Kierunki studiów biologiczne i przyrodnicze

Kierunki studiów biologiczne i przyrodnicze

Kierunki studiów biologiczne i przyrodnicze

Największy wybór kierunków

biologicznych w Polsce

Odkryj ponad studia biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów biologiczne i przyrodnicze 2024

 

Kierunki studiów biologiczne i przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki biologiczne i przyrodnicze w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język obcy, fizyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski oraz matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
 

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacja zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Applied biosences I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia przemysłowa I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia integralna II stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Ekspert bioróżnorodności I stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geośrodowisko miasta II stopnia stacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Green economy - zielona gospodarka I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Monitoring biologiczny i ochrona przyrody I stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona bioróżnorodności I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Paleobiologia II stopnia stacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustainable horticulture II stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie II stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akwakultura - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Behawiorystyka zwierząt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bioinformatyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biologia molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnozowanie stanu upraw rolnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Drzewa w mieście – pielęgnacja i utrzymanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studai podyplomowe podyplomowe online
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologia w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore) - studia podyplomowe podyplomowe online
Enologia (winiarstwo) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka z elementami dekoracji wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe online
Hodowla koni i jeździectwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hodowla lasu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hydrogeologia w procedurach administracyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Klimat i ekologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kryminalistyka daktyloskopijna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zielona transformacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Menadżer środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Miejskie ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena, środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Monitoring środowiska przyrodniczego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii - przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Naukowe podstawy treningu koni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska z elementami zielonej energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony środowiska i klimatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów i zieleni we wnętrzach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przyroda dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjologia ekologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania środowiskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zioła w diecie, profilaktyce i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia winiarstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
The legal technologist - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie i środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zielarstwo i fitoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zioła i nutraceutyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES
BIOTECHNOLOGIA
BIOTECHNOLOGY

Pokaż więcej

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)