Spis kierunków studiów

Miejscowość
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
 
 

Spis kierunków studiów 2023/2024

Lp. Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
1. Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
2. Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
3. Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
4. Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
5. Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
6. Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
7. Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
8. Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
9. Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
10. Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
11. Administracja systemami bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
12. Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
13. Administration I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
14. Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
15. Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
16. Advanced analytics – big data II stopnia stacjonarne
17. Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
18. Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
19. Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
20. African studies II stopnia stacjonarne
21. Agriculture I stopnia, II stopnia stacjonarne
22. Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
23. Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
24. Agroekologia I stopnia stacjonarne
25. Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
26. Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
27. Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
28. Aktorstwo jednolite stacjonarne
29. Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
30. Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
31. Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
32. Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
33. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
34. Akustyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
35. Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
36. Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
37. Analityk finansowy 2.0 I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
38. Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
39. Analityka biznesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
40. Analityka biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
41. Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
42. Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
43. Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
44. Analityka danych ekonomicznych II stopnia stacjonarne
45. Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
46. Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
47. Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
48. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
49. Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
50. Analityka kryminalistyczna i sądowa II stopnia niestacjonarne
51. Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
52. Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
53. Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
54. Analityka weterynaryjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
55. Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
56. Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
57. Analiza danych – big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
58. Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
59. Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
60. Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
61. Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
62. Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
63. Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
64. Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
65. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
66. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
67. Animaloterapia II stopnia stacjonarne
68. Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
69. Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
70. Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
71. Applied anthropology I stopnia stacjonarne
72. Applied informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
73. Applied mathematics II stopnia stacjonarne
74. Applied psychology I stopnia stacjonarne
75. Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
76. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
77. Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
78. Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
79. Archeometria II stopnia stacjonarne
80. Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
81. Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
82. Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
83. Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
84. Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
85. Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
86. Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
87. Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
88. Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
89. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
90. Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
91. Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
92. Art & design II stopnia stacjonarne
93. Art & science II stopnia stacjonarne
94. Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
95. Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
96. Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
97. Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
98. Audiofonologia I stopnia stacjonarne
99. Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
100. Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
101. Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
102. Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
103. Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
104. Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
105. Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
106. Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
107. Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
108. Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
109. Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
110. Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
111. Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
112. Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
113. Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
114. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
115. Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
116. Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
117. Aviation management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
118. Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
119. Bachelor in management I stopnia stacjonarne
120. Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
121. Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
122. Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
123. Baltic region studies I stopnia stacjonarne
124. Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
125. Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
126. Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
127. Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
128. Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
129. Bezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
130. Bezpieczeństwo - studia online I stopnia, II stopnia online
131. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
132. Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
133. Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
134. Bezpieczeństwo i obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
135. Bezpieczeństwo i porządek publiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
136. Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
137. Bezpieczeństwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
138. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
139. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe - studia online II stopnia online
140. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia niestacjonarne
141. Bezpieczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
142. Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
143. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
144. Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
145. Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
146. Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
147. Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
148. Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
149. Bezpieczeństwo narodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
150. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
151. Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
152. Bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne
153. Bezpieczeństwo publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
154. Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
155. Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
156. Bezpieczeństwo transgraniczne I stopnia stacjonarne
157. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
158. Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
159. Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
160. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
161. Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia, II stopnia online
162. Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II stopnia stacjonarne
163. Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
164. Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
165. Big data analytics II stopnia stacjonarne
166. Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
167. Bioanalityka chemiczna I stopnia stacjonarne
168. Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
169. Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
170. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
171. Bioetyka II stopnia stacjonarne
172. Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
173. Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
174. Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
175. Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
176. Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
177. Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
178. Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
179. Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
180. Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
181. Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
182. Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
183. Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
184. Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
185. Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
186. Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
187. Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
188. Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
189. Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
190. Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
191. Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
192. Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
193. Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
194. Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
195. Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
196. Biomedical sciences I stopnia stacjonarne
197. Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
198. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
199. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
200. Biostatystyka II stopnia stacjonarne
201. Biostatystyka kliniczna I stopnia stacjonarne
202. Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
203. Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
204. Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
205. Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
206. Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
207. Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
208. Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
209. Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
210. Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
211. Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
212. Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
213. Bohemistyka antropologiczno kulturowa I stopnia stacjonarne
214. Borders and boundaries studies II stopnia stacjonarne
215. Branding miast i regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
216. Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
217. Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
218. Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
219. Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
220. Budowa maszyn i okrętów I stopnia niestacjonarne
221. Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
222. Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
223. Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
224. Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
225. Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
226. Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
227. Business and finance management II stopnia stacjonarne
228. Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
229. Business economics I stopnia stacjonarne
230. Business engineering I stopnia stacjonarne
231. Business intelligence w gospodarce I stopnia stacjonarne
232. Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
233. Business management and leadership I stopnia stacjonarne
234. Business studies I stopnia stacjonarne
235. Business, society and technology I stopnia stacjonarne
236. Business, society and technology - ścieżka angielska I stopnia stacjonarne
237. Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska I stopnia stacjonarne
