Filozofia i etyka – studia podyplomowe

Filozofia i etyka – studia podyplomowe

Dodaj do ulubionych

Filozofia i etyka – studia podyplomowe

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli myślisz o podjęciu nauki na studiach podyplomowych, ale nie możesz zdecydować się w jakim obszarze chciałbyś się dokształcić, może zainteresuje Cię kierunek Filozofia i etyka. Czemu powinieneś zdecydować się akurat na tę propozycję? Zgodnie z definicją terminu filozofia, będziesz mógł dążyć do całkowitego poznania świata, a tym samym doświadczać różnych poglądów na najważniejsze kwestie dotyczące otaczającej Cię rzeczywistości i ludzkiego życia. Zapoznaj się z bliższymi szczegółami na temat treści kształcenia oraz perspektywami, jakie daje ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Filozofia i etyka!

 

Program studiów i przedmioty

Na początku należy wspomnieć, że nauka trwa 2 lata oraz każdy student będzie mógł zdecydować, czy chce realizować obie specjalności, czy wolałby zdobywać wiedzę tylko w jednym obszarze. W trakcie studiów zaznajomisz się z historią myśli filozoficznej z okresu starożytności oraz średniowiecza, jak również zostaniesz wprowadzony w świat etycznych rozważań dotyczących ludzkiego postępowania. Oprócz tego poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące istnienia człowieka. Na zajęciach nauczysz się także prawidłowo interpretować teksty filozoficzne. Co jeszcze obejmuje plan studiów? Uczestnicząc w wykładach, zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu nowożytnych nurtów filozoficznych oraz będziesz mógł zgłębić tajemnice filozofii Wschodu.

 

Praca po studiach

Studia podyplomowe na kierunku Filozofia i etyka zostały utworzone głównie z myślą o nauczycielach, którzy chcą podnieść poziom swoich kompetencji. Jednak nie jest to jedyna droga zawodowa, którą można obrać po ukończeniu tych studiów. Absolwenci kierunku Filozofia i etyka, dzięki wszechstronnej wiedzy mogą starać się o zatrudnienie m.in. w agencjach reklamowych oraz w szeroko rozumianych środkach masowego przekazu. Następną możliwością jest podjęcie pracy w różnego rodzaju instytucjach kulturowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOZOFIA I ETYKA – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filozofia i etyka - studia podyplomowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filozofia i etyka – studia podyplomowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia oddziaływania nurtów filozoficznych na kształtowanie się zjawisk kulturowych oraz społecznych
 • znajomości specjalistycznej terminologii
 • znajomości najważniejszych nurtów filozoficznych starożytności, średniowiecza
 • rozumienia przebiegu procesu kształtowania się głównych myśli filozoficznych
 • analizowania tekstów filozoficznych
 • gromadzenia, selekcjonowania i interpretowania potrzebnych informacji
 • wskazywania różnych strategii prowadzenia argumentacji
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Czas trwania studiów na kierunku filozofia i etyka – studia podyplomowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia i etyka – studia podyplomowe

Absolwent kierunku Filozofia i etyka – studia podyplomowe znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel filozofii/ etyki w szkole
 • pracownik instytucji kulturalnych
 • pracownik mass mediów
 • pracownik agencji reklamowych

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA I ETYKA – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)