Kultura i sztuka współczesna

Kultura i sztuka współczesna

Dodaj do ulubionych

Kultura i sztuka współczesna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym. Studenci poruszają się po przestrzeni nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce oraz literaturoznawstwie, zaznajamiając się dodatkowo z zagadnieniami z obszaru socjologii. Istotą studiów jest wykształcenie umiejętności prawidłowego i krytycznego interpretowania procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą podjąć pracę między innymi w ośrodkach kultury, teatrach, agencjach reklamowych. Przygotowani są do pełnienia funkcji animatorów kultury, redaktorów, krytyków artystycznych, organizatorów imprez, jak również specjalistów do spraw public relations.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Proces rekrutacyjny odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Kultura i sztuka współczesna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Kultura i sztuka współczesna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kultura i sztuka współczesna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna oferują pozyskanie kompleksowej i opartej na solidnej podbudowanie wiedzy teoretycznej, a także poznanie metod badawczych. Realizowany program nauczania obejmuje moduły, wśród których wyróżnić można: systemy organizacji kultury, współczesna kultura artystyczna, kuratorstwo i promocja sztuki, czy przemysł kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Kultura i sztuka współczesna zdobywają szczegółową wiedzę dotyczącą złożonych związków szeroko rozumianej kultury i twórczości artystycznej z innymi obszarami życia społecznego, takimi jak gospodarka, czy polityka, z uwzględnieniem różnorodnych odniesień, oddziaływania społecznego, czy też przemian o charakterze historycznym i światopoglądowym.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami różnych rodzajów działalności związanej z funkcjonowaniem podmiotów sektora kultury, nabywają umiejętności rozpoznawania i krytycznej interpretacji faktów, procesów i zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze, a także rozwijają kompetencje analityczne i badawcze.

Ponadto, studenci Kultury i sztuki współczesnej pozyskują wiedzę o współczesnych systemach organizacji kultury oraz różnych formach i modelach finansowania instytucji sektora kultury, jak również zaznajamiają się z tematyką promocji wydarzeń kulturalnych, marketingu oraz public relations.

 

3. Gdzie studiować kulturę i sztukę współczesną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kultura i sztuka współczesna:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Absolwenci studiów na kierunku Kultura i sztuka współczesna stają przed szerokimi możliwościami zawodowymi. Mogą pracować między innymi w: instytucjach kultury- w działach merytorycznych jako kuratorzy ścieżek narracyjnych, wykonawcy kwerend, autorzy tekstów towarzyszących eskpozycjom, autorzy i wykonawcy działań edukacyjnych; w organizacjach pozarządowych- zwłaszcza tych, które zajmują się dziedzictwem kulturowym, promocją działalności artystycznej, czy aktywizacją społeczną; w instytucjach artystycznych- w działach literackich, działach edukacyjnych, czy działach promocyjnych. Pozyskana na studiach wiedza daje wiele różnorodnych możliwości, w tym możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kultura i sztuka współczesna:

 • instytucje kultury,
 • instytucje artystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • wydawnictwa,
 • media,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Komentarze (0)