APPLIED ANTHROPOLOGY studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Antropologia jest nauką, która skupia się na badaniu człowieka i jego miejsca w społeczeństwie, historii i kulturze. Praktycznym wykorzystywaniem wyników przeprowadzonych badań naukowych zajmuje się antropologia stosowana. Ta niezwykle interesująca dziedzina nauki powstała pod koniec dziewiętnastego wieku wraz z rozwojem kolonializmu i zapotrzebowaniem na ekspertyzy związane ze skolonizowanymi społeczeństwami. Nauka ta rozwinęła się głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się najwięcej miejsc pracy dla specjalistów związanych z tym obszarem wiedzy.

Jednak zapotrzebowanie na antropologów wzrasta także w naszym kraju, w związku z czym powstały studia, przygotowujące do pracy w tym zawodzie. Applied anthropology to studia w całości prowadzone w języku angielskim, które skierowane są do wszystkich osób, chcących zawodowo zajmować się pomaganiem innym. Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną, otwartą na potrzeby innych ludzi, a dodatkowo masz duże zdolności językowe to studia na tym kierunku będą dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Czego nauczysz się na kierunku applied anthropology?

W trakcie studiów, przede wszystkim skupisz się na kształtowaniu wiedzy z różnych aspektów składających się na niezwykle szeroką dziedzinę wiedzy, jaką jest antropologia stosowana. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach związanych z historią antropologii oraz metodami stosowanymi w tej nauce. Ponadto zapoznasz się z zagadnieniami oscylującymi wokół antropologii biologicznej i społecznej, archeologii oraz polityki międzynarodowej.

Podczas kursu, rozwiniesz także swoje umiejętności praktyczne i dowiesz się w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy oraz jak pracować z osobami wykluczonymi i potrzebującymi. Dodatkowo odbędziesz praktyki, które przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. Już na drugim roku studiów będziesz musiał dokonac wyboru specjalizacji i kierunku, w którym chcesz się dalej kształcić.

Zadecydujesz pomiędzy pośrednictwem międzykulturowym a zarządzaniem międzykulturowym. Co więcej będziesz miał możliwość rozwijania swoich zdolności językowych, podczas lektoratu z wybranego przez siebie języka obcego, co wpłynie na zwiększenie twoich perspektyw zawodowych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i otrzymaniem tytułu magistra antropologii stosowanej.

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku applied anthropology będziesz miał wiedzę z zakresu szeroko rozumianej antropologii stosowanej i wszystkich zagadnień, składających się na tę dziedzinę. Uzyskane kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w instytucjach, zatrudniających specjalistów z tego obszaru. Po ukończeniu studiów, znajdziesz zatrudnienie w agencjach pomocowych, organizacjach społecznych i kulturalnych oraz organizacjach non-profit.

Doskonała znajomość języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Co więcej, będziesz mógł związać swoją przyszłość z pracą w mediach, specjalistycznych wydawnictwach czy instytucjach naukowo-badawczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku apllied anthropology powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: język obcy, biologia, historia, WOS, geografia. Dodatkowo, wszyscy kandydaci muszą przedstawić certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK APPLIED ANTHROPOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU APPLIED ANTHROPOLOGY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU APPLIED ANTHROPOLOGY:

 • wiedza z zakresu antropologii biologicznej
 • podstawy archeologii
 • wiedza z zakresu antropologii społecznej i kulturowej
 • znajomość historii antropologii
 • umiejętności negocjacyjne
 • znajomość języka angielskiego i dodatkowego języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku applied anthropology?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek applied anthropology dostępny jest jedynie w trybie stacjonarnym, który będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia.W tym przypadku zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Program nauczania na powyższym kierunku będzie oscylował wokół tematów związanych z naukami społecznymi, historycznymi i kulturowymi, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek applied anthropology będą mieli okazję korzystać z bogatej oferty zajęć i wykładów, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Logics and critical thinking
 • Entrepreneurship - workshop
 • „Good Life” and Human Rights
 • Ethnography and Anthropology

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat zjawisk społecznych i kulturowych. Ponadto, dowiesz się więcej o międzynarodowej polityce i sytuacji gospodarczej, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić prraktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku applied anthropology, oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe, ponieważ zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim.

Co więcej, nauczysz się prawidłowo interpretować i analizować procesy antropologiczne i kulturowe. Studenci zdobędą także niezwykle istotne kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność czy umiejętność pracy zespołowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

APPLIED ANTHROPOLOGY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku applied anthropology trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

APPLIED ANTHROPOLOGY STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU APPLIED ANTHROPOLOGY:

 • agencje pomocowe
 • organizacje non-profit
 • organizacje społeczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • media

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU APPLIED ANTHROPOLOGY

Komentarze (1)

Anna Kawalec odpowiedz

Studia te prowadzone są na Wydziale Filozofii KUL (nie na Humanistycznym - jak napisano). Integrują oprócz standardowych: antropologii społ-kult., lingwistycznej, biologicznej i archeologicznej - nowatorsko_ antropologię filozoficzną. Oprócz praktyk w różnorodnych instytucjach biznesowych, pomocowych - zapewniają semestralne praktyki zagraniczne w formie misji humanitarnych.