Artes liberales studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki. Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

Uczyć Cię będą specjaliści różnych dziedzin – od archeologii, poprzez literaturoznawców aż po politologów, historyków sztuki i prawników. Na pewno na nudę nie będziesz mógł narzekać!

Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tym nurtem, a nauczanie w starożytności i średniowieczu od zawsze było Twoją pasją to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na artes liberales, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, matematyka, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, wiedza o tańcu

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARTES LIBERALES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARTES LIBERALES

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując artes liberales

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
  • myśli obywatelskiej,
  • dzieje widowisk do społeczeństwa spektaklu,
  • pamięci i tożsamości regionów kulturowych,
  • ekologii kultury,
  • filozofii, nauk ścisłych i przyrodniczych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARTES LIBERALES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARTES LIBERALES STUDIA I STOPNIA

ARTES LIBERALES STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku artes liberales

Absolwent kierunku artes liberales dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o umyśle, języku i reprezentacji poznawczej, a także wiedzą na poziomie zaawansowanym  na temat składników, przejawów i ograniczeń kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach. Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą. 
 
Absolwent artes liberales potrafi przekazywać posiadaną wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować z innymi dziedzinami poznania. Jest przygotowany do pracy w jednostkach, instytucjach, organizacjach realizujących zadania mające wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych (np. oświata, kultura, turystyka, media) i w organizacjach rozwiązujących problemy społeczne. Posiada także umiejętności niezbędne do realizacji zadań w samorządach lokalnych. Jest zdolny do funkcjonowania w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Potrafi kierować zespołami. Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zarówno w regionie i kraju, jak i za granicą

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTES LIBERALES

Komentarze (0)