SOCIOLOGY studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Socjologia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem zmian zachodzących w społeczeństwie oraz poszczególnych jednostek w nich funkcjonujących. Dziedzina ta istnieje już od czasów starożytnych, a współcześnie tylko zyskuje na popularności i znaczeniu.

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na wybór tego kierunku i związanie swojej przyszłości ze stabilnym i przyszłościowym zawodem socjologa. Jednak obecnie, równie ważne co wiedza kierunkowa są zdolności językowe, które zwiększają szansę na międzynarodową karierę. W związku z tym uczelnie poszerzają swoją ofertę o studia z wykładowym językiem obcym, najczęściej angielskim, którego znajomość jest gwarancją zyskania atrakcyjnej pracy, zarówno W Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się więcej o dzisiejszym społeczeństwie oraz wszystkich czynnikach wpływających na jego obecny kształt, to wybierz studia na kierunku sociology.

 

 

Czego nauczysz się na kierunku sociology?

 

 

W trakcie kursu będziesz miał okazję zyskać wiedzę z zakresu kilku, bardzo istotnych aspektów składających się na bogatą dyscyplinę naukową, jaką jest socjologia. Jako student zapoznasz się z historią socjologii oraz przedmiotem jej badań. Tym samym zdobędziesz cenną umiejętność diagnozowania problemów współczesnego społeczeństwa i nauczysz się im przeciwdziałać.

W programie studiów przewidziano także niezwykle interesujące zajęca i warsztaty praktyczne z obszaru nowych mediów, na których będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej o metodach wykorzystywanych w reklamie oraz technikach docierania do grupy docelowej. W zawodzie socjologa niezwykle ważna jest wiedza psychologiczna, dlatego też przejdziesz gruntowne przeszkolenie z tego obszaru i nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Co więcej, oprócz wiedzy kierunkowej, wykształcisz także cenne zdolności językowe, dzięki którym zwiększysz swoje perspektywy zawodowe i szanse na międzynarodową karierę.

 

 

Jaka praca po tym kierunku?

 

 

Jako absolwent tego niezwykle perspektywicznego i dopasowanego do potrzeb dzisiejszego rynku pracy kierunku bez problemu znajdziesz atrakcyjną i interesującą pracę, zgodną z twoim wykształceniem. Zawód socjologa otwiera wiele drzwi i daje dużą możliwość wyboru zatrudnienia. Po ukończeniu kursu, idealnie odnajdziesz się w różnego rodzaju ośrodkach analitycznych i badawczych oraz instytucjach eksperckich. Ponadto, możesz związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi lub działami PR.

Co więcej, znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej lub na stanowisku pracownika związanego z tworzeniem kampanii wyborczej. Uzyskana wiedza psychologiczna umożliwi Ci podjecie pracy w działach HR i agencjach zatrudnienia czy doradztwa personalnego. Doskonała znajomość ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno oddziałach dużych światowych korporacji, jak i poza granicami kraju. Dodatkowo, po ukończeniu nauki na studiach pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, co bez wątpienia zwiększy twoje perspektywy zawodowe.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W rekrutacji na tego typu kierunki najczęściej brane pod uwagę są wyniki matury z języka polskiego, języka obcego, historii, WOS-u, geografii lub matematyki. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą udokumentować swoja znajomość języka angielskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCIOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCIOLOGY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU SOCIOLOGY:

 • wiedza psychologiczna
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych
 • znajomość nowych mediów
 • znajomość teorii kształtowania relacji interpersonalnych
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej

Jak wyglądają studia na kierunku sociology?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek sociology można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać opcję dopasowaną do swoich potrzeb i planów. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia niestacjonarne realizują zjazdy w wybranej weekendy semestru.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższy kierunek rozwiną swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych oraz zdobędą wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku sociology będzie oscylował wokół kwestii związanych z tematyką ekonomiczną, gospodarczą i społeczną. Jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat współczesnych zjawisk społecznych i gospodarczych i nauczysz się poddawać je prawidłowej analizie. Ponadto, dowiesz się więcej o krajowej i międzynarodowej polityce oraz relacjach gospodarczych i kulturowych pomiędzy poszczególnymi państwami. W siatce zajęć znajdzie się także wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • podstawy zarządzania
 • socjologia zarządzania
 • globalne procesy społeczne
 • trendy kulturowe i cywilizacyjne

Wszyscy studenci będą musieli wybrać specjalizacje, która będzie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualna ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jkao student kierunku sociology wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie studiów nauczysz się analizy jakościowej i ilościowej zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Ponadto, poznasz zaawansowane techniki zarządzania i marketingu oraz dowiesz się jak korzystać z nowoczesnych technik badawczych, stosowanych na co dzień w nauce, jaką jest socjologia. Jako, że zajęcia na kierunku sociology są w całości prowadzone w języku angielskim, będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i nauczyć się specjalistycznej terminologii branżowej.

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCIOLOGY STUDIA NIESTACJONARNE

SOCIOLOGY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek sociology można realizować na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na pierwsza opcję, na naukę będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCIOLOGY STUDIA I STOPNIA

SOCIOLOGY STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU SOCIOLOGY:

 • agencje reklamowe
 • działy marketingu i PR
 • działy HR
 • agencje zatrudnienia
 • służby socjalne
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki badań opinii publicznej
 • ośrodki badawcze
 • media
 • administracja publiczna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCIOLOGY

Komentarze (0)