Kierunki studiów historyczne

Kierunki studiów historyczne

Kierunki studiów historyczne

Największy wybór kierunków

historycznych w Polsce

Odkryj studia historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2022/2023

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów historyczne 2022

Kierunki studiów historyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dzieje Piastów i Jagiellonów poznałeś z dokładnością do ostatnich potomków. Teraz czas na nową wiedzę historyczną. Nie zależnie od tego, czy w kręgu Twoich zainteresowań jest staro piśmiennictwo czy historia sztuki, dzieje Polskie czy Francji, a może chcesz poszerzyć horyzonty w zakresie języka jidysz i hebrajskiego.

Kierunki historyczne zaspokoją twoją ciekawość w każdej dziedziny. Podejmując naukę na jednym z kierunków historycznych posiądziesz ogólne wykształcenie humanistycznego i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, nauczysz się analizy zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Po zakończonej edukacji możesz związać się ze szkołami, uniwersytetami, jednostkami administracji publicznej oraz archiwami, muzeami i placówkami ochrony zabytków.

Dyplom kierunków historycznych uprawnia Cię do podjęcia pracy jako pracownik ośrodków współpracy międzynarodowej, instytucji europejskich oraz instytucji kulturalnych zajmujących się popularyzacją historii. 

 

KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie I stopnia stacjonarne
E-historia I stopnia niestacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European cultures I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki historyczne:

ARCHEOLOGIA
E-HISTORIA
HISTORIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki historyczne:

HISTORIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki historyczne:

ARCHEOLOGIA
HISTORIA
MUZEOLOGIA

Pokaż więcej

POPULARNE KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW HISTORYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)