Kierunki studiów architektoniczne

Kierunki studiów architektoniczne

Kierunki studiów architektoniczne

Największy wybór kierunków

architektonicznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków architektonicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów architektoniczne - 2024

Kierunki studiów architektoniczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki architektoniczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, historia sztuki, geografia, matematyka, język polski, fizyka czy informatyka. Ponadto przeprowadzany jest egzamin z rysunku. 

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
 

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Akademia architekta wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja wnętrz i home staging - studia podyplomowe podyplomowe online
Archi:kultura - edukator architektoniczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Architektura i budownictwo proekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura krajobrazu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Architektura multimedialna. bim + wizualność + mobilność - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Architektura wnętrz i design - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz i wzornictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Badania i analiza architektury historycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - building information modeling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo - przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Budownictwo drewniane - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo infrastrukturalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo ogólne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Dekorator wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe online
Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyscypliny plastyczne w architekturze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Esg w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Home staging i organizacja przestrzeni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Infrastruktura drogowa w lasach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań - studia podyplomowe podyplomowe online
Podstawy architektury systemów informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Proces inwestycyjny - budowlany - zagadnienia proceduralne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie geotechniczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie i aranżacja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe online
Projektowanie i architektura zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3d - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów przydomowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie, utrzymanie i budowa dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Solution architecture academy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ślad węglowy i certyfikacja w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Techniki wizualne w budownictwie i architekturze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia budowy dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzeni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzenne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane zagadnienia bim w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW ARCHITEKTONICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
BUDOWNICTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Politechnika Rzeszowska

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
CIVIL ENGINEERING

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Pokaż więcej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki architektura i budownictwo:

BUDOWNICTWO
CHEMIA BUDOWLANA
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW ARCHITEKTONICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
H
I
K
O
P
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach architektonicznych

Jak wyglądają studia na kierunkach architektonicznych

Pojęcia żelbetonu czy obciążenia nie przyprawiają Cię o gęsią skórkę. A matematyka jest dla Ciebie czystą przyjemnością. W przyszłości chciałbyś, aby Twoim nazwiskiem sygnowane były największe architektoniczne projekty świata.

Nie boisz się wysokości oraz z chęcią zobaczysz, jak zaprojektowany przez Ciebie budynek wpisuje się w architektoniczny krajobraz miasta. Studia na kierunkach architektonicznych i budownictwie to nie lada wyzwania, jednak jeśli mierzysz wysoko i pragniesz realnie zmieniać oblicze świata, są właśnie dla Ciebie.

Podczas studiów nauczysz się projektować nowoczesne budynki nawiązując do historii architektury. Tok kształcenia obejmuje przedmioty takie jak: fizyka budowli, prawo budowlane czy ekonomia. Studia pomogą Ci w przyswojeniu wiedzy z zakresu technicznego języka obcego.

Absolwenci kierunków architektonicznych, zatrudnienie znajdą w pracowniach projektowych, architektonicznych i urbanistycznych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej.

 

 

Typ studiów

Kierunki studiów architektonicznych można podzielić na:

 • I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • II stopnia (magisterskie),
 • jednolite magisterskie

 

Jeśli nie boisz się wyzwań stawianych przez przedmioty takie jak matematyka czy fizyka oraz dysponujesz talentem plastycznym, to studia architektoniczne czekają właśnie na ciebie.

Uczelnie w Polsce przygotowały bardzo ciekawą ofertę kierunkową, dzięki której każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź na początku, jak kierunki studiów architektonicznych wyglądają od strony formalnej!

Większość studentów swoją przygodę rozpocznie od kształcenia I stopnia. Studenci podczas tych lat nauki zdobywać będą unikalną wiedzę i umiejętności na podstawowym poziomie. Zakończenie nauki I stopnia pozwala na rozpoczęcie także pierwszych aktywności zawodowych.

Każdy po obronie pracy dyplomowej może kontynuować swoją naukę na studiach II stopnia, które zagwarantuję pełnię wykształcenia. Tytuł magistra otworzy również niemal wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

W ofercie studiów architektonicznych znalazła się również propozycja kształcenia jednolitego magisterskiego. Studenci otrzymują wtedy jeden tytuł na zakończenie nauki, która ma charakter nieprzerwany. Studia jednolite magisterskie charakteryzuje znaczna obszerność materiału – pierwsze semestry nauki mają charakter wprowadzający, więc ich zakończenie nie daje jeszcze żadnych zawodowych kwalifikacji.

 

 

Tryb studiów

Na studentów czekają również zajęcia w dwóch trybach:

 • studia stacjonarne (dzienne);
 • studia niestacjonarne.

