Artes liberales

Artes liberales

Studia na kierunku artes liberales możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Artes liberales stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Artes liberales studia - kierunek studiów

Studia na kierunku artes liberales to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku artes liberales
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku artes liberales rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | artes liberales - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku artes liberales możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | artes liberales - uczelnie >

Opis kierunku

Artes liberales to studia stworzone z myślą o humanistach, którzy chcieliby otrzymać wszechstronne wykształcenie z pogranicza różnorodnych nauk – literatury, historii sztuki, historii czy filozofii. W trakcie studiów będą nie tylko poznawać, lecz również dyskutować, analizować i interpretować różnorodne teksty kultury i zastanawiać się nad rolą, jaką odgrywają we współczesnym świecie.

 

Praca po studiach

Warto podkreślić, że absolwenci kierunku takiego jak artes liberales są kreatywni, otwarci i komunikatywni. Wiedza, którą posiadają, pozwoli im na znalezienie zatrudnienia w różnorodnych ośrodkach i instytucjach kultury czy też agencjach marketingowych i reklamowych, które w codziennej pracy szukają inspiracji w różnorodnych zdobyczach kulturowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku artes liberales: 

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • historia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Artes liberales - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując artes liberales

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku artes liberales: sztuka pracy naukowej, lektura tekstu artystycznego, studencki projekt zespołowy, przedmioty w ramach wyzwań kierunkowych.

Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

Uczyć Cię będą specjaliści różnych dziedzin – od archeologii, poprzez literaturoznawców aż po politologów, historyków sztuki i prawników. Na pewno na nudę nie będziesz mógł narzekać!

Jeżeli zatem jesteś zainteresowany tym nurtem, a nauczanie w starożytności i średniowieczu od zawsze było Twoją pasją to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

 

W programie studiów na kierunku artes liberales znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Lektura tekstu artystycznego
 • Technologie informacyjne
 • Przekład literacki. Teoria i praktyka
 • Socjologia z wyobraźnią
 • Od gabinetów osobliwości do bio artu. Na styku sztuki i biologii
 • Poszukiwanie sensu w procesie komunikacji międzycywilizacyjnej
 • Fabrykacja szlachcica w nowożytnej Polsce i Europie
 • Kult i kultura: kulturotwórcza rola wierzeń dawniej i dziś
 • Inna historia kina
 • Dramat i teatr kondycji ludzkiej 3.0. Od Norwida do nowoczesności

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • myśli obywatelskiej,
 • dzieje widowisk do społeczeństwa spektaklu,
 • skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych,
 • pamięci i tożsamości regionów kulturowych,
 • zdolności przywódczych i komunikacyjnych,
 • wyważonego użycia nowych mediów,
 • ekologii kultury,
 • filozofii, nauk ścisłych i przyrodniczych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTES LIBERALES?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku artes liberales możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki.

Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować artes liberales

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek artes liberales:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku artes liberales

Absolwent kierunku artes liberales dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o umyśle, języku i reprezentacji poznawczej, a także wiedzą na poziomie zaawansowanym  na temat składników, przejawów i ograniczeń kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka.
Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach.
Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą. 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Artes liberales studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Artes liberales studia I stopnia

Artes liberales studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku artes liberales

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Artes liberales

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)