężną bazę kierunków. Najważniejsze jest to, byś podjął decyzję, która będzie w pełni zgodna z twoimi intelektualnymi fascynacjami.

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

 

Dziedzina nauk humanistycznych

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o kulturze fizycznej
 • nauki o zdrowiu

 

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

 

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Dziedzina nauk teologicznych

 • nauki teologiczne

 

Dziedzina sztuki

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki muzyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

PODZIAŁ KIERUNKÓW STUDIÓW ZE WZGLĘDU NA ZAINTERESOWANIA:

 

Wyszukiwarka kierunków studiów:

Współczesne ośrodki akademickie przygotowały bardzo bogatą ofertę kierunkową, dzięki czemu każdy maturzysta może mieć pewność, że uda mu się znaleźć propozycję kształcenia spełniającą wszystkie jego oczekiwania. Uczelnie w Polsce dziś bowiem bacznie śledzą tendencje pojawiające się na aktualnym rynku zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że oferta kierunkowa polskich ośrodków akademickich jest nieustannie doskonalona.

Oczywiście wciąż tworzone są rankingi najpopularniejszych kierunków studiów. Co to oznacza w praktyce? Jakie propozycje kształcenia są najbardziej atrakcyjne? Studenci najchętniej wybierają te kierunki, które łączą w sobie różnorodne elementy. Pierwszym z nich może być długa tradycja akademicka – nie jest to jednak jedyny wyznacznik popularności. Studenci chętnie wybierają te kierunki, dzięki którym zdobędą rozbudowaną wiedzę i kwalifikacje, zapewniające dobry start na aktualnym rynku zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasza wyszykiwarka jest dla was pomocna.

 

Gdzie studiować?

„Jaki kierunek studiów wybrać?” – nie jest to jedyne pytanie, z którym mierzą się absolwenci szkoły średniej. Maturzyści muszą podejmować również wiele innych trudnych decyzji. Jedna z nich dotyczy także miasta akademickiego! W tym przypadku wybór również nie będzie zbyt prosty. Dlaczego? Dziś w Polsce różnorodne ośrodki akademickie o wysokich standardach nauczania znajdują się w niemal każdym większym mieście.

Polscy studenci mogą zatem stwierdzić z dumą, że Polska to jeden z krajów, który pozwala na rozwój wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia podczas kształcenia wyższego. W praktyce oznacza to również, że dziś rozmaite, popularne czy innowacyjne kierunki studiów nie czekają wyłącznie w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Wrocław.

Bardzo ciekawa propozycja kształcenia jest przygotowywana przez mniejsze uczelnie i szkoły wyższe w miastach takich jak przykładowo Częstochowa, Kielce, Opole czy Lublin. Przeanalizuj zatem szczegółowo ofertę, jaką przygotowują różnorodne miasta akademickie w Polsce i wybierz propozycję, która dostosowana będzie do twoich oczekiwań!

 

Największe ośrodki akademickie w Polsce:

czytaj dalej wszystkie ośrodki akademickie

 

Jak wybrać kierunek studiów aby mieć dobrą pracę?

Zastanawiasz się, czy w wieku niespełna dwudziestu lat możesz wybrać taki kierunek studiów, który zagwarantuje ci dobrą pracę? Na to poważne pytanie nie ma, niestety, jednej prawidłowej odpowiedzi. Prezentujemy zatem garść porad, które być może nie staną się gwarantem atrakcyjnego zatrudnienia, ale sprawią, że będzie ono na wyciągnięcie ręki, jeśli tylko podejmiesz odpowiednie kroki!

Przede wszystkim wybierz taki kierunek studiów, który odzwierciedla twoje zainteresowania, a nie społeczne oczekiwania! To bardzo ważne – nawet jeśli twoja rodzina uważa, że tylko kierunki takie jak prawo przyczynią się do twojej zawrotnej kariery zawodowej, możesz szybko wyprowadzić ich z błędu, jeśli poczujesz, że twoją pasją jest chociażby kierunek taki jak hotelarstwo. Jeśli na co dzień będzie ci towarzyszyć żywe zainteresowanie dziedziną, którą zgłębiasz, istnieje duża szansa, że z większym zaangażowaniem zadbasz o pielęgnowanie wiedzy i umiejętności.

