Dodaj do ulubionych

SOCIOLOGY studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Sociology to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCIOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Sociology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 16.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 16.04.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 16.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 16.04.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sociology

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU SOCIOLOGY:

Czego nauczysz się na kierunku sociology?

W trakcie kursu będziesz miał okazję zyskać wiedzę z zakresu kilku, bardzo istotnych aspektów składających się na bogatą dyscyplinę naukową, jaką jest socjologia. Jako student zapoznasz się z historią socjologii oraz przedmiotem jej badań. Tym samym zdobędziesz cenną umiejętność diagnozowania problemów współczesnego społeczeństwa i nauczysz się im przeciwdziałać.

W programie studiów przewidziano także niezwykle interesujące zajęca i warsztaty praktyczne z obszaru nowych mediów, na których będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej o metodach wykorzystywanych w reklamie oraz technikach docierania do grupy docelowej.

W zawodzie socjologa niezwykle ważna jest wiedza psychologiczna, dlatego też przejdziesz gruntowne przeszkolenie z tego obszaru i nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Co więcej, oprócz wiedzy kierunkowej, wykształcisz także cenne zdolności językowe, dzięki którym zwiększysz swoje perspektywy zawodowe i szanse na międzynarodową karierę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza psychologiczna
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych
 • znajomość nowych mediów
 • znajomość teorii kształtowania relacji interpersonalnych
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej

Jak wyglądają studia na kierunku sociology?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek sociology można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać opcję dopasowaną do swoich potrzeb i planów. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia niestacjonarne realizują zjazdy w wybrane weekendy semestru.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższy kierunek rozwiną swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych oraz zdobędą wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku sociology będzie oscylował wokół kwestii związanych z tematyką ekonomiczną, gospodarczą i społeczną. Jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat współczesnych zjawisk społecznych i gospodarczych i nauczysz się poddawać je prawidłowej analizie.

Ponadto, dowiesz się więcej o krajowej i międzynarodowej polityce oraz relacjach gospodarczych i kulturowych pomiędzy poszczególnymi państwami. W siatce zajęć znajdzie się także wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • podstawy zarządzania
 • socjologia zarządzania
 • globalne procesy społeczne
 • trendy kulturowe i cywilizacyjne

Wszyscy studenci będą musieli wybrać specjalizacje, która będzie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualna ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jkao student kierunku sociology wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie studiów nauczysz się analizy jakościowej i ilościowej zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Ponadto, poznasz zaawansowane techniki zarządzania i marketingu oraz dowiesz się jak korzystać z nowoczesnych technik badawczych, stosowanych na co dzień w nauce, jaką jest socjologia. Jako, że zajęcia na kierunku sociology są w całości prowadzone w języku angielskim, będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i nauczyć się specjalistycznej terminologii branżowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Socjologia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem zmian zachodzących w społeczeństwie oraz poszczególnych jednostek w nich funkcjonujących. Dziedzina ta istnieje już od czasów starożytnych, a współcześnie tylko zyskuje na popularności i znaczeniu.

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na wybór tego kierunku i związanie swojej przyszłości ze stabilnym i przyszłościowym zawodem socjologa. Jednak obecnie, równie ważne co wiedza kierunkowa są zdolności językowe, które zwiększają szansę na międzynarodową karierę.

W związku z tym uczelnie poszerzają swoją ofertę o studia z wykładowym językiem obcym, najczęściej angielskim, którego znajomość jest gwarancją zyskania atrakcyjnej pracy, zarówno W Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się więcej o dzisiejszym społeczeństwie oraz wszystkich czynnikach wpływających na jego obecny kształt, to wybierz studia na kierunku sociology.

 

5. Gdzie studiować kierunek Sociology

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sociology:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCIOLOGY STUDIA NIESTACJONARNE

SOCIOLOGY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sociology trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek sociology można realizować na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na pierwsza opcję, na naukę będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku sociology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCIOLOGY STUDIA I STOPNIA

SOCIOLOGY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sociology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sociology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sociology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU SOCIOLOGY:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle perspektywicznego i dopasowanego do potrzeb dzisiejszego rynku pracy kierunku bez problemu znajdziesz atrakcyjną i interesującą pracę, zgodną z twoim wykształceniem. Zawód socjologa otwiera wiele drzwi i daje dużą możliwość wyboru zatrudnienia.

Po ukończeniu kursu, idealnie odnajdziesz się w różnego rodzaju ośrodkach analitycznych i badawczych oraz instytucjach eksperckich. Ponadto, możesz związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi lub działami PR.

Co więcej, znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej lub na stanowisku pracownika związanego z tworzeniem kampanii wyborczej. Uzyskana wiedza psychologiczna umożliwi Ci podjecie pracy w działach HR i agencjach zatrudnienia czy doradztwa personalnego.

Doskonała znajomość ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w oddziałach dużych światowych korporacji, jak i poza granicami kraju.

Dodatkowo, po ukończeniu nauki na studiach pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, co bez wątpienia zwiększy twoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku Sociology znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • agencje reklamowe
 • działy marketingu i PR
 • działy HR
 • agencje zatrudnienia
 • służby socjalne
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki badań opinii publicznej
 • ośrodki badawcze
 • media
 • administracja publiczna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCIOLOGY

Komentarze (0)