238. Bussiness analytics I stopnia stacjonarne
239. Central europe in the international perspective II stopnia stacjonarne
240. Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
241. Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
242. Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
243. Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
244. Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
245. Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
246. Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
247. Chemia i inżynieria materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
248. Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
249. Chemia i toksykologia sądowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
250. Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne
251. Chemia kosmetyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
252. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
253. Chemia kryminalistyczna II stopnia stacjonarne
254. Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia stacjonarne
255. Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
256. Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
257. Chemia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
258. Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
259. Chemia stosowana I stopnia stacjonarne
260. Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
261. Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia, II stopnia stacjonarne
262. Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
263. Chemical engineering I stopnia stacjonarne
264. Chemical engineering and technology I stopnia stacjonarne
265. Chemical technology I stopnia, II stopnia stacjonarne
266. Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
267. Chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
268. Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
269. Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
270. Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
271. Clean energy II stopnia stacjonarne
272. Cloud computing I stopnia stacjonarne
273. Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
274. Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
275. Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
276. Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
277. Cognitive science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
278. Cognitive science - studia online I stopnia online
279. Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
280. Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
281. Computer & software engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
282. Computer engineering I stopnia stacjonarne
283. Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
284. Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
285. Computer science - studia online I stopnia, II stopnia online
286. Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
287. Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
288. Computing I stopnia stacjonarne
289. Computing science I stopnia stacjonarne
290. Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
291. Cosmetology I stopnia stacjonarne
292. Creative management I stopnia stacjonarne
293. Creative management in new media II stopnia stacjonarne
294. Criminal justice I stopnia stacjonarne
295. Criminology and criminal justice I stopnia stacjonarne
296. Criminology and forensic science I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
297. Criminology and forensic science - studia online I stopnia, II stopnia online
298. Cultural communication I stopnia stacjonarne
299. Cultures and religions of the world I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
300. Cyber security I stopnia stacjonarne
301. Cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
302. Cyberbezpieczeństwo - studia online I stopnia online
303. Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
304. Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
305. Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
306. Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
307. Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
308. Data engineering I stopnia stacjonarne
309. Data science II stopnia stacjonarne
310. Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
311. Data science in economics I stopnia stacjonarne
312. Design I stopnia stacjonarne
313. Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
314. Design i zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
315. Design społeczny II stopnia stacjonarne
316. Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
317. Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
318. Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
319. Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
320. Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
321. Dietetics I stopnia stacjonarne, online
322. Dietetics - studia online I stopnia online
323. Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
324. Dietetyka - studia online I stopnia, II stopnia online
325. Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
326. Dietetyka i jakość żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
327. Dietetyka i promocja zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
328. Dietetyka i żywienie zbiorowe I stopnia stacjonarne
329. Dietetyka kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
330. Dietetyka w sporcie i rekreacji I stopnia stacjonarne
331. Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
332. Digital cultures II stopnia stacjonarne
333. Digital design I stopnia stacjonarne
334. Digital marketing II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
335. Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
336. Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
337. Doradztwo filozoficzne z mentoringiem II stopnia stacjonarne
338. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
339. Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
340. Doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
341. Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
342. Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
343. Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
344. Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
345. Dowodzenie i zarządzanie I stopnia stacjonarne
346. Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
347. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne
348. Dyplomacja I stopnia stacjonarne
349. Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
350. Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
351. Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie I stopnia stacjonarne
352. Dziennikarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
353. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
354. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
355. Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
356. Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
357. Dziennikarstwo i nowe media I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
358. Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
359. Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
360. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
361. E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
362. E-biznes I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
363. E-commerce II stopnia stacjonarne
364. E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
365. E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
366. E-historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
367. E-sport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
368. Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
369. Economic diplomacy and statecraft II stopnia stacjonarne
370. Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
371. Economics - studia online I stopnia, II stopnia online
372. Economics and it applications I stopnia stacjonarne
373. Edukacja artystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
374. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
375. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
376. Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
377. Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
378. Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
379. Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
380. Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
381. Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
382. Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
383. Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
384. Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
385. Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
386. Ekomiasto I stopnia stacjonarne
387. Ekonometria i analityka danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
388. Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
389. Ekonomia - studia online I stopnia, II stopnia online
390. Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
391. Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
392. Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
393. Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
394. Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
395. Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
396. Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
397. Ekoturystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
398. Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
399. Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
400. Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
401. Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
402. Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
403. Electronic and computer engineering I stopnia stacjonarne
404. Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
405. Electronics and telecommunications I stopnia stacjonarne
406. Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
407. Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
408. Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
409. Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
410. Elektroniczne systemy mechatroniki II stopnia stacjonarne
411. Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
412. Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
413. Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
414. Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
415. Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
416. Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
417. Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
418. Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
419. Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
420. Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
421. Energetyka jądrowa II stopnia stacjonarne
422. Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
423. Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
424. Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
425. Energy and environmental engineering II stopnia stacjonarne
426. Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
427. Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
428. English for business purposes I stopnia stacjonarne
429. English in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
430. English in public communication I stopnia stacjonarne
431. English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
432. English philology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
433. English philology - studia online I stopnia online
434. English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
435. English studies I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
436. English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
437. Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
438. Environmental and land engineering II stopnia stacjonarne
439. Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
440. Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
441. Environmental management II stopnia stacjonarne
442. Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
443. Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
444. Environmental quality management II stopnia stacjonarne
445. Esg in finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
446. Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
447. Etnolingwistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
448. Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
449. Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
450. Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
451. Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
452. European banking and insurance in digital environment II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
453. European cultures I stopnia stacjonarne
454. European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
455. European legal studies I stopnia stacjonarne
456. European politics and economics I stopnia stacjonarne
457. European studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
458. Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
459. Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
460. Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
461. Executive mba II stopnia niestacjonarne
462. Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
463. Family studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
464. Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
465. Fashion design I stopnia stacjonarne
466. Film eksperymentalny I stopnia, II stopnia stacjonarne
467. Film i fotografia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
468. Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
469. Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
470. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
471. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
472. Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
473. Filologia angielska I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
