Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Największy wybór kierunków

z grupy zarządzanie w Polsce

Odkryj studia zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2022/2023

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów z grupy zarządzanie 2022

Kierunki studiów z grupy zarządzanie w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

 

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and technology I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Creative management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dowodzenie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
English in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Environmental management II stopnia stacjonarne
Executive mba II stopnia niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia stacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innovation management II stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjna gospodarka miejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International management and intercultural communication - global mba II stopnia stacjonarne
International mba II stopnia niestacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations and european studies I stopnia stacjonarne
International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa i media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Management and finance I stopnia stacjonarne
Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
Marketing internetowy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Master in management - studia online II stopnia online
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of operations management II stopnia stacjonarne
Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Menedzerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Menedżerskie studia finansowo-prawne II stopnia stacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne
Mikrobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowe media I stopnia stacjonarne
Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
Nowe media i public relations II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Product & process management II stopnia stacjonarne
Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
Sprzedaż i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menadżersko-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable fashion design & fashion management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w sporcie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
bhp
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki z grupy zarządzanie:

ZARZĄDZANIE

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki z grupy zarządzanie:

MANAGEMENT
ZARZĄDZANIE

POPULARNE KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE: