INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS

INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS

Dodaj do ulubionych

INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  international master double degree program in business economics to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku international master double degree program in business economics studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat biznesu oraz nauczą się wykorzystywać techniki zarządzania i marketingu w swojej codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami międzynarodowymi lub z agencjami reklamowymi i marketingowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia anglojęzyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też kandydaci na kierunek international master double degree program in business economics powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku international master double degree program in business economics to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

International master double degree program in business economics stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 05.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku international master double degree program in business economics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS?

Obecnie, znajomość języka angielskiego jest umiejętnością docenianą zarówno przez polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Studenci kierunku international master double degree program in business economics, oprócz zdolności językowych wykształcą także kompetencje z obszaru ekonomii, zarządzania oraz nauk społecznych. Program kształcenia zakłada również realizacje warsztatów, dzięki którym studenci rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku international master double degree program in business economics możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek international master double degree program in business economics będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z obszaru nauk społecznych, ekonomicznych oraz biznesu. Studenci dowiedzą się więcej na temat polskiej i światowej gospodarki, a także rozwiną kompetencje z zakresu ekonometrii czy ekonomii matematycznej.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem oraz finansami. Co więcej, studenci nauczą się wykorzystywania technik marketingowych oraz regulacji z zakresu prawa biznesowego. Program kształcenia zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się budowania oraz rozwijania biznesu . Powyższe studia umożliwiają rozwijanie zdolności językowych i poznanie specjalistycznej terminologii branżowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS?

Studia na kierunku international master double degree program in business economics trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku international master double degree program in business economics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku international master double degree program in business economics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek international master double degree program in business economics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS?

Ukończenie studiów na kierunku international master double degree program in business economics otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych i marketingowych. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w firmach konsultingowych i doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku international master double degree program in business economics:

  • firmy konsultingowe
  • agencje reklamowe
  • agencje marketingowe
  • stanowiska menedżerskie i kierownicze
  • firmy międzynarodowe

Studenci mogą także rozważyć karierę międzynarodową lub założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MASTER DOUBLE DEGREE PROGRAM IN BUSINESS ECONOMICS

Komentarze (0)