474. Filologia angielska - studia online I stopnia, II stopnia online
475. Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
476. Filologia angielska w edukacji II stopnia stacjonarne
477. Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia, II stopnia stacjonarne
478. Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
479. Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
480. Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
481. Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia stacjonarne
482. Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
483. Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
484. Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
485. Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim I stopnia stacjonarne
486. Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
487. Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
488. Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
489. Filologia angielsko - chińska I stopnia stacjonarne
490. Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne
491. Filologia arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
492. Filologia bałkańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
493. Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
494. Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
495. Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia stacjonarne
496. Filologia czeska I stopnia stacjonarne
497. Filologia francuska I stopnia, II stopnia stacjonarne
498. Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
499. Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
500. Filologia germańska - studia online I stopnia, II stopnia online
501. Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
502. Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
503. Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
504. Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
505. Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
506. Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
507. Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
508. Filologia indyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
509. Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
510. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
511. Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
512. Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
513. Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
514. Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
515. Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
516. Filologia norweska I stopnia stacjonarne
517. Filologia norweska od podstaw I stopnia niestacjonarne
518. Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
519. Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
520. Filologia orientalna - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
521. Filologia orientalna - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
522. Filologia orientalna - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
523. Filologia orientalna - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
524. Filologia orientalna - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
525. Filologia orientalna - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
526. Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
527. Filologia polska - studia online I stopnia, II stopnia online
528. Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
529. Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
530. Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
531. Filologia portugalska I stopnia, II stopnia stacjonarne
532. Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
533. Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
534. Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
535. Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
536. Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
537. Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
538. Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
539. Filologia rumuńska I stopnia, II stopnia stacjonarne
540. Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
541. Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
542. Filologia szwedzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
543. Filologia ukraińska I stopnia stacjonarne
544. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
545. Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład II stopnia stacjonarne
546. Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
547. Filologia węgierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
548. Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
549. Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
550. Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
551. Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
552. Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
553. Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia stacjonarne
554. Finance I stopnia stacjonarne
555. Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
556. Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
557. Finance and accounting acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
558. Finance and accounting for business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
559. Finance and accounting with acca qualification II stopnia stacjonarne
560. Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
561. Financial accounting accredited by acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
562. Financial analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
563. Financial management I stopnia stacjonarne
564. Financial management and accounting I stopnia stacjonarne
565. Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
566. Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
567. Finanse i ekonomia biznesu II stopnia niestacjonarne
568. Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
569. Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
570. Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
571. Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
572. Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
573. Finanse i rachunkowość w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
574. Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
575. Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
576. Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
577. Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
578. Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
579. Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
580. Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
581. Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
582. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
583. Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
584. Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
585. Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
586. Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
587. Food engineering II stopnia stacjonarne
588. Food processing, safety and quality I stopnia stacjonarne
589. Food science: technology and nutrition I stopnia stacjonarne
590. Food technology II stopnia stacjonarne
591. Forest information technology II stopnia stacjonarne
592. Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
593. Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
594. Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
595. Fotonika I stopnia stacjonarne
596. Future mobility II stopnia stacjonarne
597. Game design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
598. Game development I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
599. Game studies I stopnia stacjonarne
600. Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
601. Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia, II stopnia stacjonarne
602. Gastronomia i catering dietetyczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
603. Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
604. Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
605. Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
606. Geoarcheologia jednolite stacjonarne
607. Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne
608. Geodezja i gospodarka nieruchomościami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
609. Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
610. Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
611. Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
612. Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
613. Geoenergetyka I stopnia stacjonarne
614. Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
615. Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
616. Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
617. Geografia i geoinformacja I stopnia stacjonarne
618. Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
619. Geografia i kształtowanie środowiska I stopnia stacjonarne
620. Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
621. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
622. Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
623. Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
624. Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
625. Geoinformatyka I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
626. Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
627. Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
628. Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
629. Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
630. Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
631. Geomonitoring I stopnia stacjonarne
632. Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
633. Geoslawistyka II stopnia stacjonarne
634. Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
635. Geoturystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
636. Geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia stacjonarne
637. German philology I stopnia stacjonarne, online
638. German philology - studia online I stopnia online
639. Germanistik I stopnia, II stopnia stacjonarne
640. Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
641. Germanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
642. Global and development studies I stopnia stacjonarne
643. Global business services I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
644. Global business, finance and governance I stopnia, II stopnia stacjonarne
645. Global change biology II stopnia stacjonarne
646. Global communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
647. Global finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
648. Global human resource management II stopnia stacjonarne
649. Global studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
650. Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance II stopnia stacjonarne
651. Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
652. Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
653. Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
654. Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
655. Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
656. Gospodarka i inżynieria wodna I stopnia stacjonarne
657. Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
658. Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
659. Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
660. Gospodarka o obiegu zamkniętym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
661. Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
662. Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
663. Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
664. Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
665. Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
666. Gospodarka przestrzenna - studia online I stopnia online
667. Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
668. Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia stacjonarne
669. Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
670. Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
671. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
672. Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
673. Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
674. Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
675. Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
676. Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
677. Grafika - studia online I stopnia, II stopnia online
678. Grafika artystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
679. Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
680. Grafika projektowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
681. Grafika reklamowa i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
682. Grafika użytkowa z reklamą I stopnia stacjonarne
683. Graphic arts II stopnia stacjonarne
684. Graphic design i technologie wizualne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
685. Groznawstwo I stopnia stacjonarne
686. Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
687. Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
688. Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
689. Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
690. Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
691. Hebraistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
692. Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
693. Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
694. Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
695. Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
696. Hispanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
697. Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
698. Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
699. Historia - studia nauczycielskie jednolite stacjonarne
700. Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
701. Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
702. Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej II stopnia stacjonarne
703. Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
704. Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
705. Historyczne praktyki wykonawcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
706. Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
707. Horticulture II stopnia stacjonarne
708. Hotelarstwo i animacja czasu wolnego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
709. Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
710. Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
711. Human resources i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
712. Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
713. Humanistyka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
714. Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
715. Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
716. Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
717. Hydrobiology I stopnia stacjonarne
718. Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
719. Iberoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
720. Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
721. Iberystyka: hispanistyka I stopnia stacjonarne
722. Iberystyka: portugalistyka I stopnia stacjonarne
723. Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
724. Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
725. Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
726. Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
727. Indywidualne studia międzyobszarowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
728. Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
729. Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość I stopnia stacjonarne
730. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
731. Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
732. Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
733. Information security I stopnia stacjonarne
734. Information technology I stopnia stacjonarne
735. Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
736. Informatyczne systemy automatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
737. Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
738. Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
739. Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
740. Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
741. Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
742. Informatyka algorytmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
743. Informatyka analityczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
744. Informatyka dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
745. Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
746. Informatyka geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
747. Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
748. Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
749. Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
750. Informatyka i systemy inteligentne I stopnia, II stopnia stacjonarne
751. Informatyka medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
752. Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
753. Informatyka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
754. Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
755. Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
756. Informatyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
757. Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
758. Informatyka w biznesie - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
759. Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
760. Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
761. Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
762. Informatyka w systemach i układach elektronicznych I stopnia stacjonarne
763. Infotronika II stopnia stacjonarne
764. Innovation management II stopnia stacjonarne
765. Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
766. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
767. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
768. Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
769. Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
770. Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
771. Instrumentalna analityka chemiczna I stopnia stacjonarne
772. Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
773. Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
774. Inteligentne systemy miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
775. Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
776. Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne
777. Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
778. Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
779. Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
780. Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
781. Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
782. Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
783. Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
784. International and european union business law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
785. International and political studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
786. International business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
787. International business economics II stopnia stacjonarne
788. International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
789. International business program II stopnia stacjonarne
790. International cultural studies II stopnia stacjonarne
791. International economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
792. International financial management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
793. International legal communication II stopnia stacjonarne
794. International logistics II stopnia stacjonarne
795. International management & intercultural communication - global mba II stopnia stacjonarne
796. International marketing I stopnia stacjonarne
797. International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
798. International master program in management accounting II stopnia stacjonarne
799. International mba II stopnia niestacjonarne
800. International politics and diplomacy II stopnia stacjonarne
801. International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
802. International relations and area studies I stopnia stacjonarne
803. International relations and european studies I stopnia stacjonarne
804. International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
805. International relations and security II stopnia stacjonarne, online
806. International relations and security - studia online II stopnia online
807. International security and development II stopnia stacjonarne
808. International studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
809. International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
810. International trade I stopnia stacjonarne
811. Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
812. Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
813. Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
814. Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
815. Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
816. Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
817. Inżynieria biokompozytów i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
818. Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
819. Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
820. Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
821. Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
822. Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
823. Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
824. Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
825. Inżynieria danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
826. Inżynieria e-commerce I stopnia niestacjonarne
827. Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
828. Inżynieria farmaceutyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
829. Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
830. Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
831. Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
832. Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
833. Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
834. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
835. Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
836. Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
837. Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
838. Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
839. Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
840. Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
841. Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
842. Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
843. Inżynieria jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
844. Inżynieria jakości produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
845. Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
846. Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
847. Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
848. Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
849. Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
850. Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
851. Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
852. Inżynieria materiałowa i recykling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
853. Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
854. Inżynieria mechaniczna I stopnia stacjonarne
855. Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
856. Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
857. Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
858. Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
859. Inżynieria metali I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
860. Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
861. Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
862. Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
863. Inżynieria naftowa i gazownicza II stopnia stacjonarne
864. Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
865. Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
866. Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
867. Inżynieria ochrony klimatu I stopnia stacjonarne
868. Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
869. Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
870. Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
871. Inżynieria odzysku surowców i energii I stopnia stacjonarne
872. Inżynieria ogólna I stopnia stacjonarne
873. Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
874. Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
875. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
876. Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych I stopnia stacjonarne
877. Inżynieria procesów biznesowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
878. Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
879. Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
880. Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
881. Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
882. Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
883. Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
884. Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne
885. Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
886. Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
887. Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
888. Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
889. Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
890. Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
891. Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
892. Inżynieria surowców mineralnych I stopnia stacjonarne
893. Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
894. Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
895. Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
896. Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
897. Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
898. Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
899. Inżynieria światłowodowa I stopnia stacjonarne
900. Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
901. Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
902. Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
903. Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne
904. Inżynieria w medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
905. Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
906. Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
907. Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
908. Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
909. It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne
910. Italianistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
911. Italianistyka - studia online I stopnia online
912. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
913. Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
914. Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
915. Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
916. Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
917. Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
918. Jazz i muzyka improwizowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
919. Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
920. Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
921. Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
922. Język biznesu I stopnia stacjonarne
923. Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
924. Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
925. Język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw I stopnia stacjonarne
926. Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
927. Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
928. Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
