Kierunki studiów humanistyczne

Kierunki studiów humanistyczne

Kierunki studiów humanistyczne

Największy wybór kierunków

humanistycznych w Polsce

Odkryj studia humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów humanistyczne 2023

Kierunki studiów humanistyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki humanistyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
African studies II stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Baltic region studies I stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Borders and boundaries studies II stopnia stacjonarne
Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Cultures and religions of the world I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Digital cultures II stopnia stacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne z mentoringiem II stopnia stacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia stacjonarne
Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoslawistyka II stopnia stacjonarne
Global studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Human resources i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Humanistyka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i nowe media I stopnia stacjonarne
Komunikacja internetowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
Kultur und kommunikation II stopnia stacjonarne
Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Kultury i religie świata I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
Master’s degree in women’s and gender studies II stopnia stacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Media cultures I stopnia stacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media II stopnia niestacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Obronność państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Performatyka II stopnia stacjonarne
Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
Political science I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Politologia 2.0 I stopnia stacjonarne
Politologia i stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Proces wydawniczy i praktyka tekstu II stopnia stacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przekład literacki II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Socjologia bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad cywilizacjami I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia nad migracjami i mobilnością II stopnia stacjonarne
Studia o niemczech I stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia polskie dla cudzoziemców I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne I stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Teatrologia II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zaawansowane badania socjologiczne II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki humanistyczne:

AFRICAN STUDIES
ANTROPOZOOLOGIA - MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE
ARCHEOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki humanistyczne:

KULTURA JAPONII

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki humanistyczne:

SOCJOLOGIA

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

POPULARNE KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE: