FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

Dodaj do ulubionych

FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION studia – kierunek studiów

Studia na kierunku food technology and human nutrition to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku food technology and human nutrition, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, biologicznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat dietetyki, technologii żywności oraz biotechnologii. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności związanych z oceną właściwości wybranych produktów spożywczych czy obsługą maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w poradniach dietetycznych, firmach produkujących i przetwarzających żywność czy w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości produktów spożywczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek food technology and human nutrition powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, które mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku food technology and human nutrition to:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów na kierunku food technology and human nutrition. W przypadku ukończenia innych studiów, konieczne jest przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto wszyscy kandydaci muszą znać język angielski na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Food technology and human nutrition stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku food technology and human nutrition

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 05.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku food technology and human nutrition

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION?

Obecnie, w dobie popularności zdrowego trybu życia i odżywiania, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z obszaru dietetyki oraz nauk o zdrowiu. Studia na kierunku food technology and human nutrition pozwalają uzyskać wykształcenie z zakresu powyższych dyscyplin. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat medycyny, nauk o zdrowiu, dietetyki czy nauk przyrodniczych . Ponadto rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku food technology and human nutrition możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia ( inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku food technology and human nutrition zdobędą wiedzę z zakresu różnorodnych nauk. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat dietetyki, medycyny, nauk o zdrowiu czy nauk przyrodniczych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z ekologią, biotechnologią oraz mikrobiologią. Jako że studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, w planie znajdzie się wiele rozwijających warsztatów. Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się oceny właściwości produktów spożywczych. Co więcej poznają zasady przeprowadzania działań związanych z technologią oraz przetwórstwem żywności. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji żywności.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION?

Studia na kierunku food technology and human nutrition trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku food technology and human nutrition na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku food technology and human nutrition na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek food technology and human nutrition na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION?

Ukończenie studiów na kierunku food technology and human nutrition otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z poradniami dietetycznymi. Równie ciekawą opcją może być praca w firmach produkujących i przetwarzających żywność. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się kontrolą jakości produktów spożywczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku food technology and human nutrition:

 • przemysł spożywczy
 • poradnie dietetyczne
 • firmy zajmujące się produkcją żywności
 • firmy zajmujące się kontrolą jakości
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

Komentarze (0)