ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem - studia podyplomowe

Studia na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem - studia podyplomowe - uczelnie >

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników urzędów i instytucji, zajmujących się łowiectwem i ochroną środowiska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Oferta skierowana jest również do strażników leśnych, pracowników policji i członków zarządów kół łowieckich.

Studia mają na celu pokazać historię łowiectwa i jego znaczenie kulturowe, ale także zmiany, jakie w nim zachodzą wraz z postępem cywilizacyjnym. Łowiectwo ma być w zamyśle ukazane jako część ogólnego programu ochrony środowiska, a nie odrębnej gałęzi gospodarki.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Na kierunek administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem zazwyczaj wystarczy posiadać jedynie dyplom ukończenia szkoły wyższej na dowolnym kierunku. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami. Należy pamiętać także, że liczba miejsc może być ograniczona, a na akceptację kandydata może mieć wpływ kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM?

Zajęcia w postaci wykładów i warsztatów na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem są prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Program może być realizowany przez wykładowców uczelni lub zewnętrznych specjalistów np. pracowników Głównego Związku Łowieckiego czy Lasów Państwowych, a także dziennikarzy czasopism łowieckich. Zajęcia mogą być prowadzone różnymi metodami m.in. burza mózgów, symulacje zadań i wywiad dziennikarski. Studia mają pokazać, jak ważna jest wiedza i znajomość prawa oraz umiejętności praktyczne w profesjonalnym zarządzaniu łowiectwem i środowiskiem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem zdobywają wiedzę praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na stanowiskach administracyjnych różnego szczebla. Uczą się podstaw prawa m.in. łowieckiego, ochrony środowiska, administracyjnego czy rolnego. Poznają także fundusze krajowe i europejskie, które wspomagają łowiectwo i ochronę środowiska. W trakcie zajęć studenci próbują swoich sił w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Absolwenci powinni także rozpoznawać szkody powodowane przez zwierzęta łowne i umieć im zapobiec lub naprawić.

Przedmioty, z którymi można się spotkać na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem, to m.in.:

 • model łowiectwa w Polsce i Europie
 • szkody powodowane przez zwierzęta łowne i chronione
 • zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej
 • media a instytucje związane ze środowiskiem naturalnym
 • sprawozdawczość i rachunkowość łowiecka

W programie studiów można znaleźć także przedmioty odpowiedzialne za pokazanie historii łowiectwa czy odbioru polowań w literaturze, filmie i sztuce. Studenci uczą się także zasad komunikacji ze społeczeństwem.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM?

Studia na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM?

Absolwenci studiów administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem mogą szukać pracy w rządowych i samorządowych instytucjach, zajmujących się gospodarką łowiecką i ochroną środowiska. Studenci są przygotowywani do objęcia funkcji zarówno urzędniczych, jak i zarządczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem:

 • urzędy wojewódzkie, gmin
 • starostwa powiatowe
 • Lasy Państwowe
 • nadleśnictwa

Absolwenci mają także możliwość znalezienia pracy w pozarządowych organizacjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu