MANAGEMENT - STUDIA ONLINE

MANAGEMENT - STUDIA ONLINE

MANAGEMENT - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku management – studia online to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra

Studia możesz podjąć w trybie online. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek management – studia online zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat biznesu międzynarodowego oraz finansów i rachunkowości. Studenci nauczą się również praktycznego zastosowania technik marketingowych oraz zarządzania finansami, przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi, działami PR oraz HR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na dużą liczbę chętnych na studia związane z zarządzaniem, kandydaci na kierunek management – studia online powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku wyższych szkół niepublicznych, przyszli studenci powinni zaliczyć egzamin maturalny z wybranych przedmiotów, dostarczyć szereg wymaganych dokumentów oraz opłacić czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Management - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku management - studia online

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT - STUDIA ONLINE?

Forma studiów online, w jakiej realizowany jest kierunek management skierowana jest do osób, którym zależy na swobodzie w zdobywaniu wykształcenia. Dzięki zajęciom zdalnym można sobie pozwolić na większą elastyczność oraz możliwość studiowania z niemal każdego miejsca na świecie. W semestrze odbywają się jedynie dwa zjazdy w siedzibie uczelni. Studenci kierunku management – studia online będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę teoretyczną, głównie z zakresu zarządzania i marketingu, a także rozwinąć swoje zdolności językowe i tym samym zwiększyć swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku management – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek management – studia online zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat międzynarodowego biznesu oraz zagadnień związanych z finansami i rachunkowością. Studenci poznają także specyfikę funkcjonowania jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się wykorzystywania technik zarządzania i marketingu w praktyce. Tym samym nauczą się zarządzania finansami, przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi oraz ryzykiem. Co więcej, rozwiną kompetencje miękkie i nauczą się zasad negocjacji, mediacji i komunikacji, niezwykle ważnych w pracy z ludźmi. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci podniosą swoje kwalifikacje językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na prace w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku management – studia online będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku management - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

MANAGEMENT - STUDIA ONLINE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek management - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT - STUDIA ONLINE?

Absolwenci kierunku management – studia online nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy agencji marketingowych i reklamowych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z międzynarodowymi firmami, instytucjami i korporacjami. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w działach HR i PR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku management – studia online:

  • agencje reklamowe
  • agencje marketingowe
  • działy HR
  • działy PR
  • międzynarodowe firmy i korporacje

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)