INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych, niezwykle szybko i dynamicznie zmieniających się czasach, pojawia się wiele nowych zagrożeń, zarówno wewnątrz jednego państwa, jak i na skale światową. W związku z tym, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem, zaistniałym na arenie międzynarodowej problemom, którzy jednocześnie posiadaliby umiejętności działania na rzecz rozwoju globalnego. Jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy powstały niezwykle nowatorskie i przyszłościowe studia International security and development.

Ich dodatkowym atutem jest fakt, że są w całości prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do pracy w każdym zakątku świata. Jeżeli więc jesteś osobą o dużych aspiracjach zawodowych i chcesz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, to studia na kierunku international security and development powinny być twoim wyborem.

 

Czego nauczysz się na kierunku international security and development?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju międzynarodowego. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach z ekonomii czy polityki światowej po 1945 roku. Co więcej, zapoznasz się z przyczynami i przebiegiem największych konfliktów dwudziestego pierwszego wieku oraz zagłębisz się w tajniki dyplomacji. W trakcie kursu będziesz musiał dokonać wyboru jednej spośród dwóch specjalizacji, w kierunku której chcesz się dalej kształcić.

Jeżeli zdecydujesz się na bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe, zapoznasz się ze specyfiką współczesnych konfliktów światowych i dowiesz się jak im przeciwdziałać. Natomiast ścieżka naukowa: rozwój i bezpieczeństwo, zakłada wykształcenie umiejętności odbudowy ładu po konfliktach i zapewnieniu bezpieczeństwa ludzkości.

Moduł kursu zakłada współistnienie wykładów i warsztatów obowiązkowych i fakultatywnych, dzięki którym będziesz mógł zdobyć dodatkową wiedzę i poszerzyć swoje zainteresowania. Program studiów daje możliwość uczestnictwa w kursie z dodatkowego języka obcego. Studenci będą mogli zdecydować się na język: niemiecki, francuski lub w przypadku obcokrajowców polski, których znajomość niewątpliwie przełoży się na zwiększenie perspektyw zawodowych.

Jaka praca po studiach?

Jako absolwent kierunku international security and development będziesz miał szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Zdobędziesz kompetencje i umiejętności z obszaru kultury, polityki oraz gospodarki międzynarodowej. To umożliwi Ci na podjęcie pracy w wielu różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tych dziedzin.

Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w sektorach administracji publicznej i w organach rządowych. Co więcej, będziesz mógł rozpocząć karierę w prywatnych instytucjach lub nawet w dyplomacji. Znajomość języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego na poziomie zaawansowany, sprawi, że będziesz mógł pracować w międzynarodowych firmach, a także poza granicami naszego kraju.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na to, że są to studia drugiego stopnia, kandydaci muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Dodatkowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona odpowiednim certyfikatem.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ NA STUDIACH INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT:

 • Wiedza z zakresu kultury, ekonomii i gospodarki międzynarodowej
 • Znajomość polityki światowej
 • Znajomość największych, współczesnych konfliktów światowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • Specjalistyczny język angielski
 • Dodatkowy język obcy na poziomie B2

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT:

 • Administracja publiczna
 • Organy rządowe
 • Dyplomacja
 • Prywatne instytucje
 • Firmy międzynarodowe
 • Kariera międzynarodowa

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT

Komentarze (0)