929. Języki obce w mediach i biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
930. Językoznawstwo i zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
931. Journalism and new media I stopnia stacjonarne
932. Journalism and social communication I stopnia stacjonarne
933. Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
934. Kameralistyka II stopnia stacjonarne
935. Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
936. Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
937. Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
938. Kierunek lekarski w ramach limitu mon jednolite stacjonarne
939. Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
940. Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
941. Kierunek prawno - finansowy I stopnia niestacjonarne
942. Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
943. Kinezjologia I stopnia niestacjonarne
944. Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
945. Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
946. Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
947. Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
948. Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne
949. Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
950. Komunikacja cyfrowa i media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
951. Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
952. Komunikacja i nowe media I stopnia stacjonarne
953. Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
954. Komunikacja internetowa I stopnia stacjonarne
955. Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
956. Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
957. Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
958. Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
959. Komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
960. Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
961. Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna II stopnia stacjonarne
962. Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
963. Komunikacja wizualna i projektowanie ux I stopnia stacjonarne
964. Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
965. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
966. Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
967. Koordynator medyczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
968. Korean studies II stopnia stacjonarne
969. Koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
970. Korozja II stopnia stacjonarne
971. Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
972. Kosmetologia - studia online II stopnia online
973. Kosmologia I stopnia stacjonarne
974. Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
975. Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
976. Kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
977. Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
978. Kryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
979. Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
980. Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
981. Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
982. Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
983. Kryminologia - studia online I stopnia, II stopnia online
984. Kryminologia i kryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
985. Kryminologia i kryminalistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
986. Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
987. Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
988. Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
989. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
990. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
991. Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
992. Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
993. Kultur und kommunikation II stopnia stacjonarne
994. Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
995. Kultura fizyczna osób starszych I stopnia, II stopnia stacjonarne
996. Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
997. Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
998. Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
999. Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1000. Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
1001. Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1002. Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1003. Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
1004. Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1005. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
1006. Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1007. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1008. Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
1009. Kultury i religie świata I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1010. Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
1011. Kuratorstwo i realizacja wystaw I stopnia, II stopnia stacjonarne
1012. Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1013. Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1014. Laboratoria kultury współczesnej II stopnia stacjonarne
1015. Language and communication in healthcare II stopnia stacjonarne
1016. Language, mind, technology II stopnia stacjonarne
1017. Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
1018. Law in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1019. Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
1020. Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1021. Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
1022. Lingwistyka II stopnia stacjonarne
1023. Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1024. Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
1025. Lingwistyka praktyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1026. Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
1027. Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1028. Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1029. Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1030. Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1031. Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1032. Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
1033. Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1034. Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
1035. Lingwistyka współczesna z językiem angielskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1036. Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
1037. Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
1038. Ll.m. international and european law II stopnia stacjonarne
1039. Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1040. Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
1041. Logistics and mobility II stopnia stacjonarne
1042. Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1043. Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1044. Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
1045. Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1046. Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1047. Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1048. Logistyka i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1049. Logistyka i spedycja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1050. Logistyka i transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1051. Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1052. Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1053. Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1054. Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1055. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1056. Logopedia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1057. Logopedia i pedagogika szkolna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1058. Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia, II stopnia stacjonarne
1059. Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1060. Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1061. Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
1062. Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
1063. Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
1064. Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
1065. Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1066. Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1067. Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1068. Machine learning II stopnia stacjonarne
1069. Malarstwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1070. Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1071. Management - studia online I stopnia, II stopnia online
1072. Management and finance I stopnia stacjonarne
1073. Management and law II stopnia stacjonarne
1074. Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1075. Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1076. Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
1077. Marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1078. Marketing and sales I stopnia stacjonarne
1079. Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1080. Marketing i biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1081. Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1082. Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
1083. Marketing i sprzedaż I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1084. Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
1085. Marketing internetowy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1086. Marketing w przemyśle I stopnia stacjonarne
1087. Master in big data science II stopnia stacjonarne, online
1088. Master in big data science - studia online II stopnia online
1089. Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1090. Master in international business II stopnia stacjonarne
1091. Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1092. Master in management - studia online II stopnia online
1093. Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
1094. Master of business studies II stopnia stacjonarne
1095. Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
1096. Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
1097. Master of operations management II stopnia stacjonarne
1098. Master’s degree in women’s and gender studies II stopnia stacjonarne
1099. Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
1100. Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1101. Matematyka i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1102. Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
1103. Matematyka komputerowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1104. Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
1105. Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1106. Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
1107. Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
1108. Matematyka z informatyką I stopnia stacjonarne
1109. Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
1110. Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
1111. Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
1112. Mathematical methods in data analysis I stopnia stacjonarne
1113. Mathematics II stopnia stacjonarne
1114. Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1115. Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1116. Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1117. Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1118. Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1119. Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1120. Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1121. Mechanika i robotyzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
1122. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1123. Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
1124. Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
1125. Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
1126. Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1127. Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1128. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1129. Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1130. Media I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1131. Media - studia online I stopnia, II stopnia online
1132. Media and communication in business I stopnia niestacjonarne
1133. Media and journalism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1134. Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
1135. Media content & creative writing II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1136. Media cultures I stopnia stacjonarne
1137. Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1138. Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
1139. Media i dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1140. Media i dziennikarstwo - studia online I stopnia online
1141. Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1142. Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
1143. Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1144. Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1145. Media społecznościowe i marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1146. Media społecznościowe i marketing cyfrowy - studia online I stopnia online
1147. Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1148. Mediacja sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1149. Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1150. Mediaworking - studia online I stopnia online
1151. Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
1152. Medical informatics I stopnia stacjonarne
1153. Medical physics I stopnia stacjonarne
1154. Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
1155. Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
1156. Medyczna biotechnologia molekularna jednolite stacjonarne
1157. Menedzerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1158. Menedżer administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1159. Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
1160. Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1161. Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
