Spis kierunków studiów

Miejscowość
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 
 

Spis kierunków studiów 2021/2022

Lp. Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
1. Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
2. Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
3. Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
4. Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
5. Administracja i cyfryzacja I stopnia stacjonarne
6. Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
7. Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
8. Administracja systemami bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
9. Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
10. Administration I stopnia stacjonarne
11. Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
12. Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
13. Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
14. Advanced materials and nanotechnology II stopnia stacjonarne
15. Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
16. Agriculture I stopnia, II stopnia stacjonarne
17. Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
18. Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
19. Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
20. Aktorstwo jednolite stacjonarne
21. Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
22. Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
23. Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
24. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
25. Akustyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
26. Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
27. Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
28. Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
29. Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
30. Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
31. Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
32. Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
33. Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
34. Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
35. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
36. Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
37. Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
38. Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
39. Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
40. Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
41. Analityka żywności II stopnia stacjonarne
42. Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
43. Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
44. Analiza danych i metody pomiarowe I stopnia stacjonarne
45. Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
46. Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
47. Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
48. Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
49. Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
50. Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
51. Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
52. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
53. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
54. Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
55. Antropozoologia I stopnia stacjonarne
56. Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
57. Applied anthropology I stopnia stacjonarne
58. Applied economic and social analysis I stopnia stacjonarne
59. Applied informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
60. Applied mathematics II stopnia stacjonarne
61. Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
62. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
63. Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
64. Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
65. Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
66. Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
67. Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
68. Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
69. Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
70. Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
71. Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
72. Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
73. Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
74. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
75. Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
76. Art & design II stopnia stacjonarne
77. Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
78. Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
79. Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
80. Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
81. Audiofonologia I stopnia stacjonarne
82. Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
83. Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
84. Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
85. Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
86. Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
87. Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
88. Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
89. Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
90. Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
91. Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
92. Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
93. Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
94. Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
95. Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
96. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
97. Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
98. Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
99. Aviation management I stopnia stacjonarne
100. Ba law in business management I stopnia stacjonarne
101. Ba law in international relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
102. Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
103. Bachelor in management I stopnia stacjonarne
104. Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
105. Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
106. Bachelor program in management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
107. Bachelor program in national security I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
108. Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
109. Balkan studies II stopnia stacjonarne
110. Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
111. Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
112. Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
113. Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
114. Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
115. Bezpieczeństwo ekologiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
116. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
117. Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
118. Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
119. Bezpieczeństwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
120. Bezpieczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
121. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
122. Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
123. Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
124. Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
125. Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
126. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
127. Bezpieczeństwo państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
128. Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych I stopnia stacjonarne
129. Bezpieczeństwo publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
130. Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
131. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
132. Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
133. Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
134. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
135. Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia, II stopnia online
136. Bezpieczeństwo wodne I stopnia stacjonarne
137. Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
138. Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
139. Big data analytics II stopnia stacjonarne
140. Bim – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
141. Bioanalityka chemiczna I stopnia stacjonarne
142. Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
143. Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
144. Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
145. Biobiznes II stopnia stacjonarne
146. Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
147. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
148. Bioetyka II stopnia stacjonarne
149. Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
150. Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
151. Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
152. Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
153. Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
154. Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
155. Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
156. Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
157. Bioinżynieria produkcji żywności I stopnia stacjonarne
158. Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
159. Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
160. Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
161. Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
162. Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
163. Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
164. Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
165. Biologia nauczycielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
166. Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
167. Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
168. Biologia z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia stacjonarne
169. Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
170. Biology I stopnia stacjonarne
171. Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
172. Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
173. Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
174. Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
175. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
176. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
177. Biostatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
178. Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
179. Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
180. Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
181. Biotechnologia stosowana roślin I stopnia stacjonarne
182. Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
183. Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
184. Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
185. Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
186. Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
187. Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
188. Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
189. Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
190. Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
191. Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
