RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT

Dodaj do ulubionych

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management studenci zyskają wszechstronną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych oraz gospodarczych. Ponadto nauczą się zarządzania środowiskiem i gospodarowania odpadami. Dowiedzą się także, w jaki sposób oceniać rozwiązania techniczne stosowane w produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program zakłada również realizację zajęć o tematyce związanej z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz z naukami technicznymi.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami rolniczymi, firmami produkującymi energię z odnawialnych źródeł, firmami gospodarującymi odpadami oraz w jednostkach administracji państwowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Warunkiem przyjęcia na kierunek Renewable Energy Sources and Waste Management jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych obowiązujących na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Renewable energy sources and waste management stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku renewable energy sources and waste management

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT?

Odnawialne źródła energii są często wykorzystywane we współczesnej gospodarce. Ich niewątpliwą zaletą jest ekologia oraz brak szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. W związku z rosnącą popularnością tego typu rozwiązań można zauważyć coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kwalifikacje potrzebne do zarządzania odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarowania odpadami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Renewable Energy Sources and Waste Management dowiedzą się więcej na temat gospodarowania odpadami oraz zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Ponadto poznają zasady zarządzania środowiskiem naturalnym oraz nauczą się projektowania inżynierskiego urządzeń, instalacji i konstrukcji służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dowiedzą się także, w jaki sposób obsługiwać aparaturę wykorzystywaną do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z dokonywania oceny rozwiązań technicznych wykorzystywanych w firmach zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT?

Studia na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT?

Absolwenci kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management nie powinni mieć problemów z odnalezieniem się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się gospodarowaniem odpadami. Dzięki znajomości języka angielskiego, absolwenci idealnie odnajdą się w firmach i korporacjach międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami

 • firmy produkujące energię z odnawialnych źródeł

 • stanowiska kierownicze

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)