1162. Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
1163. Menedżerskie studia finansowo-prawne II stopnia stacjonarne
1164. Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1165. Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
1166. Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1167. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1168. Międzynarodowa komunikacja językowa I stopnia stacjonarne
1169. Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1170. Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1171. Międzynarodowe stosunki polityczne I stopnia stacjonarne
1172. Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1173. Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
1174. Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1175. Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1176. Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
1177. Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1178. Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
1179. Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1180. Mikrobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1181. Mikroelektronika II stopnia stacjonarne
1182. Mikroinformatyka systemów cyfrowych II stopnia stacjonarne
1183. Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
1184. Mining and geology II stopnia stacjonarne
1185. Modelling and data science I stopnia stacjonarne
1186. Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1187. Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1188. Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
1189. Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
1190. Modern management I stopnia, II stopnia stacjonarne
1191. Modern materials design and application II stopnia stacjonarne
1192. Modern materials for chemistry and medicinal applications II stopnia stacjonarne
1193. Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
1194. Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1195. Music in public space I stopnia stacjonarne
1196. Muzeologia I stopnia stacjonarne
1197. Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1198. Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1199. Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
1200. Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1201. Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1202. Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1203. Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
1204. Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
1205. Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
1206. Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1207. Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
1208. Nanotechnology II stopnia stacjonarne
1209. Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej I stopnia stacjonarne
1210. National security I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1211. Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
1212. Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
1213. Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
1214. Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1215. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
1216. Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski jednolite stacjonarne
1217. Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1218. Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1219. Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
1220. Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1221. Nauki społeczne stosowane I stopnia stacjonarne
1222. Navigation I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1223. Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1224. Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1225. Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1226. New media and public relations II stopnia stacjonarne, online
1227. New media and public relations - studia online II stopnia online
1228. Niderlandystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1229. Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
1230. Nieruchomości i gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1231. Nowe media I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1232. Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
1233. Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
1234. Nowe media i public relations II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1235. Nowe media w komunikacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1236. Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1237. Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
1238. Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1239. Nursing I stopnia stacjonarne
1240. Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1241. Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1242. Obronność państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1243. Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1244. Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1245. Oceanografia fizyczna stosowana II stopnia stacjonarne
1246. Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
1247. Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
1248. Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1249. Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo I stopnia stacjonarne
1250. Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
1251. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
1252. Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
1253. Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
1254. Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
1255. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia stacjonarne
1256. Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1257. Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
1258. Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1259. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1260. Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1261. Odnowa biologiczna I stopnia stacjonarne
1262. Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1263. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
1264. Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
1265. Okręty i konstrukcje morskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1266. Optoelektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
1267. Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1268. Optyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1269. Optyka okularowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1270. Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
1271. Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
1272. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1273. Organizowanie rynku pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
1274. Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
1275. Orientalistyka - afrykanistyka I stopnia stacjonarne
1276. Orientalistyka - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1277. Orientalistyka - hebraistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1278. Orientalistyka - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1279. Orientalistyka - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1280. Orientalistyka - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1281. Orientalistyka - koreanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1282. Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
1283. Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
1284. Orientalistyka - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1285. Orientalistyka - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1286. Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
1287. Painting I stopnia, II stopnia stacjonarne
1288. Paleobiologia II stopnia stacjonarne
1289. Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1290. Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1291. Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
1292. Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1293. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
1294. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
1295. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1296. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1297. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1298. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
1299. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1300. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
1301. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) - studia online jednolite online
1302. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
1303. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1304. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
1305. Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1306. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I stopnia stacjonarne
1307. Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1308. Pedagogika stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1309. Pedagogika szkolna z edukacją techniczną jednolite stacjonarne
1310. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
1311. Pedagogika środowiskowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1312. Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
1313. Pedagogy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1314. Penitencjarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1315. Performatyka II stopnia stacjonarne
1316. Pharmacy jednolite stacjonarne
1317. Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
1318. Physics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1319. Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
1320. Physics and astronomy II stopnia stacjonarne
1321. Physiotherapy jednolite stacjonarne
1322. Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1323. Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1324. Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
1325. Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1326. Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
1327. Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
1328. Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1329. Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1330. Pojazdy elektryczne i hybrydowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1331. Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1332. Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
1333. Political science I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
1334. Political science - studia online I stopnia online
1335. Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1336. Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1337. Politologia 2.0 I stopnia stacjonarne
1338. Politologia i stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1339. Polityka publiczna I stopnia niestacjonarne
1340. Polityka społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1341. Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1342. Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
1343. Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1344. Polonistyka I stopnia stacjonarne
1345. Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1346. Polonistyka-komparatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1347. Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
1348. Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1349. Położnictwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
1350. Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
1351. Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
1352. Portugalistyka II stopnia stacjonarne
1353. Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
1354. Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
1355. Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1356. Praca socjalna - studia online I stopnia, II stopnia online
1357. Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
1358. Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1359. Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1360. Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1361. Prawo II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1362. Prawo - studia online jednolite online
1363. Prawo dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1364. Prawo dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
1365. Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
1366. Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne, online
1367. Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online jednolite online
1368. Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1369. Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
1370. Prawo gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1371. Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
1372. Prawo i obronność I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1373. Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
1374. Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
1375. Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1376. Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
1377. Prawo międzynarodowe i unii europejskiej w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1378. Prawo nowych technologii II stopnia niestacjonarne
1379. Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
1380. Prawo służb mundurowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1381. Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
1382. Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1383. Prawo w biznesie - studia online I stopnia online
1384. Prawo w it II stopnia niestacjonarne
1385. Prawo w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1386. Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1387. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
1388. Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
1389. Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