192. Budownictwo - inżynier europejski I stopnia stacjonarne
193. Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
194. Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
195. Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
196. Business and finance management II stopnia stacjonarne
197. Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
198. Business and technology I stopnia stacjonarne
199. Business economics I stopnia stacjonarne
200. Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
201. Business management and leadership I stopnia stacjonarne
202. Business studies I stopnia stacjonarne
203. Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
204. Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
205. Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
206. Chemia - nauczyciel chemii I stopnia stacjonarne
207. Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
208. Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
209. Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
210. Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
211. Chemia i inżynieria materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
212. Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
213. Chemia i toksykologia sądowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
214. Chemia kosmetyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
215. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
216. Chemia kryminalistyczna II stopnia stacjonarne
217. Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia stacjonarne
218. Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
219. Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
220. Chemia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
221. Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
222. Chemia techniczna I stopnia stacjonarne
223. Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
224. Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
225. Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
226. Chemical and process engineering I stopnia stacjonarne
227. Chemical engineering I stopnia stacjonarne
228. Chemical technology I stopnia, II stopnia stacjonarne
229. Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
230. Chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
231. Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
232. Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
233. Cloud computing I stopnia stacjonarne
234. Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
235. Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
236. Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
237. Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
238. Cognitive science II stopnia stacjonarne
239. Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
240. Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
241. Computer engineering I stopnia stacjonarne
242. Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
243. Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
244. Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
245. Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
246. Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
247. Cosmetology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
248. Creative management in new media II stopnia stacjonarne
249. Criminal justice I stopnia stacjonarne
250. Criminology and criminial justice I stopnia stacjonarne
251. Cultural communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
252. Cyber security I stopnia stacjonarne
253. Cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
254. Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
255. Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
256. Data engineering I stopnia stacjonarne
257. Data science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
258. Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
259. Design I stopnia stacjonarne
260. Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
261. Design i zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne
262. Design krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
263. Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
264. Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
265. Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
266. Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
267. Dietetics I stopnia stacjonarne
268. Dietetics- bachelor studies in english I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
269. Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
270. Dietetyka - studia online II stopnia online
271. Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
272. Dietetyka z promocją zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
273. Digital and technology solutions I stopnia stacjonarne
274. Digital design I stopnia stacjonarne
275. Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
276. Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
277. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
278. Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
279. Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
280. Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
281. Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
282. Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
283. Dowodzenie I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
284. Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
285. Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa I stopnia stacjonarne
286. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
287. Dyplomacja I stopnia stacjonarne
288. Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
289. Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
290. Dziedzictwo kultury materialnej I stopnia stacjonarne
291. Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
292. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
293. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
294. Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
295. Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
296. Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
297. Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
298. Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
299. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
300. E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
301. E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
302. E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
303. E-commerce II stopnia stacjonarne
304. E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
305. E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
306. E-historia I stopnia niestacjonarne
307. E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
308. Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
309. Ecology and evolution II stopnia stacjonarne
310. Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
311. Economics and it applications I stopnia stacjonarne
312. Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
313. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
314. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
315. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
316. Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
317. Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
318. Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
319. Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
320. Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
321. Ekobiznes I stopnia stacjonarne
322. Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
323. Ekologia i środowisko I stopnia stacjonarne
324. Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
325. Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
326. Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
327. Ekomiasto I stopnia stacjonarne
328. Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
329. Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
330. Ekonomia - studia online I stopnia online
331. Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
332. Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
333. Ekonomia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
334. Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
335. Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
336. Ekorehabilitacja I stopnia stacjonarne
337. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
338. Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
339. Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
340. Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
341. Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
342. Electronics and telecommunications I stopnia, II stopnia stacjonarne
343. Elektromechatronika I stopnia stacjonarne
344. Elektromobilność I stopnia stacjonarne
345. Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
346. Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
347. Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
348. Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
349. Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
350. Elektronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
351. Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
352. Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
353. Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
354. Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
355. Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
356. Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
357. Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
358. Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
359. Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
360. Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
361. Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
362. Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
363. English in public communication I stopnia stacjonarne
364. English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
365. English philology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
366. English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
367. English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
368. English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
369. Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
370. Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
371. Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
372. Environmental protection II stopnia stacjonarne
373. Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
374. Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
375. Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
376. Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
377. Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
378. Etyka II stopnia stacjonarne
379. Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
380. European cultures I stopnia stacjonarne
381. European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
382. European legal studies I stopnia stacjonarne
383. European politics and economics I stopnia stacjonarne
384. European studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
385. European union law II stopnia stacjonarne
386. Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
387. Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
388. Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
389. Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
390. Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
391. Fennistyka II stopnia stacjonarne
392. Film i fotografia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
393. Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
394. Film w nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
395. Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
396. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
397. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
398. Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
399. Filologia - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
400. Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
401. Filologia angielska - studia online II stopnia online
402. Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
403. Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia, II stopnia stacjonarne
404. Filologia angielska z elementami translatoryki II stopnia stacjonarne
405. Filologia angielska z językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
406. Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
407. Filologia angielska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
408. Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
409. Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
410. Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
411. Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
412. Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
413. Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
414. Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
415. Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
416. Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
417. Filologia bałkańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
418. Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
419. Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
420. Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
421. Filologia czeska I stopnia, II stopnia stacjonarne
422. Filologia francuska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
423. Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
424. Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
425. Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
426. Filologia germańska - studia online II stopnia online
427. Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
428. Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
429. Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
430. Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
431. Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
432. Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
433. Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
434. Filologia indyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
435. Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
436. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
437. Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
438. Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
439. Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
440. Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
441. Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
442. Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
443. Filologia norweska I stopnia stacjonarne
444. Filologia norweska od podstaw I stopnia niestacjonarne
445. Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
446. Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
447. Filologia orientalna - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
448. Filologia orientalna - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
449. Filologia orientalna - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
450. Filologia orientalna - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
451. Filologia orientalna - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
452. Filologia orientalna - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
453. Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
454. Filologia polska - studia online I stopnia, II stopnia online
455. Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
456. Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
457. Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
458. Filologia portugalska I stopnia, II stopnia stacjonarne
459. Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
460. Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
461. Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
462. Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
463. Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
464. Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu I stopnia stacjonarne
465. Filologia rosyjska - przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
466. Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
467. Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
468. Filologia rumuńska I stopnia, II stopnia stacjonarne
469. Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
470. Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
471. Filologia szwedzka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
472. Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
473. Filologia ukraińska I stopnia, II stopnia stacjonarne
474. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
475. Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
476. Filologia węgierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
477. Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
478. Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
479. Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
480. Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
481. Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
482. Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
483. Finance I stopnia stacjonarne
484. Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
485. Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
486. Financial management I stopnia stacjonarne
487. Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
488. Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
489. Finanse i ekonomia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
490. Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
491. Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
492. Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
493. Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
494. Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
495. Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
496. Finanse i rachunkowość w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
497. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
498. Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
499. Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
500. Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
501. Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
502. Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
503. Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
504. Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
505. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
506. Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
507. Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
508. Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
509. Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
510. Florystyka ze sztuką ogrodową I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
511. Food technology and human nutrition II stopnia stacjonarne
512. Forest information technology II stopnia stacjonarne
513. Forestry II stopnia stacjonarne
514. Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
515. Fotografia i film I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
516. Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia stacjonarne
517. Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
518. Fotonika I stopnia stacjonarne
519. Game design I stopnia stacjonarne
520. Game studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
521. Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
522. Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia, II stopnia stacjonarne
523. Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
524. Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
525. Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
526. Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
527. Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
528. Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
529. Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
530. Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
531. Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
532. Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
533. Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
534. Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
535. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
536. Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
537. Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
538. Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
539. Geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia stacjonarne
540. Geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
541. Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
542. Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
543. Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
544. Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
545. Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
546. Geomonitoring I stopnia stacjonarne
547. Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
548. Geopolityka i studia strategiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
549. Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
550. Geoturystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
551. Germanistik I stopnia, II stopnia stacjonarne
552. Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
553. Germanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
554. Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
555. Global and development studies I stopnia stacjonarne
556. Global business services I stopnia stacjonarne
557. Global change biology II stopnia stacjonarne
558. Global communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
559. Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
560. Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
561. Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
562. Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
563. Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
564. Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
565. Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
566. Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
567. Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
568. Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
569. Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
570. Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
571. Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
572. Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
573. Gospodarka turystyczna i gastronomia I stopnia stacjonarne
574. Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
575. Gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
576. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
577. Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
578. Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
579. Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
580. Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
581. Grafika - studia online I stopnia, II stopnia online
582. Grafika i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
583. Grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
584. Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
585. Grafika reklamowa i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
586. Graphic arts II stopnia stacjonarne
587. Groznawstwo I stopnia stacjonarne
588. Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
589. Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
590. Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
591. Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
592. Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
593. Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
594. Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
595. Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
596. Hispanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
597. Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
598. Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
599. Historia cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia stacjonarne
600. Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
601. Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
602. Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
603. Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
604. Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
605. Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
606. Human resources i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
607. Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
608. Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
609. Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
610. Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
611. Humanitarian action II stopnia stacjonarne
612. Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
613. Hydrobiology I stopnia stacjonarne
614. Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
615. Iberoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
616. Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
617. Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
618. Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
619. Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
620. Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
621. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
622. Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
623. Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
624. Information technology I stopnia stacjonarne
625. Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
626. Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
627. Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
628. Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
629. Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
630. Informatyka - studia wojskowe I stopnia, jednolite stacjonarne
631. Informatyka algorytmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
632. Informatyka analityczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
633. Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
634. Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
635. Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
636. Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
637. Informatyka i systemy inteligentne I stopnia, II stopnia stacjonarne
638. Informatyka medialna I stopnia stacjonarne
639. Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
640. Informatyka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
641. Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
642. Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
643. Informatyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
644. Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
645. Informatyka w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
646. Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
647. Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
648. Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
649. Infotronika II stopnia stacjonarne
650. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
651. Innovation management II stopnia stacjonarne
652. Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
653. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
654. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
655. Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
656. Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
657. Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
658. Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
659. Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
660. Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
661. Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
662. Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
663. Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia stacjonarne
664. Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
665. Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
666. Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
667. International and political studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
668. International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
669. International business economics II stopnia stacjonarne
670. International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
671. International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
672. International business program II stopnia stacjonarne
673. International cultural studies II stopnia stacjonarne
674. International economic relations II stopnia stacjonarne
675. International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
676. International marketing I stopnia stacjonarne
677. International master double degree program in business economics II stopnia stacjonarne
678. International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
679. International politics and diplomacy II stopnia stacjonarne
680. International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
681. International relations and area studies I stopnia stacjonarne
682. International relations and european studies I stopnia stacjonarne
683. International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
684. International security I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
685. International security and development II stopnia stacjonarne
686. International studies I stopnia stacjonarne
687. International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
688. International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
689. International trade I stopnia stacjonarne
690. Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
691. Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
692. Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
693. Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
694. Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
695. Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
696. Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
697. Inżynieria ciepła I stopnia, II stopnia stacjonarne
698. Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
699. Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
700. Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
701. Inżynieria danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
702. Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
703. Inżynieria elektroniczna i komputerowa I stopnia stacjonarne
704. Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
705. Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
706. Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
707. Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
708. Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
709. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
710. Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
711. Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
712. Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
713. Inżynieria i technologie materiałowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
714. Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
715. Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
716. Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
717. Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
718. Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
719. Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
720. Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
721. Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
722. Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
723. Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
724. Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
725. Inżynieria materiałowa i wytwarzania I stopnia stacjonarne
726. Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
727. Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
728. Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
729. Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
730. Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
731. Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
732. Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
733. Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
734. Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
735. Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
736. Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
737. Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
738. Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
739. Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
740. Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
741. Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
742. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
743. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej II stopnia stacjonarne
744. Inżynieria procesów odlewniczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
745. Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
746. Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
747. Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
748. Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
749. Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
750. Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
751. Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
752. Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
753. Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
754. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
755. Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
756. Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
757. Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
758. Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
759. Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
760. Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
761. Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
762. Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
763. Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
764. Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
765. Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
766. Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
767. Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
768. It cyber security II stopnia stacjonarne
769. It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
770. It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
771. It project management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
772. Italianistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
773. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
774. Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
775. Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
776. Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne
777. Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
778. Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
779. Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
780. Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
781. Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
782. Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
783. Język francuski stosowany, z hiszpańskim I stopnia stacjonarne
784. Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy I stopnia stacjonarne
785. Język i kultura rosji I stopnia niestacjonarne
786. Język i literatura rosji II stopnia niestacjonarne
787. Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
788. Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
789. Język niemiecki w obrocie gospodarczym I stopnia stacjonarne
790. Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
791. Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
792. Język rosyjski dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
793. Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
794. Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) I stopnia stacjonarne
795. Journalism and new media I stopnia stacjonarne
796. Journalism and social communication I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
797. Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
798. Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
799. Kierunek administracyjno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
800. Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
801. Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
802. Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
803. Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
804. Kierunek prawno - finansowy I stopnia niestacjonarne
805. Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
806. Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
807. Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
808. Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
809. Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
810. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
811. Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
812. Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
813. Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
814. Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
815. Komunikacja kultury i religi II stopnia stacjonarne
816. Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
817. Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
818. Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
819. Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
820. Komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
821. Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
822. Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
823. Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
824. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
825. Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
826. Koreanistyka I stopnia stacjonarne
827. Korozja II stopnia stacjonarne
828. Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
829. Kosmetologia - studia online II stopnia online
830. Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
831. Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
832. Kreatywna produkcja wideo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
833. Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
834. Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
835. Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
836. Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
837. Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
838. Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
839. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
840. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
841. Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
842. Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
843. Kultura fizyczna osób starszych I stopnia, II stopnia stacjonarne
844. Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
845. Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
846. Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
847. Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
848. Kultura w mediach i komunikacji II stopnia stacjonarne
849. Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
850. Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
851. Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
852. Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
853. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
854. Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
855. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
856. Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
857. Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
858. Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
859. Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
860. Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
861. Lekarski wojskowy jednolite stacjonarne
862. Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
863. Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
864. Lingwistyka II stopnia stacjonarne
865. Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
866. Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
867. Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
868. Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
869. Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
870. Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
871. Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
872. Lingwistyka stosowana angielsko-ukraińska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
873. Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
874. Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
875. Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
876. Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
877. Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
878. Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
879. Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
880. Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
881. Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
882. Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
883. Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
884. Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
885. Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
886. Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
887. Logistyka i inżynieria transportu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
888. Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
889. Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
890. Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
891. Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
892. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
893. Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
894. Logopedia ogólna I stopnia stacjonarne
895. Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
896. Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
897. Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
898. Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
899. Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
900. Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
901. Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
902. Malarstwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
903. Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
904. Management - studia online I stopnia, II stopnia online
905. Management and finance I stopnia stacjonarne
906. Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
907. Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
908. Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
909. Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
910. Mangement II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
911. Marketing I stopnia stacjonarne
912. Marketing and sales I stopnia stacjonarne
913. Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
914. Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
915. Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
916. Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
917. Marketing internetowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
918. Master in applied global economics II stopnia stacjonarne
919. Master in big data science II stopnia stacjonarne
920. Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
921. Master in financial crime prevention II stopnia stacjonarne
922. Master in food systems II stopnia stacjonarne
923. Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
924. Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
925. Master of business studies II stopnia stacjonarne
926. Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
927. Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
928. Master of operations management II stopnia stacjonarne
929. Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
930. Matematyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
931. Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
932. Matematyka i statystyka I stopnia stacjonarne
933. Matematyka komputerowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
934. Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
935. Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
936. Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
937. Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
938. Materials engineering II stopnia stacjonarne
939. Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
940. Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
941. Mathematics I stopnia, II stopnia stacjonarne
942. Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
943. Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
944. Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
945. Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
946. Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
947. Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
948. Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
949. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
950. Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
951. Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
952. Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
953. Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
954. Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
955. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
956. Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
957. Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
958. Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
959. Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
960. Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
961. Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
962. Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
963. Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
964. Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
965. Mediacja sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
966. Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
967. Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
968. Medical physics I stopnia stacjonarne
969. Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
970. Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
971. Medycyna roślin I stopnia stacjonarne
972. Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
973. Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
974. Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
975. Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
976. Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
977. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
978. Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
979. Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
980. Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
981. Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
982. Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
983. Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
984. Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
985. Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
986. Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
987. Mikrobiologia stosowana I stopnia stacjonarne
988. Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
989. Mining and geology II stopnia stacjonarne
990. Modelling and data science I stopnia stacjonarne
991. Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
992. Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
993. Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
994. Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
995. Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
996. Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
997. Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
998. Multimedia i grafika użytkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
999. Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1000. Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1001. Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1002. Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
1003. Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia stacjonarne
1004. Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1005. Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1006. Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
1007. Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
1008. Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
1009. Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1010. Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
1011. National security II stopnia stacjonarne
1012. Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
1013. Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
1014. Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
1015. Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia stacjonarne
1016. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
1017. Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1018. Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1019. Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
1020. Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1021. Navigation (in english) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1022. Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1023. Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1024. Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1025. Niderlandystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1026. Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
1027. Nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1028. Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
1029. Nowe media, reklama, kultura współczesna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1030. Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
1031. Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1032. Nursing I stopnia stacjonarne
1033. Obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1034. Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1035. Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1036. Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
1037. Ocean engineering II stopnia stacjonarne
1038. Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1039. Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1040. Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
1041. Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1042. Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
1043. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I stopnia, II stopnia stacjonarne
1044. Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
1045. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia niestacjonarne
1046. Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1047. Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
1048. Ochrona zdrowia roślin I stopnia stacjonarne
1049. Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1050. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1051. Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1052. Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
1053. Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1054. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
1055. Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
1056. Optoelektronika II stopnia stacjonarne
1057. Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1058. Optyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1059. Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
1060. Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
1061. Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
1062. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1063. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1064. Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1065. Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
1066. Orientalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1067. Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
1068. Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1069. Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1070. Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
1071. Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1072. Pedagogika nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1073. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
1074. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1075. Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1076. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
1077. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1078. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
1079. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1080. Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna jednolite stacjonarne
1081. Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1082. Pedagogika specjalna I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1083. Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
1084. Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1085. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
1086. Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1087. Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
1088. Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1089. Performatyka II stopnia stacjonarne
1090. Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
1091. Philosophy and culture of east-central europe II stopnia stacjonarne
1092. Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
1093. Physics and astronomy II stopnia stacjonarne
1094. Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1095. Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1096. Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
1097. Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1098. Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
1099. Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
1100. Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1101. Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1102. Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1103. Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
1104. Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1105. Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1106. Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1107. Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1108. Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
1109. Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1110. Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1111. Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
1112. Polonistyka-komparystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1113. Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
1114. Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1115. Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
1116. Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
1117. Portugalistyka II stopnia stacjonarne
1118. Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
1119. Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
1120. Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1121. Praca socjalna - studia online I stopnia online
1122. Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
1123. Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1124. Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1125. Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1126. Prawo II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1127. Prawo - studia online jednolite online
1128. Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1129. Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1130. Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
1131. Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
1132. Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
1133. Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
1134. Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1135. Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1136. Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1137. Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
1138. Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
1139. Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
1140. Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
1141. Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
