Dodaj do ulubionych

Media i cywilizacja studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Media i cywilizacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Media i cywilizacja to kierunek, który funkcjonuje w przestrzeni nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także historii. Studia oferują pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie różnych zagadnień, które dotyczą przede wszystkim współczesnych mediów. Nabywana w toku studiów wiedza prowadzi do zrozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarze lokalnym, globalnym i indywidualnym.

Dyplom ukończenia kształcenia na kierunku Media i cywilizacja otwiera wiele możliwości zawodowych. Absolwenci mogą podjąć pracę między innymi w placówkach zajmujących się mediami i komunikacją społeczną, instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, jak również w działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Media i cywilizacja jest kierunkiem, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Oznacza to, że aby dostać się na pierwszy rok należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami maturalnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Media i cywilizacja:

 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA I CYWILIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Media i cywilizacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku media i cywilizacja

Media i cywilizacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIA I CYWILIZACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIA I CYWILIZACJA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku media i cywilizacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA?

Studia na kierunku Media i cywilizacja umożliwiają poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych, a także pozyskanie zaawansowanej wiedzy ogólnej z zakresu historii, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej i współczesnej cywilizacji europejskiej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Media i cywilizacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Media i cywilizacja poznają różnorodne nośniki informacji oraz ich znaczenie jako czynnika determinującego procesy cywilizacyjne w poszczególnych epokach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI wieku.

Poznają podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka, zwłaszcza w zakresie historii form komunikacji społecznej i mediów, jak również metody pracy archiwisty i pracy polegającej na podejmowaniu działań promocyjnych, organizowaniu i prowadzeniu spotkań o charakterze oficjalnym oraz reprezentowaniu instytucji wobec mediów.

Do najważniejszych umiejętności nabywanych na studiach na kierunku Media i cywilizacja należy umiejętność stosowania różnych form komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział, jak również posługiwania się wiedzą dotyczącą warsztatu pracy dziennikarza, archiwisty, czy specjalisty do spraw public relations.

 

3. Gdzie studiować media i cywilizacja

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek media i cywilizacja:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA?

Studia na kierunku Media i cywilizacja trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA?

Na absolwentów studiów na kierunku Media i cywilizacja czeka przede wszystkim świat mediów, choć wiedza i umiejętności pozyskane na studiach mogą przydać się także w innych dziedzinach zawodowych.

Z dyplomem w kieszeni można znaleźć zatrudnienie między innymi w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami i kształtowaniem wizerunku medialnego, placówkach zajmujących się mediami i komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, czy też działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Media i cywilizacja:

 • działy promocji i marketingu instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz firm prywatnych,
 • agencje public relations,
 • instytucje zajmujące się analizą nośników komunikacji,
 • archiwa państwowe.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA I CYWILIZACJA

Komentarze (0)