Zastanów się również nad tym, co dla ciebie kryje się za terminem takim jak „dobra praca”. Pamiętaj, że to coś znacznie więcej niż wyłącznie atrakcyjne wynagrodzenie! Na satysfakcjonujące zatrudnienie składają się również elementy takie jak – możliwość rozwoju, indywidualne podejście do pracownika, atmosfera, model pracy itd.

Jeśli wybierasz się na studia, możesz również śledzić aktualne trendy na rynku zatrudnienia – nie oznacza to jednak, że te tendencje nie ulegną zmianie za kilka lat. Bezpieczniej zatem będzie, gdy skupisz się na rozwoju zainteresowań oraz pasji. Przekucie ich w wykształcenie sprawi, że twój zawodowy start może być całkiem udany!

czytaj dalej jaki kierunek wybrać

 

Jak wybrać uczelnię?

Jak wybrać kierunek studiów? W jakim mieście czeka najlepsza nauka wyższa? Jaki profil kształcenia może stać się w przyszłości gwarantem atrakcyjnego zatrudnienia? Pytań jest bez liku. Jedno z nich dotyczy również wyboru konkretnej uczelni wyższej. Jak zatem wybrać najlepszą szkołę wyższą? Tradycyjnie nie ma jednej metody. Podczas podejmowania decyzji zwróć uwagę na następujące elementy:

 • kierunek studiów: sprawdź, czy uczelnia, którą jesteś zainteresowany ma go w swojej ofercie;
 • program nauczania: zobacz, jakie przedmioty na ciebie czekają oraz czego możesz spodziewać się podczas wszystkich semestrów nauki na wybranej uczelni;
 • tryby oraz stopnie: zweryfikuj, czy dany kierunek prowadzony jest w formie dwustopniowej lub czy naukę możesz rozpocząć w trybie niestacjonarnym, jeśli to on cię interesuje;
 • opłaty za studia itd.

 

Jak zgromadzić te wszystkie niezbędne informacje? Przecież wydaje się to prawie niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Co możesz zrobić, by dowiedzieć się, czy dana uczelnia będzie na ciebie najlepsza?

 • Weź udział w dniach otwartych!
 • Odwiedzaj strony internetowe wybranych ośrodków akademickich!
 • Czytaj opinie w Internecie!
 • Śledź informacje pojawiające się na portalach takich jak nasz.

 

Pamiętaj o tym, że uczelnie idealne nie istnieją. Najważniejsze jest to, by ośrodek akademicki, który wybierasz, spełniał twoje intelektualne oraz organizacyjne oczekiwania.

 

Największe uczelnie w Polsce

 1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
 2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów
 3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
 4. Politechnika Warszawska – 25,1 tys. studentów
 5. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
 6. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica – 22,1 tys. studentów
 8. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
 9. Politechnika Wrocławska – 20,3 tys. studentów
 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów
 13. Politechnika Śląska – 18 tys. studentów
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 16 tys. studentów
 16. Politechnika Gdańska – 13,8 tys. studentów

*Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami

czytaj dalej wszystkie uczelnie

 

 

Czy warto iść na studia?

Dziś większość maturzystów żyje pod presją nauki wyższej. Czy w istocie jednak warto iść na studia? Na to pytanie nie ma również jednej poprawnej odpowiedzi. Przede wszystkim odpowiedz sobie, jakie są twoje oczekiwania względem kształcenia na tym szczeblu?

Czy wybrany przez ciebie kierunek studiów znacząco przyczyni się do twojego lepszego startu na rynku pracy? Czy studia rozwiną cię intelektualnie? Przecież równie dobrze od razu po maturze możesz iść do pracy, a o zdobywanie wiedzy zadbać we własnym zakresie! Oczywiście jest to możliwe, pamiętaj jednak o tym, że współcześnie znaczna część dobrych, rozwijających zawodów wymaga posiadania tytułu magistra lub co najmniej licencjata i inżyniera.

Studia mogą być pięknym, inspirującym czasem. W trakcie ich trwania nie tylko rozwiniesz wiedzę. To idealna szansa, by zadbać o doświadczenie oraz unikalne umiejętności. Znaczna część uczelni oferuje bowiem dostęp do praktyk i staży, dzięki którym wzbogacisz swoje przyszłe portfolio i CV.