1142. Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1143. Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1144. Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
1145. Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1146. Prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia niestacjonarne
1147. Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1148. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
1149. Prawo zamówień publicznych II stopnia niestacjonarne
1150. Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
1151. Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
1152. Product & process management II stopnia stacjonarne
1153. Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1154. Produkcja i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1155. Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne
1156. Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1157. Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń I stopnia stacjonarne
1158. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1159. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1160. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1161. Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1162. Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
1163. Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
1164. Projektowanie mebla I stopnia, II stopnia stacjonarne
1165. Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
1166. Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
1167. Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1168. Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
1169. Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
1170. Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1171. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne
1172. Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
1173. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
1174. Przekład literacki II stopnia stacjonarne
1175. Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
1176. Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
1177. Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
1178. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
1179. Przemysłowe technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1180. Przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia stacjonarne
1181. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
1182. Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1183. Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
1184. Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
1185. Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
1186. Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1187. Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
1188. Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
1189. Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1190. Psychologia w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1191. Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1192. Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
1193. Pszczelarstwo w agrosystemach I stopnia stacjonarne
1194. Public management II stopnia stacjonarne
1195. Public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
1196. Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
1197. Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1198. Publikowanie współczesne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1199. Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1200. Quantum information technology II stopnia stacjonarne
1201. Rachunkowość I stopnia stacjonarne
1202. Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa I stopnia niestacjonarne
1203. Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1204. Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1205. Rachunkowość i finanse w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1206. Rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1207. Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1208. Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1209. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1210. Recykling i metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1211. Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
1212. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1213. Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1214. Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
1215. Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
1216. Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
1217. Resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1218. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1219. Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
1220. Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
1221. Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1222. Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
1223. Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1224. Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1225. Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1226. Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne
1227. Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1228. Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1229. Rolnictwo ekologiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1230. Rolnictwo i agrobiznes I stopnia niestacjonarne
1231. Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1232. Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1233. Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
1234. Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1235. Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
1236. Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
1237. Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
1238. Rzeźba I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1239. Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1240. Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
1241. Scenografia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1242. Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1243. Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1244. Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1245. Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1246. Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1247. Social sciences I stopnia stacjonarne
1248. Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1249. Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1250. Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1251. Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarne
1252. Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
1253. Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1254. Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1255. Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1256. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
1257. Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
1258. Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1259. Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1260. Sport i wellness I stopnia stacjonarne
1261. Sport, fitness, wellness i spa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1262. Środki transportu i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1263. Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
1264. Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
1265. Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1266. Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1267. Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
1268. Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
1269. Studia azjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1270. Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
1271. Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
1272. Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
1273. Studia dualne - żywienie zwierząt II stopnia stacjonarne
1274. Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1275. Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
1276. Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1277. Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
1278. Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1279. Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1280. Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1281. Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
1282. Studia miejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1283. Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
1284. Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
1285. Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
1286. Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
1287. Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
1288. Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
1289. Studia nad nauką i technologią II stopnia stacjonarne
1290. Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
1291. Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1292. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
1293. Studia o polsce I stopnia stacjonarne
1294. Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1295. Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
1296. Studia polsko - ukraińskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1297. Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
1298. Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
1299. Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
1300. Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1301. Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1302. Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1303. Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1304. Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1305. Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1306. Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
1307. Sustainability studies II stopnia stacjonarne
1308. Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
1309. Systemy i urządzenia przemysłowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1310. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1311. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1312. Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
1313. Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1314. Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
1315. Sztuka i edukacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1316. Sztuka i media I stopnia stacjonarne
1317. Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1318. Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia, II stopnia stacjonarne
1319. Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1320. Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1321. Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1322. Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
1323. Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
1324. Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
1325. Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1326. Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1327. Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
