Kierunki studiów wojskowe

Kierunki studiów wojskowe

Kierunki studiów wojskowe

Największy wybór kierunków

wojskowych w Polsce

Odkryj studia wojskowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów wojskowe 2024

Kierunki studiów wojskowe w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki wojskowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, matematyka, język angielski lub inny język obcy, fizyka oraz informatyka. Dodatkowo przeprowadzony może zostać sprawdzian sprawoności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów

Jesteś w doskonałej formie zdrowotnej i fizycznej. Nie obawiasz się strzałów, wysokości i nie przespanych nocy. Przyszłość swą wiążesz ze służba dla innych. Kierunki wojskowe zapewnią Ci zarówno prestiż, jak i dobrze płatną, przyszłościową posadę.

Decydując się na kierunki wojskowe do wyboru masz szereg kierunków technicznych, takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia czy logistyka. W ofercie szkół wyższych znajdują się również kierunki lekarskie.

Nauczysz się ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz umiejętności praktycznych pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa. Dowiesz się jak gospodarować zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej.

Kończąc kierunek wojskowy, oprócz tytułu magistra, uzyskasz oficerski stopień podporucznika oraz gwarancję zatrudnienia w armii. Dodatkowo pracować możesz w przemyśle zbrojeniowym oraz w militarnych i niemilitarnych ogniwach systemu ochronnego.

 

KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Kierunek lekarski w ramach limitu mon jednolite stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logistyka wojskowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe stosunki wojskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacyjno - prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo wojskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe online

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki wojskowe:

STUDIA WOJSKOWE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki wojskowe:

WOJSKOZNAWSTWO

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)