 

Jeśli nie wiesz, które z nich wybrać, zastanów się, jak chcesz, by wyglądała twoja nauka. Studia stacjonarne to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą skupić się przede wszystkim na nauce. Zajęcia w tym trybie odbywają się bowiem od poniedziałku do piątku, dzięki czemu zdobywałbyś wiedzę w sposób systematyczny.

Jeśli chciałbyś z kolei łączyć ze sobą różne aktywności, przykładowo – pracę z nauką, możesz wybrać studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach architektonicznych

Ile trwają studia na kierunkach architektonicznych

Studia architektoniczne na kierunku architektura trwają łącznie sześć lat. Studia I stopnia trwają 4 lata (6 semestów) i kończą się tytułem iżyniera architekta. Z kolei studia II stopnia trwają 2 lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Studia jednolite trwają 6 lat.

 

 

Kierunki studiów architektoniczne

Kierunki studiów architektoniczne

Kierunki studiów architektonicznych – które z nich wybrać? Wbrew pozorom wybór wcale nie musi być taki łatwy.

Wystarczy przyjrzeć się dokładnie propozycjom, jakie zostały przygotowane przez poszczególne ośrodki akademickie w Polsce. W praktyce oznacza to, że lista kierunków jest całkiem długa. To daje również szansę na to, że uda ci się wybrać taką propozycję kształcenia, która spełniać będzie twoje wszystkie intelektualne oczekiwania.

Jakie kierunki studiów architektonicznych można dostrzec zatem w ofercie uczelni w Polsce? Widzimy, że kierunki te cechuje bardzo duża różnorodność. Znalazły się wśród nich propozycje, które cechuje oczywiście bardzo długa tradycja akademicka. To między innymi architektura, architektura wnętrz czy budownictwo. Myślisz jednak, że to koniec? Nic bardziej mylnego! Na liście odnaleźć można znacznie bardziej innowacyjne kierunki.

Wszystko zależy od tego, czy swoją zawodowa przyszłość chciałbyś związać z projektowaniem czy może bliższa będzie dla ciebie strona wykonawcza? Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, możesz mieć pewność, że znajdziesz kierunek, odzwierciedlający twoje potrzeby!

 

Najpopularniejsze kierunki studiów z zakresu architektury i budownictwa:

 • architektura;
 • architektura wnętrz;
 • architektura krajobrazu;
 • budownictwo;
 • budownictwo zrównoważone;
 • rewitalizacja miast;
 • design krajobrazu;
 •  itd.

 

 

Gdzie studiować kierunki architektoniczne?

Gdzie studiować kierunki architektoniczne?

Wybrałeś już kierunek studiów? W takim razie teraz czas na to, by zastanowić się, w jakim mieście chcesz rozpocząć swoje kształcenie wyższe.

Ten wybór również wcale nie należy do najłatwiejszych. Dziś bowiem atrakcyjne ośrodki akademickie można odnaleźć w niemal każdym dużym mieście. Jak zatem podjąć decyzję?

Przede wszystkim na początku zastanów się, które miasto wydaje ci się najbardziej atrakcyjne. Pomyśl, czy chcesz kształcić się blisko domu czy może bardziej interesuje cię przeprowadzka? Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, możesz mieć pewność, że czekać na ciebie będzie bogata oferta różnorodnych szkół wyższych, które oferują kierunki studiów architektonicznych.

Jeżeli interesują cię kierunki takie jak architektura czy budownictwo, to kształcić się będziesz przede wszystkim na politechnikach i uczelniach technicznych. Z kolei bardziej artystyczne propozycje dydaktyczne odnajdziesz przykładowo na Akademiach Sztuk Pięknych. Zastanów się zatem odpowiednio wcześnie, jaka z uczelnianych ofert jest ci bliższa!

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki studiów architektonicznych to przykładowo:

 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie;
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego itd.

 

 

Jak wybrać kierunek architektoniczny, aby mieć dobrą pracę?

Jak wybrać kierunek architektoniczny, aby mieć dobrą pracę?

Presja związana z wyborem kierunku studiów jest ogromna. To bowiem od tego, jaką decyzję podejmiesz dziś, zależy to, czym zajmować się będziesz za kilka lat.

A przecież każdy chciałby mieć pewność, że będzie mieć dobrą i satysfakcjonującą pracę. Co należy zatem zrobić, by ją taką uczynić? Oczywiście możesz śledzić trendy pojawiające się na aktualnym rynku pracy – najważniejsze jest jednak to, byś decyzję o kształceniu wyższym podejmował w zgodzie ze sobą.

Na początku zacznij od wyboru kierunku, który zgodny jest z twoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami – to w przypadku kierunków studiów architektonicznych jest niezwykle ważne.

Pamiętaj, że architektura wnętrz znacznie różni się od budownictwa, ponieważ wymaga wysoko rozwiniętego zmysłu plastycznego. Jeśli wybierzesz propozycję kształcenia zgodną z własnymi predyspozycjami, możesz mieć pewność, że będzie to pierwszy krok do sukcesu!

Zastanów się również nad tym, co właściwie dla ciebie oznacza termin taki jak dobra praca! Pomyśl nad tym, czy chcesz założyć własną działalność gospodarczą, zależy ci na pracy w lokalnej firmie czy może chciałbyś pracować dla jednego z architektonicznych gigantów? Każda z takich aktywności zawodowych wygląda bowiem inaczej! Pomyśl również na to, jakie są twoje zawodowe oczekiwania. Wtedy znacznie łatwiej będzie ci znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie!

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • architekt;
 • architekt wnętrz;
 • inżynier budownictwa;
 • projektant;
 • inspektor nadzoru budowlanego;
 • architekt krajobrazu;
 • planista;
 • urbanista;
 • specjalista zajmujący się wzornictwem.

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą

Jak wybrać uczelnię wyższą

Wybór uczelni wyższej wcale nie jest najłatwiejszy. Co należy zrobić, by podjąć dobrą decyzję? Jakimi wskazówkami warto się kierować? To między innymi tego typu pytania kłębią się w głowie każdego maturzysty.

Na samym początku pomyśl o tym, w jakim mieście akademickim chcesz rozpocząć swoją przygodę z architektonicznymi kierunkami studiów.

Chciałbyś spróbować swoich sił w Krakowie lub Warszawie? A może jednak wolisz poszukać uczelni w swoim rodzinnym mieście? Odpowiedz sobie na to pytanie i podczas poszukiwania szkoły wyższej idealnej kieruj się kilkoma wskazówkami. Oto one:

 • przeanalizuj program kształcenia: dzięki temu będziesz wiedział, jakich zajęć się spodziewać, sprawdzisz również jaki jest stosunek wykładów do zajęć praktycznych! Pamiętaj – dziś to przede wszystkim umiejętności oparte na stabilnych podstawach teoretycznych są najważniejsze;

 • odwiedzaj stronę internetową uczelni: dzięki temu będziesz śledzić wszystkie wiadomości na bieżąco, zobaczysz również jak wygląda taka zdalna forma komunikacji ze studentami;

 • nie bój się pytać: czytaj opinie w Internecie, sprawdź, co inni studenci sądzą o wybranej przez ciebie uczelni. Im więcej różnorodnych informacji zbierzesz, tym większa jest szansa, że będziesz w przyszłości zadowolony z podjętego wyboru.

 • weź udział w dniach otwartych wybranej przez siebie uczelni: to idealna okazja, by przyjrzeć się danemu ośrodki akademickiego z zewnątrz, porozmawiać z wykładowcami, studentami i zebrać różnorodne informacje nie tylko w odniesieniu do kształcenia. Podczas dni otwartych zobaczysz również, jak dana uczelnia po prostu funkcjonuje!

 

 

Czy warto iść na studia i wybrać kierunki studiów architektonicznych?

Czy warto iść na studia i wybrać kierunki studiów architektonicznych?

Wiesz, że chciałbyś w przyszłości zająć się tworzeniem unikalnych projektów budynków? A może widzisz się w roli dekoratora wnętrz. Może w twojej głowie kiełkuje wizja związana z nadzorem budowlanym?

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę zawodową obierzesz w tym obszarze, to jedno jest pewne – na początku będzie ci potrzebne wykształcenie wyższe. Czy to wystarczający argument za tym, by iść na studia?

Na studia warto również iść z wielu innych względów. Będzie to czas znacznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji. Jeśli wybierzesz nowoczesną uczelnię wyższą, czeka cię także dostęp do różnorodnych praktyk i staży, dzięki którym zadbasz o rozwój doświadczenia. Dlaczego więc nie skorzystać z tych możliwości?

Kierunki studiów architektonicznych cieszą się od wielu lat dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. To właśnie dzięki nim będziesz mógł liczyć na szybkie znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia nie tylko w Polsce, lecz również na arenie międzynarodowej!

Absolwenci kierunków studiów architektonicznych dysponują szeregiem unikalnych umiejętności, które sprawiają, że szybko odnajdują się oni na aktualnym rynku pracy! Pamiętaj jednak o tym, by zdecydować się na ten typ kształcenia wyłącznie wtedy gdy czujesz, że twoje predyspozycje plastyczne i łatwość w nauce przedmiotów ścisłych są na najwyższym poziomie!

 

 

 

Komentarze (0)