Dodaj do ulubionych

Philosophy studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Philosphy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku philosophy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności philosophy możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | philosophy - uczelnie >

Opis kierunku

Philosophy to studia filozoficzne prowadzone w języku angielskim. Zajęcia realizowane są przez wyspecjalizowanych dydaktyków, którzy doświadczenie zdobyli w Polsce i za granicą. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu różnych działów filozofii. Zgłębiają historię tradycyjnej filozofii europejskiej przy uwzględnieniu filozofii analitycznej. Uczęszczają między innymi na ontologię i epistemologię, które stanowią podstawę edukacji filozoficznej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku philosphy najczęściej wymagany konkurs świadectw dojrzałości. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci mają okazję pracować w instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, firmach PR, agencjach reklamowych i mass mediach, jak również w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Konkurs świadectw dojrzałości. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHILOSOPHY

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Philosophy stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Philosophy stopień: (I)
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Philosophy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PHILOSOPHY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Philosophy - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Philosophy studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Philosophy studia I stopnia

Philosophy studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku philosophy

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Kierunek philosophy opracowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję uczęszczać na kursy z historii filozofii, które ułatwiają zrozumienie treści i ewolucji najważniejszych idei i programów badawczych cywilizacji Zachodu. Zgłębiają zagadnienia związane z etyką i estetyką, a także rozwijają teoretyczne zrozumienie świata wartości oraz emocjonalną i moralną wrażliwość.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci uczą się szacunku dla powinności obywatelskich, a także wykazują związki między systemami normatywnymi ­– prawnymi, moralnymi, religijnymi. Uczęszczają na logikę i semiotykę logiczną.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Philosophy możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie nauki w zakresie kierunku philosophy studenci mają okazję analizować język naturalny i struktury teorii naukowych. Uczęszczają na zajęcia z antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i filozofii kultury, dzięki czemu mają okazję zrozumieć złożone relacje między stylem życia, kulturą intelektualną, a celami elit społecznych w różnych czasach i społeczeństwach.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu filozofii działania, filozofii umysłu, filozofii polityki i prawa. Nauczysz się analizować idee filozoficzne oraz formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne. Nabędziesz umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur, a także będziesz w stanie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Studia na kierunku Philosophy trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHILOSOPHY?

Studia na kierunku Philosophy dają wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Absolwenci mają okazję poszczycić się nabytymi umiejętnościami językowymi w zakresie języka angielskiego, co ułatwia zatrudnienie w Polsce i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Philosophy:

  • instytucje edukacyjne
  • wydawnictwa
  • firmy PR
  • agencje reklamowe i mass media

Absolwenci zatrudniani są także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Potrafią oni wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł anglojęzycznych, a także konstruować i rekonstruować różnego typu argumentacje w języku angielskim.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOSOPHY

Komentarze (0)