Pomyśl również o tym, że czas nauki wyższej nie jest związany wyłącznie z trudami nauki i egzaminami. Studenci zaangażowani w to, co robią, mogą liczyć na stypendia i różnorodne nagrody. Studia stanowią również wstęp do dorosłości – są czasem wiązania poważnych przyjaźni, często miłości, zachwytu nad światem i nauką. Czy warto to zatem przegapić?

czytaj dalej czy warto iść na studia

Ciekawe kierunki studiów

Ciekawe kierunki studiów

Kierunki studiów to obszerny temat i omawiając go należy podzielić na kilka etapów. Dlaczego? Kształcenie zmienia się wraz z otaczającą rzeczywistością, która nieustannie się przeobraża, a co za tym idzie wymaga nowych przestrzeni wiedzy i umiejętności. Podział na kierunki ścisłe i humanistyczne od dawna już nie obowiązuje i praktycznie nie ma racji bytu. To wynik rozwoju niemal wszystkich dyscyplin nauki, obszarów badań i specjalności.

Wiele kierunków uległo podziałowi na mniejsze dziedziny, dokładniej skupiając się na wybranym zagadnieniu i stanowiąc nową propozycję w ofertach dydaktycznych uczelni. Gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie kierunki kształcenia, które proponowane są przez szkoły wyższe, prawdopodobnie pogubilibyśmy się w rachunkach, a jeśli nie, to spędzilibyśmy nad tym zbyt wiele czasu.

Kierunki studiów są jak alfabet, egzystują na odcinku od A do Z. Zdecydowanie łatwiej mówić o nich, grupując je najpierw pod względem problematyki, którą poruszają. 

Poszukiwania odpowiedniego dla nas kierunku ułatwią nam wskazówki nakierowujące na obszar kształcenia. Stwierdzenie, że kierunki studiów są różne nie będzie niczym banalnym, gdyż zdobywać wykształcenie możemy w każdej dziedzinie; od biologii po kosmonautykę, od ekonomii po muzykę estradową. Postęp technologiczny, powstawanie nowych zawodów, zapotrzebowanie na nowe kompetencje sprawiają, że szkoły wyższe muszą reagować na te sygnały.

Dlatego oferty edukacyjne rozrastają się i dzisiaj otrzymujemy możliwość zdobywania wiedzy na kierunku, o którym jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu nikt nawet nie słyszał, a nawet nie przeczuwał, że powstanie. Za przykład może posłużyć Kognitywistyka, która coraz częściej pojawia się w katalogach dydaktycznych, a do niedawna byłaby uznana za część psychologii, socjologii, filozofii… no, właśnie; na tej podstawie zrodził się odrębny kierunek, aby bardziej szczegółowo wykształcić się w tematyce, którą w sobie zawiera.

Podsumowując, uczyć się można w każdej dziedzinie, choć nie można wykluczyć, że za kilka, bądź kilkanaście lat lista dostępnych kierunków nie ulegnie zmianie. Kto wie, czy idąc za przykładem Stanów Zjednoczonych nie powstaną u nas takie kierunki, jak: Sztuka pieczenia ciast, Technologia pakowania, czy Jeździectwo…

 

Czy studia mogą być ciekawe lub nieciekawe

Wbrew niektórym opiniom, które dzielą studia na ciekawe i nieciekawe, albo wciągające i nudne, można głośno powiedzieć, że wszystkie kierunki studiów są interesujące, bo przecież zależy to od naszych zainteresowań, pasji i dróg rozwoju, którymi chcielibyśmy podążać.

Natomiast, patrząc szeroko na obszary kształcenia możemy pokusić się o swoisty podział na kierunki starsze i nowsze, klasyczne i nowatorskie, statyczne i dynamiczne. Będąc jeszcze bardziej szczegółowym, można by stworzyć ranking kierunków, które przez swoją nietypowość i niszowość stanowią bardzo wyraziste i jasne punkty na mapie akademickiej.

Nie posługując się kolejnością alfabetyczną, na początku można wymienić Montaż filmowy. Kierunek, który tak naprawdę stanowi specjalność na kierunku Reżyseria, to szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Każdy kto obejrzał w swoim życiu choć jeden film dobrze wie, że po nakręceniu określonej ilości materiału filmowego, ktoś musi zebrać to w całość – na tym, w dużym skrócie, polega praca montażysty.

Menedżer żywności i żywienia – to kierunek, który zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, które dotyczą żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa, czyli sektorze hotelarskim i gastronomicznym.

Kolejnym przystankiem jest kierunek o nazwie Rewitalizacja miast, który łączy w sobie różne dziedziny, takie jak: ekonomia, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, czy budownictwo. Założeniem tego kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Kierunek wydaje się przyszłościowy, gdyż coraz więcej rodzimych miast stawia właśnie na rewitalizację, stąd można zakładać, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie prędko nie osłabnie.

Inżynieria kosmiczna, czyli kierunek przygotowujący studentów do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych.

Bardzo często zdarza się, że kierunki kształcenia, które możemy określić nowatorskimi albo oryginalnymi nie są szeroko dostępne, czyli nie występują w ofertach dydaktycznych wszystkich szkół wyższych. To sprawia, że decydując się właśnie na nie, niektórzy kandydaci będą zmuszeni do opuszczenia rodzinnego miasta, wiedząc, że po prostu nigdzie indziej nie będą mogli studiować wybranej dziedziny.

Wracając do słów wstępu, należy pamiętać o tym, że wszystkie kierunki są ciekawe, jeśli my się nimi interesujemy. Historia jest ciekawa, chemia jest ciekawa, logistyka jest ciekawa, biotechnologia jest ciekawa, i tak dalej… Jeśli naprawdę zaangażujemy się w naukę, to odkryjemy, że wybrany przez nas kierunek ma nawet więcej do zaoferowania niż zakładaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Po których kierunkach jest praca

Po których kierunkach jest praca

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki, niekiedy nawet przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, przyszli i świeżo upieczeni studenci zastanawiają się nad swoją przyszłością. Część z nich dobrze wie, jak poprowadzi swoje życie i czym będzie zajmować się w sferze zawodowej- zagadką pozostanie tylko urzeczywistnienie tych planów. A pozostali nie wiedzą w którym kierunku potoczą się ich losy zawodowe i bez przerwy powtarzają pytania dotyczące pracy, jaką uda im się znaleźć po zakończonych studiach.

Czy nauka na konkretnych kierunkach gwarantuje sukces zawodowy? Czy istnieją kierunki, których studiowanie wiąże się z późniejszym ryzykiem znalezienia odpowiedniej pracy? Prawdą jest, że istnieje zapotrzebowanie na rynku na określoną wiedzę. Co się z tym wiąże, na niektóre umiejętności i kompetencje zapotrzebowanie jest mniejsze. Od kilku lat możemy obserwować duży popyt na wiedzę inżynierską, zdolności z obszaru informatyki, oraz kwalifikacje analityczne. Postęp technologiczny, zataczający najszersze kręgi, generuje zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych.

Automatyka i robotyka, Budownictwo, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka – można „strzelać”, że absolwenci tych kierunków nie mają problemów ze znalezieniem pracy i można mieć pewność, że to strzał celny.

Umysły ścisłe, osoby posiadające konkretne i praktyczne umiejętności są najczęściej poszukiwani na rynku pracy – na dodatek jeszcze w trakcie studiów – i, co równie istotne, wykonywanie obowiązków jest dobrze opłacane i toruje ścieżkę awansu.

Naturalnie, nie oznacza to, że absolwenci pozostałych kierunków nigdy nie znajdą dobrego zatrudnienia. Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością, na dodatek dość dynamiczną. Efektem tego są sytuacje, w których znajduje się pracę odlegle niezwiązaną ze zdobytym wykształceniem.

I nie są to przypadki odosobnione, czy przesadnie oryginalne. Naturalnie, nie wszystkich ciągnie do aspektów technicznych i nie każdy musi pragnąć zostać inżynierem, ale nie można ukrywać, że właśnie te osoby mają pewną przewagę, gdyż wybierają studia, które nawet jeśli nie gwarantują stuprocentowego sukcesu, to i tak stoją najwyżej w notowaniach.

Po których kierunkach nie ma pracy

Po których kierunkach nie ma pracy

Jeśli chcielibyśmy podzielić studentów na dwie grupy, to zapewne najłatwiejszym sposobem byłoby podzielenie na tych, którzy wybierają określony kierunek z myślą o przyszłej pracy, oraz tych, którzy skupiają się mocniej na wykształceniu, które zdobędą, odsuwając na później myśl o przyszłym zawodzie.

Co ciekawe, same kierunki kształcenia mogą generować taki podział. Utarło się przekonanie, że warto studiować i zdobywać wyższe wykształcenie. Prawda bywa bolesna, bo istnieją obszary kształcenia, które niemal produkują osoby bezrobotne. Jak to możliwe? Jeśli zakładamy, że wyższe wykształcenie ma prowadzić do dobrej pracy w wyuczonym zakresie, to trzeba swoje plany weryfikować z rynkiem pracy i jego potrzebami.