1328. Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1329. Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1330. Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1331. Teatrologia II stopnia stacjonarne
1332. Technika rolnicza i leśna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1333. Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1334. Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1335. Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
1336. Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1337. Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1338. Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1339. Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
1340. Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
1341. Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1342. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1343. Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
1344. Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1345. Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1346. Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1347. Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
1348. Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1349. Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1350. Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
1351. Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
1352. Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
1353. Technologie ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1354. Telecommunications I stopnia stacjonarne
1355. Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1356. Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1357. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
1358. Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1359. Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
1360. Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
1361. Teologia katolicka jednolite stacjonarne
1362. Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1363. Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1364. Theology jednolite stacjonarne
1365. Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
1366. Tłumaczenia pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
1367. Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
1368. Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1369. Tourism and leisure I stopnia, II stopnia stacjonarne
1370. Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1371. Tourism management I stopnia stacjonarne
1372. Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1373. Towaroznawstwo spożywcze I stopnia stacjonarne
1374. Towaroznawstwo w biogospodarce I stopnia stacjonarne
1375. Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
1376. Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
1377. Translatoryka II stopnia stacjonarne
1378. Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1379. Transport - studia online I stopnia online
1380. Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1381. Transport in english II stopnia stacjonarne
1382. Transport kolejowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1383. Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
1384. Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1385. Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
1386. Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1387. Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1388. Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1389. Turystyka i kultura śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
1390. Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1391. Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
1392. Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1393. Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
1394. Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
1395. Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
1396. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
1397. Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1398. Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1399. Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1400. Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
1401. Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
1402. Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
1403. Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka I stopnia stacjonarne
1404. Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1405. Urban management I stopnia stacjonarne
1406. Veterinary medicine jednolite stacjonarne
1407. Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
1408. Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1409. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1410. Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
1411. Wiedza o teatrze i filmie I stopnia stacjonarne
1412. Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
1413. Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
1414. Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
1415. Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1416. Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1417. Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1418. Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1419. Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1420. Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne
1421. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia stacjonarne
1422. Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1423. Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1424. Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
1425. Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia stacjonarne
1426. Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1427. Zaawansowane materiały inżynierskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1428. Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1429. Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1430. Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1431. Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
1432. Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1433. Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
1434. Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1435. Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
1436. Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
1437. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1438. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1439. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1440. Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
1441. Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1442. Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1443. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1444. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
1445. Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1446. Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1447. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1448. Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
1449. Zarządzanie i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1450. Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1451. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1452. Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
1453. Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
1454. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
1455. Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1456. Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1457. Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1458. Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
1459. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
1460. Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1461. Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
1462. Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1463. Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1464. Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1465. Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
1466. Zarządzanie kulturą współczesną II stopnia stacjonarne
1467. Zarządzanie logistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1468. Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
1469. Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1470. Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
1471. Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1472. Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
1473. Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
1474. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1475. Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1476. Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
1477. Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1478. Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1479. Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1480. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1481. Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
1482. Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1483. Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1484. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1485. Zarządzanie strategiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1486. Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1487. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1488. Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
1489. Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1490. Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1491. Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
1492. Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1493. Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1494. Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1495. Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
1496. Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1497. Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
1498. Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1499. Zaufane systemy sztucznej inteligencji II stopnia stacjonarne
1500. Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1501. Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
1502. Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
1503. Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrwowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1504. Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
1505. Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
1506. Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
1507. Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1508. Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1509. Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
1510. Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1511. Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1512. Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
1513. Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia stacjonarne
1514. Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1515. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
1516. Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1517. Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1518. Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne