Studia wschodnioeuropejskie

Studia wschodnioeuropejskie

Studia wschodnioeuropejskie studia

Studia wschodnioeuropejskie studia - kierunek studiów

Zawsze najbardziej pociągający wydawał się zachód. Wszelkie wyprawy odkrywcze, pogonie za pieniądzem, karierą, rozwojem odbywały się w kierunku zachodnim. Zawsze staramy się dorównać “zachodowi”. Czy słusznie? Przecież istnieją jeszcze inne kierunki świata: północ, południe czy wschód - oferujące nie mniej, niż posiada coraz bardziej zatłoczony “zachód”. Dla ludzi, którzy właśnie tak uważają powstał specjalny kierunek studiów, a mianowicie studia wschodnioeuropejskie. Są to dokładne i skrupulatne studia nad zróżnicowanymi, a mimo wszystko podobnymi pod pewnymi względami wschodnimi społeczeństwami, prowadzone pod kątem kulturoznawstwa, religionawstwa, politologii i tym podobnym. Jeśli zatem jesteś zainteresowany tematyką polityczną, społeczną oraz kulturowymi aspektami państw byłego ZSRR - studia wschodnioeuropejskie będą odpowiednim wyborem dla Ciebie!

Zainteresowanie krajami wschodu stopniowo i powoli wzrasta, a to sprawia, że pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów od stosunków międzynarodowych ze wschodnimi częściami Europy, tak aby nawiązywanie partnerstw ekonomicznych, politycznych czy kulturowych przebiegało w miarę potrzeby szybko i sprawnie. Studia wschodnioeuropejskie są studiami humanistycznymi, opierającymi się na nauce języka danego regionu, znajomości literatury, historii i kultury oraz współczesnych realiów politycznych, gospodarczych i ekonomicznych, tak aby absolwent był wyposażony w kompletną wiedzę o wybranych obszarach - Europy Wschodniej, Bałkan czy Kaukazu. Kierunek studiów oferuje dużą ilość godzin, które są przeznaczane na naukę języków. Student może spotkać się również z takimi specjalnościami jak specjalność rosyjska, ukraińsko-białoruska, bałkańska czy kaukaska. Ponad to, istnieją możliwości wymiany zagranicznej, podczas której student wyjeżdża na pół roku, bądź cały rok akademicki, na uniwersytet do wybranego wschodnioeuropejskiego kraju, co na pewno zaowocuje bardzo dobrymi umiejętnościami językowymi i kulturowymi.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia wschodnioeuropejskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych i politycznych w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
  • prawa i ekonomii w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
  • historii i literatury danego obszaru studiów
  • analizy zjawisk społecznych
  • analizy zjawisk politycznych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia wschodnioeuropejskie

Absolwent kierunku studia wschodnioeuropejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • administracji krajowej i samorządowej
  • instytucjach międzynarodowych
  • organizacjach pozarządowych współpracujących międzynarodowo z państwami wschodu
  • ambasadach
  • instytucjach upowszechniania kultury

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku studia wschodnioeuropejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE

Komentarze (0)