Kierunki studiów historyczne

Kierunki studiów historyczne

Kierunki studiów historyczne

Największy wybór kierunków

historycznych w Polsce

Odkryj studia historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów historyczne 2021

Kierunki studiów historyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dzieje Piastów i Jagiellonów poznałeś z dokładnością do ostatnich potomków. Teraz czas na nową wiedzę historyczną. Nie zależnie od tego, czy w kręgu Twoich zainteresowań jest staro piśmiennictwo czy historia sztuki, dzieje Polskie czy Francji, a może chcesz poszerzyć horyzonty w zakresie języka jidysz i hebrajskiego.

Kierunki historyczne zaspokoją twoją ciekawość w każdej dziedziny. Podejmując naukę na jednym z kierunków historycznych posiądziesz ogólne wykształcenie humanistycznego i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, nauczysz się analizy zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Po zakończonej edukacji możesz związać się ze szkołami, uniwersytetami, jednostkami administracji publicznej oraz archiwami, muzeami i placówkami ochrony zabytków.

Dyplom kierunków historycznych uprawnia Cię do podjęcia pracy jako pracownik ośrodków współpracy międzynarodowej, instytucji europejskich oraz instytucji kulturalnych zajmujących się popularyzacją historii. 

 

KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziedzictwo kultury materialnej I stopnia stacjonarne
E-historia I stopnia niestacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European cultures I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
G
H
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Kierunki historyczne:

     ARCHEOLOGIA
     E-HISTORIA
     HISTORIA

     POKAŻ WIĘCEJ

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

     UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

     Uniwersytet Rzeszowski

     Kierunki historyczne:

     ARCHEOLOGIA
     HISTORIA
     MUZEOLOGIA

     POKAŻ WIĘCEJ

     Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

     Kierunki historyczne:

     HISTORIA

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     KIERUNKI STUDIÓW HISTORYCZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
      

     Trzeba wiedzieć

     Komentarze (0)