Komunikacja cyfrowa

Komunikacja cyfrowa

Studia na kierunku komunikacja cyfrowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komunikacja cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie komunikacja cyfrowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Multimedia i grafika komputerowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku multimedia i grafika komputerowa

Komunikacja cyfrowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku komunikacja cyfrowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku komunikacja cyfrowa rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | komunikacja cyfrowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku komunikacja cyfrowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | komunikacja cyfrowa - uczelnie >

Opis kierunku

Komunikacja cyfrowa to kierunek stanowiący odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnego świata i rynku zatrudnienia. W toku studiów studenci pozyskują wiedzę z trzech obszarów, które można określić mianem ogólnorozwojowego, komunikacyjnego oraz cyfrowego. Zaznajamiają się między innymi z teorią komunikacji, humanistyki cyfrowej, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, czy budowania wizerunku.

 

Specjalności

Współczesne studia z komunikacji cyfrowej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku komunikacja cyfrowa: pracę w środowisku online, social media w biznesie.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku komunikacja cyfrowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, przedmiot do wyboru.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po otrzymaniu złożonej i zróżnicowanej wiedzy absolwenci kierunku Komunikacja cyfrowa stają się specjalistami, którzy mogą pełnić różne funkcje; od brokerów informacji, przez specjalistów do spraw marketingu internetowego i copywriterów po specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Komunikacja cyfrowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym i właśnie jego charakter sprawia, że staje się coraz popularniejszy. Oznacza to, że chętnych na studia jest wielu, zatem w procesie rekrutacyjnym należy wyróżniać się jak najlepszymi wynikami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot do wyboru.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Komunikacja cyfrowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Komunikacja cyfrowa to kierunek, który oferuje kształcenie w zakresie takich dziedzin jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne. Co istotne, realizowany program nauczania dostosowany jest do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego, co daje absolwentom możliwość zdobycia pracy w podmiotach, należących do różnych sektorów.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Komunikacja cyfrowa pozyskują obszerną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyróżnieniem takich dyscyplin jak językoznawstwo, wiedza o mediach, socjologia, czy psychologia. Ponadto, zdobywają wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania i analizy danych w komunikacji oraz ewaluacji efektów działań komunikacyjnych.

W toku studiów zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania w społeczeństwie, technik obliczeniowych przydatnych w informatyce, struktury i organizacji typowych systemów komputerowych, jak również wykorzystywania typowych aplikacji.

Istotną umiejętnością rozwijaną na studiach jest umiejętność wykorzystywania wiedzy na temat odbiorców działań komunikacyjnych, sposobów ich określania, ich więzi społecznych i językowej identyfikacji, a także umiejętność tworzenia cyfrowych treści audiowizualnych i stosowania metod matematycznych do rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja cyfrowa posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności. Dzięki temu będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym. Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa dają przygotowanie do pracy między innymi w agencjach public relations, mediach, firmach sektora kreatywnego, firmach sektora IT, czy instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • specjalista w zakresie kontaktów z interesariuszami,
 • specjalista w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • specjalista w zakresie zarządzania wiedzą,
 • webmaster,
 • broker informacji,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw marketingu internetowego,
 • specjalista do spraw social media,
 • specjalista w zespole projektowym.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja cyfrowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja cyfrowa studia I stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Komunikacja cyfrowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)