Kierunki studiów przyrodnicze

Kierunki studiów przyrodnicze

Kierunki studiów przyrodnicze

Największy wybór kierunków

przyrodniczych w Polsce

Odkryj studia przyrodnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów przyrodnicze 2023

Kierunki studiów przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależeć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki i przyrodnicze w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, język obcy, fizyka, fizyka i astronomia, język polski oraz matematyka.

 

KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
Horticulture II stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Paleobiologia II stopnia stacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
S
T
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki przyrodnicze:

BIOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki przyrodnicze:

BIOTECHNOLOGIA

Politechnika Lubelska

Kierunki przyrodnicze:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

POPULARNE KIERUNKI PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
bioinformatyka - studia podyplomowe
D
E
F
G
H
I
K
klimat i ekologia - studia podyplomowe
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach przyrodniczych

Kończysz liceum. Podczas trzech lat nauki przyswoiłeś sobie niemal wszystkie prawa biologii. Bez problemu rozpoznajesz która substancja ma pH zasadowe, a która obojętne. Chemia i biologia nie mają przed Tobą tajemnic. W przyszłości chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym i mieć wpływ na teorie badawcze.

Jako student kierunków biologicznych nauczysz się wykonywania podstawowej analizy i charakterystyki metod badawczych, diagnostyki medycznej i ochrony środowiska. Kierunki biologiczne to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka na najwyższym poziome.

Podczas nauki będziesz miał możliwość pracy na najwyższej jakości wyposażeniu laboratoryjnym. Kierunki biologiczne stają się kierunkami interdyscyplinarnymi. Łączą swą działalność z innymi dziedzinami nauki. Poprzez współpracę między kierunkową absolwent staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.

 

Po ukończeniu kierunków biologicznych zatrudnienie znajdziesz w koncernach farmaceutycznych, przemyśle żywieniowym oraz w branży kosmetycznej. Swoją przyszłości możesz również związać z rolnictwem, leśnictwem lub z przemysłem hodowlanym. 

 

Typ studiów

Kierunki studiów przyrodniczych można podzielić na:

  • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

 

Kierunki studiów przyrodniczych zostały stworzone z myślą o osobach, które nie mają większych problemów z przedmiotami takimi jak biologia, chemia czy nawet geografia. Jeśli jesteś jedną z nich, swoją przygodę z kierunkami przyrodniczymi rozpoczniesz od kształcenia I stopnia. To, ile będzie ono trwać, zależy w dużej mierze od uczelni.

Nauka I stopnia na uniwersytetach trwa na ogół trzy lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Na politechnikach z kolei studenci podczas kształcenia I stopnia zdobywają wiedzę przez 3,5 roku (7 semestrów) i otrzymują tytuł inżyniera.

Po zakończeniu studiów I stopnia czas na kontynuację nauki. Przyszli biolodzy, laboranci i naukowcy kształcą się na studiach magisterskich, które również mogą się od siebie nieco różnić.

Osoby decydujące się na dalszą naukę na uniwersytetach będą zdobywać wiedzę przez 2 dwa lata. Studentów politechnik czeka półtora roku nauki.

Studia magisterskie to czas dopracowania wiedzy i doszlifowania umiejętności oraz oczywiście przygotowania do obrony najważniejszej pracy dyplomowej.

 

 

Tryb studiów

Na studentów czekają również zajęcia w dwóch trybach:

  • studia dzienne (stacjonarne);
  • studia zaoczne (niestacjonarne).

 

Studia stacjonarne cieszą się największą popularnością w grupie kierunków biologicznych. Dzieje się tak dlatego, że na studentów czeka szereg laboratoriów, podczas których zdobywają oni praktyczne kwalifikacje zawodowe.

Tego typu ćwiczenia trudno byłoby zagospodarować w planie studiów niestacjonarnych, kiedy zajęcia odbywają podczas weekendowych zjazdów naukowych. Co więcej! Studia stacjonarne w na państwowych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

W grupie przyrodniczych studiów niestacjonarnych również znalazło się kilka kierunków studiów. To doby wybór dla osób, które chciałyby połączyć ze sobą różnorodne aktywności zawodowe. Warto pamiętać jednak, że kształcenie niestacjonarne jest odpłatne niezależnie, czy to oferta przygotowana przez uczelnię państwową czy prywatną.

 

 

Komentarze (0)