Kierunki studiów geograficzne

Kierunki studiów geograficzne

Kierunki studiów geograficzne

Największy wybór kierunków

geograficznych w Polsce

Odkryj studia geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów geograficzne 2024

Kierunki studiów geograficzne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki geograficzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, geografia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka, historia, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów

Gleby bielicowe, brunatne i rędziny.  Atmosfera, biosfera, astenosfera. Demografia, urbanistyka, geografia przemysłu. Brzmi znajomo? Chcesz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tych pojęć oraz zrozumieć mechanizmy działania otaczającego Cię świata? Zapraszamy Cię na kierunki geograficzne.

Geografię przez swój podział porusza problematykę zarówno powstawania naszej planety, jak i zjawisk społecznych na niej zachodzących. Wśród kierunków geograficznych każdy znajdzie, zatem coś dla siebie. Studia pozwolą Ci zrozumieć wpływ zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka.

Pojmiesz przestrzenne struktury życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególne działy gospodarki. Nauczysz się wykorzystywania wiedzy geologicznej w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż, interpretacji pomiarów i korzystania z dostępnych baz danych.

Absolwenci kierunków geograficznych zatrudnienie znajdą w placówkach badawczo-odkrywczych, firmach geodezyjnych, jednostkach naukowych zajmujących się m.in. badaniami wydobywczymi czy kosmicznymi oraz szkołach, uniwersytetach i branży turystycznej. 

 

KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
Geoarcheologia jednolite stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Geografia i kształtowanie środowiska I stopnia stacjonarne
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geohazards and climate change II stopnia stacjonarne
Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geomonitoring I stopnia stacjonarne
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna - studia online I stopnia online
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hydrologia, meteorologia i klimatologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Navigation I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zmiany klimatu ziemi I stopnia stacjonarne
Analityk gis - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia 2.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Geoinformacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geoinformatyka i teledetkecja środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geologia w praktyce i administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka przestrzenna w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hydrografia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Migracje i uchodźctwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Migracje i uchodźstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie geografii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej unigis - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej, geoinformacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji przestrzennej - gis - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji przestrzennej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia wód, ścieków i odpadów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW GEOGRAFICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki geograficzne:

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
GEOINFORMATYKA
NAVIGATION

Pokaż więcej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki geograficzne:

NAWIGACJA

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW GEOGRAFICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
G
H
M
N
S
T
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)