Kierunki studiów pedagogiczne

Kierunki studiów pedagogiczne

Kierunki studiów pedagogiczne

Największy wybór kierunków

pedagogicznych w Polsce

Odkryj studia pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów pedagogiczne 2023

Kierunki studiów pedagogiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki pedagogiczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki,  matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Family studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia i pedagogika szkolna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z edukacją techniczną jednolite stacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
Pedagogy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia, II stopnia online
Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki pedagogiczne:

LOGOPEDIA

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW PEDAGOGICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
kynoterapia - studia podyplomowe
L
M
N