Nie oszukujmy się, dyplom ukończenia studiów niewiele znaczy, jeśli nie jest on nigdzie potrzebny. Jest jak kurtka zimowa w środku lata. Co ciekawe, kierunki kształcenia, które niosą ze sobą ryzyko bezrobocia są nadal dość popularne. Paradoks? Optymizm?

W temacie studiów wspólnym głosem mówią ekonomiści, którzy zaznaczają, że ma miejsce masowa produkcja magistrów. No, właśnie – nie trzeba być wszechwiedzącym, aby odgadnąć, iż nie będzie miejsca w zawodzie dla każdego.

Tak było, jest i będzie. Grona kierunków kształcenia, które zdają się być niepewne w aspekcie przyszłej pracy mogą się różnić w zależności od konkretnego województwa i jego zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Niestety, istnieją kierunki, które występują wszędzie, we wszystkich mało chlubnych rankingach. To: filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, administracja publiczna, pedagogika, politologia, turystyka i rekreacja. Naturalnie, nie wolno nam zakładać, że skoro wybrany przeze mnie kierunek określany jest jako niepewny zawodowo, to mnie także czeka niepewna przyszłość.

Warto jednak przemyśleć swoją drogę edukacyjną, jeśli ma ona faktycznie wiązać się z wykonywaniem zawodu wyuczonego. Dobrze jest postawić sobie pytanie: „Skończę studia…i co dalej?”.

Ciekawe kierunki studiów dla dziewczyn

Ciekawe kierunki studiów dla dziewczyn

Stwierdzenie, że kierunki kształcenia posiadają płeć może być niesłuszne, ale rzeczywistość pokazuje, że istnieją obszary kształcenia, które chętniej wybierane są przez kobiety. Naturalnie, świat się zmienia a wraz z nim następuje pewne przetasowanie, ale i tak wciąż można odnaleźć przewagę kobiet w gronie kształcących się na konkretnych kierunkach.

Pierwszym przykładem jest Pedagogika, na której według badań prawie osiemdziesiąt procent studentów stanowią kobiety. Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn wybiera kierunki studiów związane ze zdrowiem i opieką społeczną.

W tej grupie znajdują się takie dziedziny, jak: farmacja, analityka medyczna, kierunek lekarski, położnictwo, dietetyka, techniki dentystyczne, logopedia i praca socjalna. Do niedawna, kierunki artystyczne, twórcze były niemal oblegane przez mężczyzn.

Trend zaczął ulegać zmianie i na kierunkach takich jak Reżyseria filmowa i telewizyjna, czy Sztuka operatorska pojawia się więcej niż kiedyś reprezentantek płci pięknej. To wszystko? Oczywiście, że nie. Większość, choć może nie aż tak dużą, kobiety stanowią na studiach biologicznych, dziennikarskich, weterynaryjnych, fizycznych oraz społecznych.

Ciekawe kierunki studiów dla chłopaka

Ciekawe kierunki studiów dla chłopaka

Chociaż nie można powiedzieć, że studia posiadają męski charakter, to prawdą jest, że istnieją obszary kształcenia wyższego, w których mężczyźni stanowią znaczącą większość. Przemysł, technika, budownictwo – to branże opanowane przez mężczyzn.

Kierunki kształcące w tych obszarach wybiera około dwudziestu siedmiu procent mężczyzn. Automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, informatyka stosowana, górnictwo i geologia – między innymi na tych kierunkach można doszukać się dominacji mężczyzn.

W takich dyscyplinach jak rolnictwo, czy usługi udział procentowy mężczyzn i kobiet jest prawie na równym poziomie z niewielką przewagą po stronie tych pierwszych. Rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja, transport, nawigacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa – tutaj nie ma znaczącej większości.

Opinie mówiące, że kobiety wybierają kierunki humanistyczne, a mężczyźni techniczne odchodzi do lamusa, ale dosyć powolnie. Wszędzie można odnaleźć wyjątki od reguły, albo przykłady obalające schematy.

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych

Niechaj pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie miał wątpliwości. Na pewno każdy, choć przez chwilę, zastanawiał się nad trafnością swojego wyboru. Kłopot pojawia się wtedy, gdy niepewność nie ustaje, a znaków zapytania przybywa.

Jednym z pierwszych, poważnych życiowych wyborów jest wybór studiów. Pytań, które pojawiają się w głowach kandydatów jest bardzo wiele, w tym takie, na które nie da się szczegółowo i jednoznacznie odpowiedzieć.

Niezdecydowanie potrafi spędzać sen z powiek. Który kierunek lepszy? Który mnie bardziej interesuje? Czy ten kierunek, który bardziej mnie interesuje da mi szansę na dobrą pracę? Czy lepiej wybrać kierunek mniej fascynujący, ale zwiększający możliwość zatrudnienia? Czy coś mnie w ogóle interesuje?!

Pytania można mnożyć. Odpowiedzi także. Idąc na studia warto postawić sobie jedno pytanie: jaka dziedzina mnie interesuje? Dla osób mniej asertywnych, wersja tego pytania powinna brzmieć: jaka dziedzina mnie naprawdę interesuje i chciałbym poświęcić jej swój czas? Jeśli jest to jeden obszar tematyczny, to problem tak naprawdę przestaje istnieć. Gorzej wtedy, gdy interesują nas dwie dyscypliny, bądź więcej.

Historia, sztuka filmowa, architektura, rolnictwo – niestety, nie powstał jeszcze kierunek łączący wszystkie wymienione dziedziny i w ofertach dydaktycznych polskich uczelni nie funkcjonuje kierunek o nazwie „Projektowanie filmów historycznych na glebie inicjalnej”. Niestety. Wybory bywają bardzo trudne, a na dodatek zachodzi ryzyko, że po podjęciu ostatecznej decyzji będziemy jej żałować.

Czy jest recepta na takie zamieszanie? Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Jeśli naprawdę nie wiemy jaki kierunek kształcenia wybrać, sprawdźmy na jakie umiejętności istnieje w tej chwili zapotrzebowanie na rynku pracy.

Poszukajmy informacji na temat, jaka wiedza będzie najbardziej opłacalna i na jakich pracowników jest największy popyt. Idąc tym torem będzie nam znacznie łatwiej, bo przynajmniej urośnie w nas przekonanie, że wybierzemy kierunek przyszłościowy, który – mówiąc wprost – będzie nam się opłacał.

Praca w korporacji – jakie kierunki studiów

Praca w korporacji – jakie kierunki studiów

Korporacja to słowo, które w niektórych ludziach budzi entuzjazm, a w pozostałych przerażenie. Nie wiadomo, która grupa jest liczniejsza, ale liczby pokazują, że coraz więcej osób wybiera pracę w korporacjach i dużych firmach, chwaląc ją sobie.

Ale założenie, że po ukończeniu studiów rozpocznie się pracę w wielkiej firmie nie równa się z łatwym osiągnięciem tego celu. Nieprawdą jest, że korporacje przyjmują każdego i nieprawdą jest, że są one nieskończenie duże, by móc zatrudnić nawet tych, którzy nie spełniają wymagań w znacznym procencie.

Ciężko sobie wyobrazić, aby międzynarodowa firma z branży logistycznej w pierwszej kolejności zatrudniała absolwentów uczelni muzycznych, wykazujących się umiejętnością gry na wiolonczeli. Chyba, że oprócz władania smyczkiem posiadaliby także inne umiejętności.

O jakie umiejętności chodzi? Twarde i miękkie. W zależności od stanowiska, pracodawca może wymagać różnych kwalifikacji, ale mówiąc o umiejętnościach twardych i miękkich mamy na myśli pewne podstawy, które obejmują na przykład umiejętność obsługi programów komputerowych, programowania albo znajomość baz danych, czy też zdolność współpracy, komunikatywności, organizowania sobie czasu pracy, przekonywania innych do swojego zdania, sztuki argumentacji i negocjowania.

Czy istnieją kierunki kształcenia, które przybliżą nas do pracy w korporacji? Tak. W tym gronie znajdują się: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, telekomunikacja, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, budownictwo, ekonomika transportu, filologia obca.

Czy oznacza to, że absolwenci innych kierunków nie mają nawet najmniejszych szans zatrudnienia w dużej firmie? Oczywiście, że nie. Nie tylko kierunek kształcenia może stanowić przewagę, ale także bagaż doświadczeń.

Sposobów na podniesienie swojej wartości na rynku jest co najmniej kilka: realizowanie praktyk i staży, działalność społeczna, odbywanie szkoleń, nauka języków obcych kończąca się oficjalnym certyfikatem, udział w konkursach, których zakres merytoryczny dotyczy naszego obszaru zawodowego.