Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Kierunki studiów zarządzanie i marketing

Największy wybór kierunków

z grupy zarządzanie w Polsce

Odkryj studia zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów z grupy zarządzanie 2021

Kierunki studiów z grupy zarządzanie w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

 

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bim – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and technology I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Digital and technology solutions I stopnia stacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dowodzenie I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geopolityka i studia strategiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innovation management II stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations and european studies I stopnia stacjonarne
International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Management and finance I stopnia stacjonarne
Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mangement II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing I stopnia stacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing internetowy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in financial crime prevention II stopnia stacjonarne
Master in food systems II stopnia stacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of operations management II stopnia stacjonarne
Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Menedzerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerskie studia finansowo-prawne II stopnia stacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowe media I stopnia stacjonarne
Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Product & process management II stopnia stacjonarne
Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
Psychologia w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
Studia menadżersko-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Urban management I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kulturą współczesną II stopnia stacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
SORTOWANIE:
3
A
B
bhp
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

     Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

     Kierunki z grupy zarządzanie:

     ZARZĄDZANIE

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Politechnika Łódzka

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

     Kierunki z grupy zarządzanie:

     ZARZĄDZANIE

     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

     POPULARNE KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     KIERUNKI STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING - PODYPLOMOWE

     Miasto