Kultura i sztuka współczesna

Kultura i sztuka współczesna

Dodaj do ulubionych

Kultura i sztuka współczesna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku kultura i sztuka współczesna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kultura i sztuka współczesna rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | kultura i sztuka współczesna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności kultura i sztuka współczesna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | kultura i sztuka współczesna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym. Studenci poruszają się po przestrzeni nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce oraz literaturoznawstwie, zaznajamiając się dodatkowo z zagadnieniami z obszaru socjologii. Istotą studiów jest wykształcenie umiejętności prawidłowego i krytycznego interpretowania procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą podjąć pracę między innymi w ośrodkach kultury, teatrach, agencjach reklamowych. Przygotowani są do pełnienia funkcji animatorów kultury, redaktorów, krytyków artystycznych, organizatorów imprez, jak również specjalistów do spraw public relations.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Proces rekrutacyjny odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kultura i sztuka współczesna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Kultura i sztuka współczesna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kultura i sztuka współczesna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kultura i sztuka współczesna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kultura i sztuka współczesna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna oferują pozyskanie kompleksowej i opartej na solidnej podbudowanie wiedzy teoretycznej, a także poznanie metod badawczych. Realizowany program nauczania obejmuje moduły, wśród których wyróżnić można: systemy organizacji kultury, współczesna kultura artystyczna, kuratorstwo i promocja sztuki, czy przemysł kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Kultura i sztuka współczesna zdobywają szczegółową wiedzę dotyczącą złożonych związków szeroko rozumianej kultury i twórczości artystycznej z innymi obszarami życia społecznego, takimi jak gospodarka, czy polityka, z uwzględnieniem różnorodnych odniesień, oddziaływania społecznego, czy też przemian o charakterze historycznym i światopoglądowym.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami różnych rodzajów działalności związanej z funkcjonowaniem podmiotów sektora kultury, nabywają umiejętności rozpoznawania i krytycznej interpretacji faktów, procesów i zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze, a także rozwijają kompetencje analityczne i badawcze.

Ponadto, studenci Kultury i sztuki współczesnej pozyskują wiedzę o współczesnych systemach organizacji kultury oraz różnych formach i modelach finansowania instytucji sektora kultury, jak również zaznajamiają się z tematyką promocji wydarzeń kulturalnych, marketingu oraz public relations.

 

3. Gdzie studiować kulturę i sztukę współczesną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kultura i sztuka współczesna:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Absolwenci studiów na kierunku Kultura i sztuka współczesna stają przed szerokimi możliwościami zawodowymi. Mogą pracować między innymi w: instytucjach kultury- w działach merytorycznych jako kuratorzy ścieżek narracyjnych, wykonawcy kwerend, autorzy tekstów towarzyszących eskpozycjom, autorzy i wykonawcy działań edukacyjnych; w organizacjach pozarządowych- zwłaszcza tych, które zajmują się dziedzictwem kulturowym, promocją działalności artystycznej, czy aktywizacją społeczną; w instytucjach artystycznych- w działach literackich, działach edukacyjnych, czy działach promocyjnych. Pozyskana na studiach wiedza daje wiele różnorodnych możliwości, w tym możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kultura i sztuka współczesna:

 • instytucje kultury,
 • instytucje artystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • wydawnictwa,
 • media,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie