Borders and boundaries studies

Borders and boundaries studies

Studia na kierunku borders and boundaries studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Borders and boundaries studies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Borders and boundaries studies- kierunek studiów

Studia na kierunku borders and boundaries studies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Studia na kierunku borders and boundaries studies
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku borders and boundaries studies rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | borders and boundaries studies - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku borders and boundaries studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | borders and boundaries studies - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów studenci będą mieć możliwość opanowania wiedzy na temat zagadnień pogranicznych. Te studia, dostępne w języku angielskim, przekazują unikatową wiedzę na temat rejonów pogranicznych – ich znaczeniu, ekonomii, szansach i zagrożeniach.

Ważne są też historyczne informacje na temat tych rejonów i ich znaczenia w dzisiejszym świecie. Student będzie mógł opanować tę wiedzę dzięki przedmiotom, takim jak np. Fear And Reconciliation In Corss-border Relations, Cultural Anthropology Of Borderlands.

 

Praca po studiach

Po studiach można podjąć zatrudnienie w instytucjach badawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, lokalnych grupach działania, NGO’sach pogranicznych. Ponadto absolwent będzie w stanie pracować w administracji rządowej i samorządowej, działach promocji i kultury administracji, czy nawet muzeach.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku borders and boundaries studies muszą zdawać sobie sprawę, że są to studia, na które można się dostać tylko po spełnieniu warunków rekrutacji.

Ważne, by wiedzieć, że należy zdać najpierw odpowiednie studia I stopnia wyznaczone przez uczelnię, oraz posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Należy sprawdzać regularnie stronę szkoły wyższej, by mieć pewność, że proces rekrutacji jest taki sam.

Borders and boundaries studies - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na tym kierunku wykształcają studenta w zakresie problematyki rejonów pogranicznych. Ekspercka wiedza przekazywana przez profesjonalistów z Polski i państw Europy środkowej zapewni profesjonalne wykształcenie. Studenci zdobędą możliwość nauczenia się różnych metod badania procesów rejonów pogranicznych i odpowiednio je analizować.

Będą mogli odkryć procesy kształtujące się na pograniczach idei, państwowości, narodowości oraz działań transgranicznych. Potrafią wyjaśnić przyczyny zjawisk zachodzących na terenach granicznych i pogranicznych w różnych miejscach.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BORDERS AND BOUNDARIES STUDIES?

Jako, że są to studia II stopnia, to warto wiedzieć, że kontynuują one nauczanie na temat kultury. W trakcie studiów oferują nabycie wiedzy z zakresu rejonów pogranicznych - ich uwarunkowania historycznego, problematyki. W toku studiów można także opanować zagadnienia ekonomii, szansy i zagrożenia takich obszarów.

Przedmioty takie jak: Ancient Roots Of Border & Contacts Zones, History Of Borders And Border Regions In The 20th Century przekazują dokładną wiedzę o regionach pogranicznych.

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Borders and Boundaries Studies możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BORDERS AND BOUNDARIES STUDIES?

Studia na kierunku Borders and Boundaries Studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU Borders and Boundaries Studies

Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy w charakterze badawczym, ale i administracji, czy kulturze. Po ich ukończeniu można podjąć dalszą naukę na studiach trzeciego stopnia lub zacząć pracować w zawodzie.

Studia II stopnia - magisterskie - dają możliwość rozszerzenia wiadomości i udoskonalenia dotychczasowych umiejętności, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej.

Miejsca zatrudnienia po studiach na Borders and Boundaries Studies:

 • instytucje badawcze,
 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • muzea,
 • lokalne grupy działania (LGD) zajmujące się popularyzacją wiedzy,
 • NGO – podejmujące problematykę pograniczną,
 • administracja rządowa i pozarządowa zajmująca się współpracą transgraniczną,
 • działy promocji i kultury instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • dziedzictwo kulturowe.

Możliwości po ukończeniu studiów są dość szerokie i absolwent z pewnością znajdzie ścieżkę kariery, która będzie odpowiadać jego wymaganiom i umiejętnościom.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Borders and boundaries studies studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Borders and boundaries studies studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Borders and boundaries studies

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)