1390. Proces wydawniczy i praktyka tekstu II stopnia stacjonarne
1391. Produkcja audiowizualna II stopnia stacjonarne
1392. Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1393. Produkcja i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1394. Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1395. Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
1396. Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1397. Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku I stopnia stacjonarne
1398. Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
1399. Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne II stopnia stacjonarne
1400. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1401. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1402. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1403. Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1404. Projektowanie i badania II stopnia stacjonarne
1405. Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
1406. Projektowanie i logistyka materiałów I stopnia stacjonarne
1407. Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1408. Projektowanie kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1409. Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
1410. Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
1411. Projektowanie mody I stopnia stacjonarne
1412. Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1413. Projektowanie produktu I stopnia stacjonarne
1414. Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu I stopnia stacjonarne
1415. Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
1416. Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
1417. Projektowanie ubioru i jego konteksty I stopnia stacjonarne
1418. Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1419. Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1420. Projektowanie żywności niskoprzetworzonej I stopnia stacjonarne
1421. Protetyka słuchu I stopnia, II stopnia stacjonarne
1422. Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
1423. Przedsiębiorczość cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1424. Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1425. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1426. Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
1427. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1428. Przekład literacki II stopnia stacjonarne
1429. Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
1430. Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
1431. Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
1432. Przemysł 4.0 II stopnia stacjonarne
1433. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
1434. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
1435. Psychofizyczne kształtowanie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1436. Psychokryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1437. Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1438. Psychologia - studia online I stopnia, II stopnia, jednolite online
1439. Psychologia dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1440. Psychologia dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
1441. Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
1442. Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
1443. Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne, online
1444. Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online jednolite online
1445. Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1446. Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
1447. Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1448. Psychologia w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1449. Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1450. Psychology I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1451. Psychology - studia online I stopnia, II stopnia, jednolite online
1452. Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
1453. Psychoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1454. Public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
1455. Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1456. Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
1457. Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1458. Publikowanie współczesne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1459. Quality and management production I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1460. Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1461. Quantitative methods in economics and information systems I stopnia stacjonarne
1462. Quantum information technology II stopnia stacjonarne
1463. Rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1464. Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia stacjonarne
1465. Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1466. Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1467. Rachunkowość i podatki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1468. Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1469. Radiogenomika II stopnia stacjonarne
1470. Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1471. Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore I stopnia stacjonarne
1472. Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1473. Raw materials value chain II stopnia stacjonarne
1474. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1475. Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
1476. Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
1477. Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1478. Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
1479. Religioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1480. Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
1481. Resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1482. Resocjalizacja - studia online I stopnia, II stopnia online
1483. Resocjalizacja z kryminologią I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1484. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną I stopnia stacjonarne
1485. Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
1486. Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
1487. Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
1488. Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1489. Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1490. Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne
1491. Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1492. Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1493. Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1494. Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1495. Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1496. Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1497. Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
1498. Rozwój zasobów ludzkich II stopnia stacjonarne
1499. Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1500. Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
1501. Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
1502. Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
1503. Rysunek I stopnia stacjonarne
1504. Rzeźba II stopnia, jednolite stacjonarne
1505. Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1506. Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
1507. Scenografia II stopnia, jednolite stacjonarne
1508. Scenografia i przestrzeń wirtualna I stopnia stacjonarne
1509. Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1510. Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1511. Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1512. Skandynawistyka - język norweski I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1513. Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1514. Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1515. Smart manufacturing II stopnia stacjonarne
1516. Social sciences I stopnia stacjonarne
1517. Social work I stopnia stacjonarne
1518. Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1519. Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1520. Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1521. Socjologia bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1522. Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
1523. Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1524. Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia stacjonarne
1525. Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
1526. Socjologia organizacji i zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1527. Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1528. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
1529. Specialized english for business II stopnia stacjonarne
1530. Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
1531. Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1532. Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1533. Sport - esport I stopnia stacjonarne
1534. Sport - piłka nożna I stopnia stacjonarne
1535. Sport - sporty walki I stopnia stacjonarne
1536. Sport i bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
1537. Sport i turystyka na terenach górskich I stopnia stacjonarne
1538. Sport i wellness I stopnia stacjonarne
1539. Sport management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1540. Sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopnia stacjonarne
1541. Sprzedaż i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1542. Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
1543. Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1544. Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1545. Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
1546. Strategie rozwoju biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1547. Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
1548. Studia anglistyczno-slawistyczne I stopnia stacjonarne
1549. Studia azjatyckie I stopnia stacjonarne
1550. Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
1551. Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
1552. Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
1553. Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1554. Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
1555. Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1556. Studia kanadyjskie II stopnia stacjonarne
1557. Studia menadżersko-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1558. Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1559. Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1560. Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1561. Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
1562. Studia miejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1563. Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
1564. Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
1565. Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
1566. Studia nad cywilizacjami I stopnia stacjonarne
1567. Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
1568. Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
1569. Studia nad migracjami i mobilnością II stopnia stacjonarne
1570. Studia nad wizualnością - visual studies I stopnia stacjonarne
1571. Studia nad wojną i wojskowością I stopnia stacjonarne
1572. Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
1573. Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1574. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
1575. Studia o niemczech I stopnia stacjonarne
1576. Studia o polsce I stopnia stacjonarne
1577. Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1578. Studia polskie dla cudzoziemców I stopnia stacjonarne
1579. Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
1580. Studia polsko - ukraińskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1581. Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
1582. Studia romanistyczne II stopnia stacjonarne
1583. Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
1584. Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
1585. Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1586. Studia strategiczne nad azją II stopnia stacjonarne
1587. Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1588. Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1589. Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne I stopnia stacjonarne
1590. Studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia stacjonarne
1591. Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1592. Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1593. Studia w języku ukraińskim I stopnia stacjonarne
1594. Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1595. Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1596. Studia z programem mba II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1597. Studia z programem mba - studia online II stopnia online
1598. Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
1599. Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
1600. Sustainability studies II stopnia stacjonarne
1601. Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
1602. Sustanability management I stopnia stacjonarne
1603. Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
1604. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1605. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1606. Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
1607. Systemy teleinformatyczne II stopnia stacjonarne
1608. Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1609. Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
1610. Sztuka cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1611. Sztuka i edukacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1612. Sztuka i media I stopnia stacjonarne
1613. Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1614. Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia, II stopnia stacjonarne
1615. Sztuka kreatywnego pisania I stopnia stacjonarne
1616. Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1617. Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1618. Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1619. Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
