Kierunki studiów rolnicze

Kierunki studiów rolnicze

Kierunki studiów rolnicze

Największy wybór kierunków

rolniczych w Polsce

Odkryj studia rolnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2022/2023

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów rolnicze 2022

Kierunki studiów rolnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Na przekór powszechnej opinii rolnictwo, to nie tylko uprawa roślin i hodowla zwierząt. Współczesne rolnictwo opiera się na wspólnym oddziaływaniu na siebie klasycznej infrastruktury rolniczej i zaawansowanych rozwiązań technicznych.

W obecnych czasach kierunki rolnicze łączą ze sobą wiedzę z zakresu chemii i biologii z marketingiem, ekonomią, zarządzaniem i przede wszystkim, z nowymi technologiami. Kierunki rolnicze to wiedza z zakresu mikrobiologii, genomiki, modyfikacji żywności, selekcji zwierząt i ksenobiotyki, a także organizacji produkcji. Na zajęciach uczysz się również biochemii, technologii chemicznej, chemii rolnej i ochrony środowiska. 

Dowiadujesz się jak odpowiednio dobrać urządzenia i procesy technologiczne dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dyplom uzyskany po ukończeniu jednego z interdyscyplinarnych kierunków rolniczych, umożliwia Ci podjęcie pracy jako manager w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, pracownik przedsiębiorstw sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, pracownik administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem

 

KIERUNKI ROLNICZE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotronika I stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka II stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ROLNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
G
H
I
K
L
O
P
R
S
T
U
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW ROLNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki rolnicze:

LEŚNICTWO

Uniwersytet Rzeszowski

Politechnika Białostocka

Politechnika Bydgoska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze:

AGROBIZNES
OGRODNICTWO
ROLNICTWO

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

POPULARNE KIERUNKI ROLNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW ROLNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń
 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)