1620. Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
1621. Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
1622. Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1623. Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1624. Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
1625. Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1626. Środki transportu i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1627. Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
1628. Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1629. Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1630. Teatrologia II stopnia stacjonarne
1631. Technical physics I stopnia stacjonarne
1632. Technika rolnicza i agrotronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1633. Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1634. Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
1635. Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
1636. Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1637. Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1638. Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
1639. Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
1640. Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1641. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1642. Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
1643. Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1644. Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1645. Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1646. Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe jednolite stacjonarne
1647. Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
1648. Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1649. Technologie finansowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1650. Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1651. Technologie kognitywne i media społecznościowe I stopnia stacjonarne
1652. Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
1653. Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
1654. Technologie materiałowe i spawalnicze I stopnia stacjonarne
1655. Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
1656. Technologie przełomowe jednolite stacjonarne
1657. Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
1658. Technologie wodorowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1659. Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
1660. Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych I stopnia stacjonarne
1661. Telecommunications I stopnia stacjonarne
1662. Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1663. Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1664. Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1665. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
1666. Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1667. Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
1668. Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
1669. Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1670. Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1671. Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1672. Theological studies jednolite stacjonarne
1673. Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
1674. Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie II stopnia stacjonarne
1675. Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne II stopnia stacjonarne
1676. Tłumaczenie pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
1677. Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
1678. Tourism and hospitality II stopnia stacjonarne
1679. Tourism and leisure I stopnia, II stopnia stacjonarne
1680. Tourism and recreation I stopnia stacjonarne
1681. Tourism management I stopnia stacjonarne
1682. Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1683. Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1684. Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
1685. Translatoryka II stopnia stacjonarne
1686. Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1687. Transport - studia online I stopnia online
1688. Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1689. Transport i spedycja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1690. Transport in english II stopnia stacjonarne
1691. Transport kolejowy I stopnia stacjonarne
1692. Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1693. Trener personalny I stopnia stacjonarne
1694. Trener personalny i fitness I stopnia stacjonarne
1695. Trener zdrowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1696. Trener zdrowia i sprawności fizycznej I stopnia stacjonarne
1697. Turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1698. Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1699. Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
1700. Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1701. Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1702. Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1703. Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1704. Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
1705. Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1706. Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
1707. Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
1708. Turystyka zdrowotna II stopnia stacjonarne
1709. Turystyka zrównoważona II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1710. Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1711. Twórcze pisanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1712. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
1713. Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1714. Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1715. Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
1716. Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
1717. Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
1718. Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1719. Urban mining II stopnia stacjonarne
1720. Veterinary medicine jednolite stacjonarne
1721. Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
1722. Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1723. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1724. Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
1725. Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
1726. Włókiennictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1727. Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1728. Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1729. Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1730. Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1731. Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1732. Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1733. Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne
1734. Wychowanie fizyczne i taniec I stopnia stacjonarne
1735. Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1736. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1737. Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1738. Wzornictwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1739. Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
1740. Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia stacjonarne
1741. Zaawansowane badania socjologiczne II stopnia stacjonarne
1742. Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1743. Zamówienia publiczne - studia online I stopnia online
1744. Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1745. Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1746. Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1747. Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1748. Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
1749. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1750. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1751. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1752. Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
1753. Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1754. Zarządzanie biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1755. Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1756. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1757. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
1758. Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1759. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1760. Zarządzanie i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1761. Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1762. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1763. Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
1764. Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
1765. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
1766. Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1767. Zarządzanie i przywództwo I stopnia niestacjonarne
1768. Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1769. Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1770. Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach - studia online II stopnia online
1771. Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1772. Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1773. Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
1774. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
1775. Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1776. Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
1777. Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopnia, II stopnia stacjonarne
1778. Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1779. Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1780. Zarządzanie kryzysowe - studia online I stopnia online
1781. Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
1782. Zarządzanie logistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1783. Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
1784. Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1785. Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1786. Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1787. Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
1788. Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1789. Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
1790. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne
1791. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1792. Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1793. Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
1794. Zarządzanie produkcją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1795. Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1796. Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1797. Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1798. Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1799. Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
1800. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
1801. Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1802. Zarządzanie sferą publiczną II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1803. Zarządzanie strategiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1804. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1805. Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1806. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1807. Zarządzanie w administracji lokalnej I stopnia stacjonarne
1808. Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1809. Zarządzanie w biobiznesie II stopnia stacjonarne
1810. Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
1811. Zarządzanie w it I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1812. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1813. Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1814. Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1815. Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1816. Zarządzanie w sporcie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1817. Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie I stopnia stacjonarne
1818. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1819. Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
1820. Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1821. Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1822. Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1823. Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
1824. Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia stacjonarne
1825. Zaufane systemy sztucznej inteligencji II stopnia stacjonarne
1826. Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1827. Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
1828. Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
1829. Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
1830. Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
1831. Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1832. Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1833. Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
1834. Zielona chemia I stopnia stacjonarne
1835. Zielona energia II stopnia stacjonarne
1836. Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
1837. Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1838. Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1839. Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja II stopnia stacjonarne
1840. Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt I stopnia stacjonarne
1841. Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
1842. Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1843. Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1844. Zrównoważony rozwój w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1845. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
1846. Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
1847. Życie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1848. Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1849. Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1850. Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne